วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

รับสมัครร้านค้า!! ร่วมจำหน่ายสินค้า บัตรสวัสดิการผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่

จำนวนผู้เข้าชม

กระทรวงพาณิชย์ รับสมัครร้านค้า ร่วมจำหน่ายสินค้าบัตรสวัสดิการผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ นายวีรยุทธ รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย โดยให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการนำบัตรไปใช้จ่ายกับร้านค้าที่เครื่องรูดบัตร EDC เท่านั้น ซึ่งที่ผ่านมาทำให้มีข้อจำกัดในการใช้จ่ายเนื่องจากเครื่องรูดบัตร EDC ที่ติดตั้งจะต้องระบบสัญญาอินเตอร์เน็ตในการทำงานเชื่อมต่อระบบ เพื่อเป็นการให้บริการประชาชนได้อย่างแพร่หลาย กระทรวงพาณิชย์จึงได้พัฒนาโปรแกรมประยุคสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) และรับสมัครร้านค้าที่อยู่ในความส่งเสริมของกระทรวงพาณิชย์หรือส่วนราชการในจังหวัด เช่น ร้านค้าในตลาดประชารัฐ ร้านค้าในตลาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จำหน่ายสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคเข้าร่วมโครงการ สิ้นค้าเพื่อการศึกษา สินค้าวัตถุดิบเพื่อการเกษตร ยารักษาโรค และสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน สำหรับร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด สำหรับจังหวัดลำปางสอบถามที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 054-265087

(หนังสือพิมพิ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1188 วันที่ 20 - 26 กรกฎาคม 2561)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์