วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561

อธิบดีเผยยุทธการป้องป่า ลำปางติดโผวิกฤตรุนแรง

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช นำทีมเปิดยุทธการป้องกันปราบปรามการลักลอบตัดไม้มีค่า ในพื้นที่อนุรักษ์และพื้นที่ป่าอื่นๆ ในจังหวัดลำปาง และพื้นที่ทางภาคเหนือตอนบนอย่างเข้มข้น ตามหลักกลยุทธ์ การปฏิบัติงาน 3 เกาะติด เพื่อลดปัญหาการตัดไม้มีค่าและป้องกันรักษาป่าที่คงเหลือให้อยู่ตลอดไป

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.61 ที่อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทฯตำบลบ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดพิธีปล่อยแถวกำลังพลยุทธการป้องกันปราบปราบการลักลอบตัดไม้มีค่า ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และพื้นที่ป่าอื่นๆในจังหวัดลำปาง ซึ่งมีนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับ โดยมีกำลังเจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า วนอุทยาน เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการและควบคุมไฟป่าแพร่ หัวหน้าสำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 3 (ภาคเหนือ) เจ้าหน้าที่ อส.ฝ่ายปกครองประจำที่ว่าการ อ.งาว ทหารจากค่ายฝึกการรบพิเศษที่ 3 ประตูผา เจ้าหน้าที่ สภ.งาว, ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า(รสทป.)ท้องที่ อ.งาว อาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช (อส.อส.) และราษฎรจิตอาสา  เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 600 คน  

จังหวัดลำปางมีพื้นที่ทั้งหมด 7.8 ล้านไร่ เป็นพื้นที่ป่าปกคลุม 5.47 ล้านไร่คิดเป็น 70% ของพื้นที่นับว่ามากเป็นอันดับ 3 ของประเทศ และมีพื้นที่ป่าอนุรักษ์กว่า 2.5 ล้านไร่ จังหวัดลำปางยังถูกจัดอยู่ในพื้นที่วิกฤติรุนแรงใน 12 จังหวัด โดยอยู่ในความรับผิดชอบของ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง และได้เล็งเห็นความสำคัญในนโยบายการป้องกันปราบปรามจากการลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะไม้หวงห้ามมีค่า จึงได้จัดทำโครงการป้องกันปราบปรามการลักลอบตัดไม้มีค่าในพื้นที่อนุรักษ์และพื้นที่ป่าอื่นๆในจังหวัดลำปางขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลาดตระเวนทุกพื้นที่ เพื่อหยุดยั้งและป้องกัน รักษาป่าไม้ที่สมบูรณ์ ด้วยกลยุทธ์การปฏิบัติงาน 3 เกาะติด  ได้แก่ เกาะติดพื้นที่  เกาะติดประชาชน และเกาะติดขบวนการผู้กระทำผิด อันจะช่วยลดปัญหาการลักลอบตัดไม้มีค่าในพื้นที่อนุรักษ์ คือ ไม้สัก ประดู่ แดง ชิงชัน มะค่าโมง เก็ดดำ และเก็ดแดง  โดยการร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในท้องถิ่นของตนเอง

 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า หลังจากที่ไม้พยุงในพื้นที่ทางภาคอีสานเริ่มจะหายากมากขึ้น กลุ่มขบวนการค้าไม้ข้ามชาติได้ มาใช้พื้นที่ทางภาคเหนือในการลำเลียงไม้มีค่าต่างๆเป็นขบวนการใหญ่ซึ่งในครั้งนี้จะไดมีมาตรการที่เข้มข้นและเด็ดขาดจัดการขบวนการให้หมดสิ้นไป อีกทั้งยังเป็นการเฝ้าระวังการเกิดไฟป่า ที่มักจะเป็นปัญหาในพื้นที่ทางภาคเหนือในห้วงอีกไม่กี่เดือนจะถึงนี้ จึงต้องจัดกำลังเฝ้าระวังและเตรียมการณ์ในพื้นที่อีกทางหนึ่ง


(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1209 วันที่ 14 - 20 ธันวาคม 2561)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์