วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

จอดป้าย TPBS สื่อสาธารณะที่สาธารณะเข้าไม่ถึง?

จำนวนผู้เข้าชม

มื่อคนพูดถึง TPBS เขามักจะตั้งคำถามเรื่องสถานีโทรทัศน์ว่า เป็นสถานีที่ได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล ไม่ต้องมีความเสี่ยงในเชิงการบริหาร ที่จะต้องแสดงผลกำไร-ขาดทุน เหมือนสถานีโทรทัศน์ช่องอื่นๆ แต่เรทติ้งกลับอยู่ในอันดับท้ายๆ ข้อเสนอของคนเหล่านั้น มักจะจบลงด้วยการให้ยุบ TPBS เสีย

ทัศนคติ ความคิด คำถามเหล่านี้ มีมาตลอด 10 ปี ที่TPBS ดำเนินการมา ซึ่งก็ต้องยอมรับว่า มีคนจำนวนไม่น้อยในสังคมนี้ ที่เชื่อเช่นนั้นโดยปราศจากอคติ จะด้วยเหตุผลใดก็ตาม แต่นี่ก็เป็นคำถามที่ท้าทายองค์การว่า เราสามารถทำให้สังคมนี้เห็นคุณค่า ของการมีอยู่ของ TPBS ในฐานะสื่อสาธารณะในประเทศนี้ได้หรือไม่

เราจะทำให้คนเห็นคุณค่าของ TPBS  จนถึงวันหนึ่งหากมีผู้มีอำนาจคนใด ต้องการยุบ TPBS พวกเขาจะลุกขึ้นมาปกป้อง ด้วยความรู้สึกร่วมกันว่า นี่คือสถานีโทรทัศน์ของเขา เป็นสมบัติสาธารณะที่จะต้องรักษาไว้อย่างเต็มกำลังหรือไม่

แน่นอนเราคงปฏิเสธ ตัววัดความสำเร็จในเชิงปริมาณไม่ได้ นั่นคือจำนวนคนดู คนฟัง คนติดตาม แต่ขณะเดียวกัน เราก็ไม่ควรหลงประเด็น ไปเปลี่ยนแปลงตัวเอง เป็นช่องบันเทิงคดี ช่องละคร หรือช่องหนัง เพื่อแข่งขันกับช่องอื่นๆ ที่สามารถเรียกเรทติ้งได้ง่ายกว่า เร็วกว่า

ดังนั้น เราอาจต้องหาตัวชี้วัด ที่จะบอกได้ว่า คุณค่าอันแท้จริงของความเป็นสื่อสาธารณะนั้นคืออะไร นั่นคือความเชื่อถือ ความกล้าหาญในเชิงจริยธรรม และสำคัญยิ่งคือความเป็นสื่อที่เป็นอิสระจากอำนาจทั้งปวง อีกทั้งเป็นหลังอิงที่วางใจได้ของผู้คนในการคัดง้างกับอำนาจที่ไม่ชอบธรรม ไม่ว่าอำนาจนั้นจะมีที่มาอย่างไรก็ตาม
ถ้าเราจะวิเคราะห์ความสำเร็จในเชิงปริมาณ เราก็น่าจะบอกได้ว่า ความเป็นจริงเรทติ้ง TPBS ที่กล่าวอ้างกันนั้น ด้านหนึ่งคือตัวเลขที่แน่นอน ตายตัวอยู่ในอันดับ 17 – 18 ไม่เปลี่ยนแปลง แปลว่า TPBS มีกลุ่มผู้บริโภคหรือแฟนประจำแน่นอนอยู่แล้วจำนวนหนึ่ง

เราจะต่อยอดอย่างไร เพื่อให้มีกลุ่มคนที่เป็นผู้บริโภคข้อมูล ข่าวสารของ TPBS มากขึ้น เพราะนั่นก็เป็นสาระสำคัญของการมีอยู่ของ TPBS เพราะหากจำนวนคนดูน้อย เราจะหวังให้ประชาชนเข้าใจและเห็นคุณค่าของ TPBS ได้หรือไม่

การจะตอบคำถามนี้ได้ครบถ้วน ทุกแง่มุมอาจจำเป็นต้องมีงานด้านวิชาการ มีงานวิจัยมาสนับสนุน ฟังและกลั่นกรองเสียงสะท้อนจากสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รวมทั้งต้องมีการระดมสมองจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่มีประสบการณ์ทั้งหลาย มาร่วมกันแสวงหาคำตอบ แต่หากคิดถึงสมมติฐาน จากการเสนอข่าว 13 หมูป่าในถ้ำหลวง เราก็อาจได้คำตอบ เป็น สารตั้งต้นได้ว่า การที่ประชาคม พันทิป โหวตให้ไทยพีบีเอส เป็นสถานีโทรทัศน์ที่รายงานข่าวดีที่สุดในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมานั้นมาจากปัจจัยอะไร

เจ้าของกะทู้นี้ใน พันทิป ใช้คำว่า ชอบมาก รักเลย และพวกเขายังอธิบายเหตุผล ที่น่าสนใจว่า ทีมงานหลังบ้าน หน้าบ้านมีความพร้อมหลายด้าน อะไรที่ต้องปรับปรุงก็จะปรับเปลี่ยนตลอด นำเสนอข่าวสาร ครบถ้วน ภาพสวย มีอัปเดทสภาพอากาศด้วย

นอกจากภาพลักษณ์ ที่ต้องปรากฏชัดในความเป็นสื่อสาธารณะแล้ว เราอาจจะต้องทบทวนเส้นทางเดินของ TPBS เพื่อตอบวัตถุประสงค์ ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 ด้วย

หากเดินตามเส้นทางที่มาของ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ TPBS ก็จะเข้าใจได้ว่า หัวใจสำคัญในการมีอยู่ของ TPBS คือความเป็นอิสระชนิดเข้มข้น เป็นอิสระทั้งจากอำนาจรัฐ อำนาจทุน รวมทั้งอำนาจของกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง

เพราะรากเหง้าของ TPBS คือ ITV  ทีวีเสรี ที่ก่อเกิดมาจากแนวคิดปฏิรูปสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ภายใต้รัฐ ซึ่งบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร การใช้ความรุนแรงของรัฐต่อผู้ชุมนุม ต่อต้านนายกรัฐมนตรีคนนอก ในห้วงเดือนพฤษภาคม 2535 จนกระทั่งเกิดองค์กรขึ้นมาอย่างน้อย 2 องค์กรหลัก  องค์กรหนึ่งทำหน้าที่ปฏิรูปโครงสร้างการจัดการคลื่นวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์  ได้แก่ กสทช อีกองค์กรหนึ่งคือ สถานีโทรทัศน์เสรี หรือไอทีวี ซึ่งคาดหวังกันในขณะนั้นว่า จะนำเสนอข้อมูล ข่าวสารอย่างเป็นอิสระ

นี่เป็นโจทย์ที่ท้าทายอย่างยิ่งสำหรับ TPBS ในนาทีนี้

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับ 1189 วันที่ 27 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2561)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์