วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ดราม่า‘อลงกรณ์’ มีอำนาจ จัดการซีพี!

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

ารของคุณอลงกรณ์ พลบุตร ที่มีไปถึงคุณธนินท์  เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ ต่อว่าต่อขาน กรณีที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น คิดจะขายอาหารตามสั่ง 24 ชั่วโมง ว่าเป็นการทำธุรกิจกินรวบ และว่า

‘..ถ้ายังไม่เปลี่ยนแปลง วันใดผมมีอำนาจ คุณจะไม่มีโอกาสพูดคำว่าเสียใจ

คุณอลงกรณ์ อธิบายว่า การขยายร้านสะดวกซื้อ เป็นหมื่นสาขา และเปิดขายอาหารตามสั่ง ขายกาแฟ จะทำให้กิจการโชห่วย ร้านชำ หาบแร่แผงลอย ร้านขายกับข้าว ร้านกาแฟ ฯลฯ ตามห้องแถว ตามท้องถนนต้องเจ๊ง ต้องหมดอาชีพ อีกกี่หมื่น กี่แสนราย เงินในท้องถิ่นชุมชนที่เคยหมุนเวียน เลี้ยงดูรากหญ้า ก็ถูกดูดไปหมดจนฝืดเคืองโดยทั่วไป

แน่นอนว่า ในสังคมประชาธิปไตย คุณอลงกรณ์มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่เห็นว่าไม่ถูกไม่ควร อีกทั้งสถานะความเป็นนักการเมืองของคุณอลงกรณ์ ก็ทำให้คุณอลงกรณ์รู้ว่า จะวิพากษ์วิจารณ์เรื่องใด จะเลือกใช้ถ้อยคำแบบไหนที่จะมีน้ำหนักในการสร้างกระแสสังคมได้ เพราะคนในสังคมส่วนหนึ่งก็อาจเห็นเช่นนั้น

สำหรับเซเว่น อีเลฟเว่น ภายใต้การดำเนินงานของซีพีออลล์  ซึ่งมีคุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นับเป็นธุรกิจร้านสะดวกซื้อที่เติบโต ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ทำให้เซเว่น อีเลฟเว่น กลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย และกล่าวกันว่า สัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นเมืองที่เจริญแล้วนั้น คือการมีร้านเซเว่น อีเลฟเว่นตั้งอยู่

การที่เซเว่น อีเลฟเว่น กลายเป็นลมหายใจของชุมชน มีสินค้าและบริการครบวงจร และหากเดินเข้าเซเว่นแล้ว ก็อาจไม่จำเป็นต้องพึ่งพา หาซื้อสินค้าและบริการจากผู้ค้ารายอื่นอีก ก็เป็นปกติธรรมดาของตลาดการค้าแบบเสรี ส่วนประเด็นที่ว่า เซเว่นอีเลฟเว่นเป็นกิจการค้าแบบกินรวบหรือไม่ นั่นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่ง ซึ่งมีรายละเอียดที่ต้องพิจารณากันต่อไป

ภายใต้ระบบทุนนิยม ทุนอาจเป็นตัวกำหนดทุกสิ่ง นี่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของสังคมนี้ ที่อาจเป็นเหรียญสองด้านมองได้ทั้งดีและร้าย แต่ในการค้าขายในระบบการค้าเสรี ผู้ซื้อย่อมมีเสรีภาพที่จะเลือกบริโภค โดยมีความสะดวกสบาย ความพึงพอใจ ที่ผู้ค้าแต่ละราย จะต้องสร้างแรงจูงใจให้พวกเขามาซื้อหรือรับบริการ

ถึงกระนั้น ในฐานะที่คุณอลงกรณ์ พลบุตร เคยเป็นสื่อมวลชนมาก่อน หลักการสำคัญที่เรายึดถือกันมานาน และทำให้เราแตกต่างจากคนที่ใช้เพียงเครื่องมือสื่อ คือทุกเรื่องที่เราเขียน ทุกคำที่เราพูด จะต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และรอบด้าน สำหรับคุณอลงกรณ์ ในสถานะนักการเมือง การอ้างอิงอำนาจที่จะจัดการผู้ประกอบการธุรกิจที่เขาดำเนินการเป็นปกติการค้า โดยไม่ได้ทำผิดกฎหมาย ถึงแม้โอกาสที่คุณอลงกรณ์ จะกลับคืนสู่อำนาจนั้นจะน้อยอย่างยิ่ง ก็เป็นสิ่งที่นักการเมืองที่ดีไม่พึงกระทำ

ที่ว่า สื่อมวลชน จะต้องยึดหลักการ การเสนอข้อเท็จจริง ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และรอบด้าน แปลว่า หากคุณอลงกรณ์ พลบุตร จะมองในด้านลบของเซเว่น อีเลฟเว่น ก็ควรเปิดใจให้กว้าง มองเห็นการสร้างคน สร้างโอกาสทางการศึกษา ของเซเว่น อีเลฟเว่น และซีพีออลล์ ในนาม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ PIM ซึ่งเป็นด้านบวกด้วย

ในขณะที่เราเรียกร้องการผลิตบัณฑิต ที่ไม่เพียงเรียนรู้ด้านทฤษฎีเท่านั้น หากต้องการบัณฑิตที่มีความพร้อมในการประกอบวิชาชีพด้วย PIM ก็เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษา ที่เข้าใจปรัชญาเช่นนี้ และมุ่งเน้นการสร้างคนที่มีคุณภาพและสามารถปฎิบัติงานได้จริง ด้วยรูปแบบการเรียนทฤษฎีควบคู่ไปกับการปฎิบัติ เซเว่น อีเลฟเว่น เป็นสถานประกอบการหนึ่งซึ่งเป็นที่ฝึกปฎิบัติของนักศึกษา

สังคมไทยอาจเรียกร้องธุรกิจ ที่มีคุณธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบสังคม หรือกรณีธุรกิจค้าปลีก ต้องไม่ทำการค้าจนกระทั่งคนค้าขายตัวเล็กตัวน้อยอยู่ไม่ได้ นี่ก็เป็นเรื่องที่ซีพีออลล์ต้องทบทวน ในขณะเดียวกันสังคมก็อาจไม่ต้องการนักการเมืองที่เอาแต่หาเสียง ปั้นแต่งวาทกรรรมดุดัน เพียงแค่ให้ฮือฮา แล้วก็จบไป หาสาระอะไรไม่ได้

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1204 วันที่ 9 - 15 พฤศจิกายน 2561)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์