วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

มทร.ล้านนาลำปาง รับมอบเครื่อง Shedder บดอัดวัสดุเหลือใช้การเกษตร พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยสู่ชุมชน

จำนวนผู้เข้าชม

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ไกรสีห์  พิสิษฐ์กุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล  ผู้ช่วศาสตราจารย์ วีระ  อินทร์นารี  อาจารย์กร จันทรวิโรจน์ และอาจารย์วัลจิลีน จันทรวิโรจน์ รับมอบเครื่อง Shedder บดอัดวัสดุเหลือใช้การเกษตร ลดการเผา ลดการสร้างมลพิษจากควัน  และนำไปใช้ผลิตปุ๋ยชีวภาพให้เกษตรกร จำนวน 21 เครื่อง จากคุณอนุศิษฐ์ ภูวเศรษฐ์ อดีตผู้ว่าการภาค โรตารีสากล ในพิธีสถาปนาคณะกรรมการโรตารีภาค 3360  ใน สโมสรในลำปาง เพื่อนำไปถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยสู่ชุมชนเครื่อง Shedder บดอัดวัสดุเหลือใช้การเกษตรดังกล่าวเป็นโครงการในความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสโมสรโรตารีลำปางและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โอกาสนี้อาจารย์กร  จันทรวิโรจน์ หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรโรตารีลำปาง ปี 2561-2562

(หนังสือพิมพิ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1188 วันที่ 20 - 26 กรกฎาคม 2561)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์