วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประชุมโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ประจำปีงบประมาณ 2562
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกล่าวต้อนรับในการประชุมโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนที่ได้รับการพัฒนา ด้วยองค์ความรู้ทางวิชาการด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมให้มีมาตรฐานสินค้าเพื่อร่วมกระบวนการคัดสรรดาว ตามโครงการ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และ เพื่อสร้างโอกาสการแข่งขันทางการตลาดในระดับชาติ และนานาชาติของสินค้าที่ได้รับการพัฒนา ณ อาคารแปรรูป คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ในการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ร่วมบรรยายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และขั้นตอนการขอรับรองวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง บรรยายเรื่อง โครงการผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล  และขั้นตอนการคัดสรรดาว พร้อมกันนี้ คณาจารย์ ผู้แทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ได้ทำการนำเสนอสินค้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิจากพัฒนาการจังหวัดลำปางพาณิชย์จังหวัดลําปางและอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 40  คน


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์