วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

Science variety รวมพลคนสร้างสรรค์

จำนวนผู้เข้าชม my widget for counting

ในปี พ.. 2561 จะเป็นวาระครบรอบ 150 ปี นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ณ บ้านหว้ากอ ต.คลองวาฬ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2411 ทรงคำนวณและพยากรณ์ปรากฏการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า 2 ปีได้อย่างแม่นยำ

เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็น พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางจึงได้ร่วมมือจัดโครงการจัดงานส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน “Science Variety รวมพลคนสร้างสรรค์ในระหว่างวันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2561 ณ อบจ.ลำปาง เพื่อส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดลำปางและพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงคัดเลือกตัวแทนการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ และโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

นอกจากนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้รับรู้และเข้าใจถึงอำนาจหน้าที่ของอบจ.ลำปาง ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการศึกษาและส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่พัฒนาองค์ความรู้ให้กับเด็กและเยาวนในท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. 2542 มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 (6) รวมถึงเพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ (ท้องฟ้าจำลอง) ของอบจ.ลำปาง ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น  โดยมีกำหนดการดังนี้

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561

07.30 - 09.00 . - ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน
09.00 – 09.30 . - พิธีเปิดโครงการ
09.30 – 16.00 . - ทอล์คโชว์พิเศษโดย แฟนพันธุ์แท้ระบบสุริยะ
                         - การแสดงคราส” LIVE EXHIBITION นิทรรศการมีชีวิต
                         - การประกวดแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (ระดับประถมศึกษา)
                         - การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน.
                         - การจัดแสดงเครื่องบินเล็ก
                         - ชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน            
                         - นิทรรศการท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
15.30 . - 16.00 . – พิธีมอบรางวัลสำหรับการประกวดแข่งขัน


วันที่ 19 กรกฎาคม 2561

07.30 - 09.00 . - ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน
09.00 – 16.00 . - การแสดงคราส” LIVE EXHIBITION นิทรรศการมีชีวิต
                         - การประกวดแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
                         - การจัดแสดงเครื่องบินเล็ก
                         - ชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
                         - นิทรรศการท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
15.30 . - 16.00 . – พิธีมอบรางวัลสำหรับการประกวดแข่งขัน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561

07.30 - 09.00 . - ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน
09.00 – 14.30. - การแสดงคราส” LIVE EXHIBITION นิทรรศการมีชีวิต
                        - การประกวดแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
                        - การจัดแสดงเครื่องบินเล็ก
                        - ชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
                        - นิทรรศการท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
14.30 . – 15.00 . - พิธีมอบรางวัลสำหรับการประกวดแข่งขัน
15.00 .                 - พิธีปิด

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1187 วันที่ 13 - 19 กรกฎาคม 2561)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์