วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชเมืองหนาว บ้านใหม่พัฒนา "ยิ้มแก้มปริ" รับรถกระบะเพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ส่งโครงการหลวง

จำนวนผู้เข้าชม url and counting visits

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง ส่งมอบรถยนต์ราชการแก่เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านใหม่พัฒนา อำเภอเมืองปาน เพื่อใช้ขนส่งพืชผักเมืองหนาว ลดภาระค่าใช้จ่ายในการขนส่งและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เกษตรกร

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานในพิธี ส่งมอบครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ราชการ) หมายเลขทะเบียน กฉ 9113 ลำปาง ยี่ห้อฟอร์ด เรนเจอร์ แบบดับเบิ้ลแค๊ป พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส สีบรอน์ หมายเลขตัวถัง NBBSFD 109W813188 โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เรียบร้อยแล้ว ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองปาน โดยมีนายยรรยง กุนาคำ นายอำเภอเมืองปาน พร้อมด้วยนายสมพร เงินเย็น เกษตรอำเภอเมืองปาน และเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านใหม่พัฒนา เข้ารับมอบรถยนต์ราชการดังกล่าว เพื่อใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรพืชเมืองหนาวไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวดวงกมล แก้ววิชิต ประกันสังคมจังหวัดลำปาง กล่าวว่า การส่งมอบครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ราชการ) สังกัดสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปางในครั้งนี้ รถยนต์ราชการดังกล่าวนั้น มีอายุการใช้งานประมาณ 7 - 8 ปี ก็ต้องจำหน่ายขายทอดออกสู่ตลาดเพื่อเปลี่ยนยานพาหนะและขนส่งคันใหม่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปางจึงเล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านใหม่พัฒนาจะได้รับ จึงเห็นควรส่งมอบรถยนต์ราชการดังกล่าว ให้กับกลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 8 อำเภอเมืองปาน เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตพืชเมืองหนาวไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

นายอาดุลย์ สุวรรณวลัย ผู้ใหญ่บ้านบ้านใหม่พัฒนา และประธานกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ หมู่ 8 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง กล่าวว่า เกษตรกรจำนวนหลายคนในกลุ่ม ประสบปัญหาไม่มียานพาหนะในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร จากพื้นที่เพาะปลูกไปยังโรงเพาะ และจากโรงเพาะขนส่งไปยังโครงการหลวงฯ โดยผลผลิตทั้งหมดประกอบด้วย ผักคะน้าฮ่องกง ผักเบบี้ฮ่องเต้ ซุกินี ผักกาดขาว และผักชนิดอื่นๆ กว่า 10 ชนิด เพื่อขนส่งไปจำหน่ายยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

ประธานกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ กล่าวอีกว่า การรับมอบรถยนต์เพื่อใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรในครั้งนี้ จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านการขนส่งพืชเมืองหนาวของสมาชิกในกลุ่มได้เป็นอย่างมาก ตนเองและสมาชิกทุกคน รู้สึกดีใจและขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและท่านประกันสังคมจังหวัดลำปาง ที่ได้เล็งเห็นถึงปัญหาและโอกาสของเกษตรกร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของประชาชนต่อไป


(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1189 วันที่ 27 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2561)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์