วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561

เขียนด้วยมือ ลบด้วยเท้า สภาตรายางแห่งชาติ

จำนวนผู้เข้าชม url and counting visits

ยิ่งทอดระยะเวลาออกไป กลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์มากที่สุด มิใช่มีเพียงคณะรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรีที่ได้อำนาจมาด้วยวิธีพิเศษเท่านั้น หากสมาชิกสภานิติบัญญัติลากตั้งจำนวน 249 คน เสียชีวิตไป 1 คน ก็ยังเสวยสุข กินเงินเดือนภาษีราษฏรต่อไป

หลับๆตื่นๆ พูดจาไม่เป็นคำ หรือไม่เคยพูดเลยแม้แต่คำเดียว โดยกลุ่มคนส่วนใหญ่มาจากอาชีพทหาร นี่คือสมาชิกสภาพิเศษ ที่ทำหน้าที่แทนรัฐสภา มากว่า 4 ปีแล้ว และก็ทำให้เห็นว่า ควรจะมีการเลือกตั้งโดยเร็ว เพื่อให้ผู้ที่มาจากประชาชนได้เข้ามาทำหน้าที่นิติบัญญัติอย่างชอบธรรม แม้จะมีวุฒิสมาชิกแต่งตั้ง 200 คน เป็นหอกข้างแคร่อยู่ก็ตาม

เพราะมีมิจฉาทิฏฐิ ใช้ความรู้สึกเป็นใหญ่ มีความรู้ให้ใช้น้อย สนช.บางกลุ่ม จึงมีความพยายามที่จะล้มกระดาน การคัดเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้ง ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  ชุดเก่าดำเนินไปจนเสร็จสิ้นแล้ว ด้วยข้ออ้างว่าจะเปิดช่องให้นักการเมืองวิ่งเต้นได้

ถ้ายังไม่มีผู้ตรวจการเลือกตั้ง การเลือกสมาชิกวุฒิสภาก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ก็เกิดขึ้นไม่ได้ และสมาชิกสภานิติบัญญัติหรือ สนช.ชุดรัฐประหารนี้ ก็ยังทำหน้าที่ต่อไป ทั้งที่นี่เป็นกติกาที่พวกเขาร่างขึ้นเอง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ซึ่งกำหนดให้มีผู้ตรวจการเลือกตั้ง ได้รับความเห็นชอบจาก สนช.และกำลังจะยกเลิกโดย สนช.เพราะข้อรังเกียจว่า เป็นกลุ่มคนที่เลือกโดย กกต.ชุดเก่า  ไม่ต่างอะไรจากเขียนด้วยมือ ลบด้วยเท้า

ทั้งที่ ในท้ายที่สุด หลังจากมีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง กกต.ชุดใหม่แล้ว ชุดใหม่ก็จะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่เลือก พิจารณาทบทวนความเหมาะสม ความเที่ยงธรรม ความไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง เพื่อแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งเป็นทางการต่อไป

สำหรับผู้ตรวจการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดลำปาง ที่ได้มีการประกาศรายชื่อแล้ว ประกอบด้วย นายประสงค์ นิวบุตร พ.ต.ท.พิพิธ บุญมี นายยุทธนา สายสิงห์ทอง รองศาสตราจารย์วิรัตน์ คำดี  นายสถิตย์ นิตย์สมบูรณ์ นายสมบัติ สิทธิสถาพรกุล นายสันติ นฤมิตร และนายสุรพันธ์ ตรีมงคล

การมีผู้ตรวจการเลือกตั้ง ก็เพื่อแก้ปัญหา คณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัด ที่อาจว่างเว้นการทำงานในช่วงเวลาที่ไม่มีการเลือกตั้ง เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ โดยผู้ตรวจการเลือกตั้งจะทำหน้าที่เฉพาะช่วงเวลาการเลือกตั้งเท่านั้น

การเลือกตั้งถูกกำหนดไว้ในราวเดือน กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการการเลือกตั้งชุดใหม่ น่าจะได้รับการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งไม่นานจากนี้ และจะต้องประกาศรายชื่อผู้ตรวจการเลือกตั้งให้เสร็จก่อนที่การเลือกตั้งจะเริ่มขึ้น หาก สนช.แตะถ่วงออกไปอีก เพราะอาจไม่ชอบใจผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามา กลุ่มคนที่ได้ผลประโยชน์ที่เตะถ่วงเรื่องนี้ออกไปได้ ก็คือ สนช.นั่นเอง

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1192 วันที่ 17 - 23 สิงหาคม 2561)

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์