วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561

งานฤดูหนาววุ่น ย้ายวันจัด งดนางงาม รองผู้ว่าฯยัน ชาวบ้านค้าน

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

งานฤดูหนาวร่นวันจัด ไม่ข้ามปี รองผู้ว่าฯยัน ต่อเนื่องกับปีใหม่เทศบาลนครลำปาง ให้มีระยะเวลาท่องเที่ยวยาวขึ้น คาดงดประกวดนางสาวลำปาง ธิดาช้าง เหตุไม่มีคนให้ความสนใจ   ขณะที่กระแสชาวลำปางไม่เห็นด้วยที่ไม่จัดงานฤดูหนาวข้ามปี เพราะเป็นประเพณียาวนาน คนไปทำงานต่างจังหวัดรอมาเที่ยววันหยุด

การจัดงานฤดูหนาวและงานกาชาดจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562  กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-24 ธ.ค.61 ที่บริเวณสวนสาธารณะหนองกระทิง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง  เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบผลงานที่สำคัญจากการดำเนินงานของส่วนราชการได้รับความรู้ทางวิชาการความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์จากส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน การจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาประหยัด ส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพต่างๆ ได้นำผลผลิตของกลุ่มออกมาจำหน่ายเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่และส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นจังหวัดลำปาง รวมถึงเพื่อรายได้สนับสนุนกิจการกุศลสาธารณประโยชน์ของจังหวัดและเหล่ากาชาด

ซึ่งเดิมการจัดงานฤดูหนาวและงานกาชาดที่ผ่านมา จะเป็นการจัดคร่อมปี ช่วงระหว่างวันที่ 27 ธ.ค.60 ถึงวันที่ 5 ม.ค.61  รวม 10 วัน   แต่ในปีนี้ได้กำหนดจัดขึ้นวันที่ 13-24 ธ.ค. 61  รวม 12 วัน แต่ขณะเดียวกันได้เกิดกระแสการไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนวันในการจัดงานฤดูหนาวและงานกาชาด เนื่องจากมีการจัดข้ามปีมายาวนาน จนกลายเป็นประเพณีของจังหวัดไปแล้ว

โดยนายวิเชียร สาธิตโกวิทชัย ได้มีการยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการจัดงานฤดูหนาวและงานกาดชาดจังหวัดลำปาง  ผ่านทางผู้ราชการจังหวัดลำปาง พร้อมกับสำเนาหนังสือส่งให้สื่อมวลชน เกี่ยวกับเรื่องการจัดงานฤดูหนาวและงานกาชาด ประจำปี 2562 ซึ่งทราบว่าจะจัดงานวันที่ 13-24  ธ.ค.61นั้น   จึงมีความเห็นว่าควรจัดตามวันเดิมตามประเพณีที่เคยจัดมาคือ ช่วงวันที่ 28 ธ.ค. ถึงวันที่ 6 ม.ค. ปีถัดไปเพราะ เคยมีการจัดงามไม่ข้ามปีมาแล้วครั้งหนึ่ง คือจัดในเดือน ธ.ค.   ทำให้คนลำปางบ่นและว่ากล่าว จัดไม่ตามเดิม ต่อมาปีถัดมาก็จัดข้ามปีอย่างเดิม

นายวิเชียร ได้ให้เหตุผลว่า การจัดข้ามปีจะได้ฉลองปีใหม่กันด้วยตามประเพณี และคนลำปางที่อยู่ต่างถิ่นกลับบ้านจะได้มาเที่ยวได้ แต่ถ้าจัดก่อนคนลำปางที่อยู่ที่อื่นๆก็ไม่ได้มาเที่ยว เรื่องนี้เคยถูกต่อว่าและว่ากล่าวมาแล้วในสมัยผู้ว่าราชการจังหวัดยุคหนึ่งจนต้องเปลี่ยนเวลาตามเดิม ส่วนกรณีที่อาจจะมีงานตรงกับทางเทศบาลนครลำปางฉลองปีใหม่นั้น ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไร เพราะเท่ากับมีที่เที่ยวเพิ่มขึ้น จึงขอให้ดำเนินการตามที่เคยจัดข้ามปีอย่างเดิม และตามประเพณีที่เคยจัดมา

นอกจากนั้นในกลุ่มสื่อสังคมออนไลน์ “ลำปางซิตี้” ก็ได้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้เช่นเดียวกัน ซึ่งผู้คนที่มาแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นควรให้มีการจัดงานตามเดิม คือมีการจัดข้ามปีเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา  เพื่อให้คนลำปางที่ทำงานต่างจังหวัดกลับมาเที่ยวได้ในช่วงวันหยุดปีใหม่ แต่ขอให้มีการเข้มงวดกวดขันในเรื่องของการตั้งด่านตรวจระหว่างการจัดงานให้มากขึ้น เนื่องจากจะมีวัยรุ่นไปมากในวันที่มีการจัดคอนเสิร์ตศิลปินที่ชื่นชอบ  และที่สำคัญที่มีการแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากคือเรื่องการเก็บค่าจอดรถ 30 บาท ซึ่งประชาชนเห็นว่าเป็นราคาที่สูงเกินไป ควรหาสถานที่จอดรถให้บริการและเก็บค่าจอดรถในราคาที่เหมาะสม  รวมทั้งอยากให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบงานให้น่าสนใจมากขึ้น เช่น การจัดแสดงลิเก ลำตัด ชิงช้าสวรรค์ รถไต่ถัง  หนังกลางแปง  ประกวดนางงาม  ฯลฯ  เพราะที่ผ่านมามีแต่การขายสินค้าจากต่างจังหวัดและการปาโป่ง  อยากให้มีพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นคนในพื้นที่มากขึ้น เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจในจังหวัดลำปาง  เป็นต้น   

ด้านนายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า เป็นแนวคิดใหม่ที่คณะกรรมการจัดงานพิจารณาร่วมกัน ซึ่งเดิมจะมีการจัดงานซ้อนระหว่างงานของจังหวัดและเทศบาลนครลำปาง  หากว่าจังหวัดจัดงานก่อนและเทศบาลรับช่วงต่อเป็นการเชื่อมโยงกัน ก็จะทำให้มีระยะเวลาการเที่ยวมากขึ้น  และได้มาเคาท์ดาวน์กันที่ห้าแยกหอนาฬิกา  เนื่องจากที่ผ่านมาในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่หนองกระทิงมีคนไปร่วมน้อยมาก ส่วนใหญ่จะไปอยู่ที่ห้าแยกกัน หรือบางคนก็ร่วมฉลองกันที่บ้านกับครอบครัว  จึงลองเปลี่ยนวันจัดงานฤดูหนาวและงานกาชาดในปีนี้ให้จัดก่อนงานของเทศบาล เพื่อเป็นทางเลือกให้ประชาชนมีที่เที่ยวมากขึ้น

สรุปว่าการจัดงาน 13-24 ธ.ค.61นี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงวันแล้ว โดยมีการประชุมเตรียมจัดงานไปแล้ว 1 ครั้ง  แต่ในปีนี้อาจจะมีการงดการประกวดนางสาวลำปาง และธิดาช้าง  เพราะปีที่แล้วไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร จะมีเฉพาะกลุ่มพี่เลี้ยงนางงามที่มานั่งชม   อาจจะเปลี่ยนรูปแบบไปประกวดอื่นๆ ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออก แสดงความสามารถ เป็นต้น   ซึ่งจะต้องหารือกับคณะกรรมการจัดงานอีกครั้ง  สำหรับปีนี้การจัดมัจฉากาชาดก็จะกลับมาแน่นอน   ส่วนรูปแบบการจัดงาน เบื้องต้นได้แจ้งผู้รับจ้างไปว่าอยากได้รูปแบบบรรยากาศของงานวัด ให้ชาวบ้านสนุกสนานได้พักผ่อนหย่อนใจ  รองผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าว.


(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1201 วันที่ 19 - 25 ตุุลาคม 2561)
Share:

4 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ08 ธันวาคม, 2561 01:13

  ไม่ทราบพวกคุณคิดได้ไง งานประจำปีกับเอามาจัดกลางเดือน แล้วใครมันจะไปเที่ยว คนเขากลับบ้านปีใหม่ จะได้มีเวลาพาครอบครัวไปเที่ยวกัน แล้วคุณมาจัดกลางเดือน ใครเขาก็ยังไม่กลับบ้านกันเลย คุณคิดได้ไง..ถ้าจัดแบบนี้รับลอง บ่มีไผไปเที่ยวหลอก บ่มีหัวคิด ..ทำไมไม่เอาความคิดเห็นชาวบ้านบ้าง รู้จักมาถามชาวบ้านบ้างไหม คนคัดค้านก็เยอะแต่คุณเอาความคิดคุณเป็นใหญ่ ไม่สมควรจิงๆ

  ตอบลบ
 2. กำได้กลับลำปางสิ้นปี ปีนี้อดเลยไม่ได้เท่วเลยกู

  ตอบลบ
 3. งานกากๆ​ ทีจอดรถก็แพง​ ขายแต่ของห่วยๆไม่มีมาตรฐาน​ ธุรกิจปาเป้าปาโป่งเต็มงาน 20ปีก็ไม่พัฒนา​เหมือนเดิม​ ถ้าไม่เปลี่ยนคอนเซ็ปต์​งานตามยุคสมัย

  ตอบลบ
 4. งานกากๆ​ ทีจอดรถก็แพง​ ขายแต่ของห่วยๆไม่มีมาตรฐาน​ ธุรกิจปาเป้าปาโป่งเต็มงาน 20ปีก็ไม่พัฒนา​เหมือนเดิม​ ถ้าไม่เปลี่ยนคอนเซ็ปต์​งานตามยุคสมัย

  ตอบลบ

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์