วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2561

คะแนนเสียงคนรุ่นใหม่ลำปาง พลังการเมืองที่ไม่ควรมองข้าม
ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 กำหนดให้การเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการเลือกตั้งที่มีบัตรเลือกตั้งใบเดียว ประชาชนไม่สามารถแยกเลือกคนที่ชอบและพรรคที่ต้องการให้เป็นรัฐบาล และมีการปรับสัดส่วน ส.. ในทั้ง 2 ระบบใหม่ จากเดิมปี 2554 มี ส.. เขต 375 คน และบัญชีรายชื่อ 125 คน แต่ปี 2562 .. เขตลดลงเหลือ 350 คน และเพิ่มบัญชีรายชื่อเป็น 150 คน เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็ทำให้ พรรคการเมืองจะต้องลงสมัครในทุกเขตเพื่อรวบรวมเสียงให้ได้เก้าอี้ที่นั่งในรัฐสภา     

จากข้อมูลทางสำนักทะเบียนกลาง กรมปกครอง กระทรวงมหาดไทย อ้างข้อมูล ณ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคมที่ผ่านมาให้ข้อมูลว่าจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 2562 มีประมาณ 51,564,284 คน หนึ่งในคะแนนเสียงที่มีอิทธิพลต่อการเมืองไทย คือเสียงของคนรุ่นใหม่ผู้ไม่เคยสัมผัสสนามการเมืองมาก่อน

พลังที่ไม่ควรถูกลืม
นายฐิติพล ทศรฐ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง กล่าวว่าคนรุ่นใหม่จะกลายเป็นพลังสำคัญที่สร้างสีสันให้การเลือกตั้งครั้งนี้ ด้วยคนรุ่นใหม่ไม่ได้มีความผูกพันกับนักการเมืองรุ่นคนรุ่นเก่าเลย บุญคุณก็ไม่ได้มีต่อกัน เพราะไม่ได้สัมผัสอะไรเลยตลอด 5 ปีที่ผ่านมา เมื่อถึงเวลาที่ต้องลงคะแนนเสียงจริงจะตัดสินใจเลือกใคร เยาวชนทั่วประเทศกว่า 5 ล้านกว่าคน หากคิดง่าย ๆ 5 ล้านเสียงหารด้วย 7-8 หมื่น จะได้ส..กว่า 50 คนที่เลือกโดยคนรุ่นใหม่ ทุกคะแนนจึงมีความสำคัญ ยิ่งคนรุ่นใหม่ไม่ได้เลือกเพราะคิดว่าครั้งที่แล้วใครเคยเป็น ยิ่งน่าสนใจ

นักวิชาการชี้
นายภูมินทร์ บุตรอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์ลำปาง กล่าวว่าการเมืองในลำปางนั้น ฐานเดิมยังมีอิทธิพลอยู่มาก คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยกล้าที่จะมาแข่งกับนักการเมือง อย่างพรรคใหม่ทาบทามผู้สมัครมาแข่งก็ยังยาก แต่สำหรับการลงคะแนนเสียงที่สมัยก่อนผู้นำครอบครัวจะเป็นคนบอกให้สมาชิกเลือกตามหัวคะแนน รูปแบบก็จะเปลี่ยนไป เด็กรุ่นใหม่ไม่ใช่แบบนั้นแล้ว เขามีความคิดเป็นของตัวเอง คนรุ่นใหม่เกิดมากับการไม่มีประชาธิปไตยเลยด้วยซ้ำในระยะที่ผ่านมา พวกเขาเห็นความวุ่นวายทางการเมืองมาตลอด หลังรัฐประหารก็เห็นปัญหาตามมา ทำให้คนรุ่นใหม่พร้อมจะเลือกตั้ง และเด็กรุ่นใหม่เติบโตมาพร้อมกับสื่อไม่โดนจำกัดการเข้าถึง รัฐไม่สามารถปกปิดข่าวสารได้ทำให้เขาค่อนข้างมีอิสระที่จะเลือกนักการเมืองด้วยตัวเอง

เสียงที่ว่าสส.ลำปางไม่ควรเมิน
นายยามารุดดิน ทรงศิริ ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์ลำปาง กล่าวว่า โดยส่วนใหญ่นักศึกษาในมธ.ลำปางเองไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการเมืองท้องถิ่นลำปางกันสักเท่าไร แต่จะคอยติดตามการเมืองในระดับประเทศมากกว่ามากกว่า ซึ่งสิ่งที่จะทำให้นักศึกษาให้ความสนใจ คือ วิธีการสื่อสารของพรรคที่สามารถแสดงให้เห็นภาพนโยบายต่างๆได้ชัด ผ่านการใช้สื่อต่างๆ ด้วยนักศึกษาไม่ผูกติดกับพรรคไหน ใช้ตรรกะพื้นฐานเลยว่าจะเสนออะไรให้ได้บ้าง คนรุ่นใหม่จึงมักเลือกจากนโยบายที่แต่ละพรรคเสนอ แต่ค่านิยมที่มักมีร่วมกันคือ ต้องการความสดใหม่ 

นายยามารุดดิน กล่าวต่อว่า สิ่งหนึ่งที่หลายพรรคการเมืองในลำปางมักมองข้าม คือ นักศึกษาส่วนหนึ่งซึ่งมีภูมิลำเนาในต่างจังหวัดจะเป็นต้องย้ายทะเบียนบ้านเข้าสู่จังหวัดลำปางเพื่อสิทธิเรื่องสวัสดิการนักศึกษา เท่ากับว่าพวกเขาเป็นคนลำปางเช่นเดียวกัน นักศึกษามธ.ลำปางที่อาศัยอยู่ในภูมิศาสตร์ที่มีป่าล้อมรอบ จึงมักมองหาหน่วยงานที่สามารถแก้ปัญหาเรื่องความปลอดภัย และสิ่งอำนวยความสะดวก หากพรรคการเมืองเข้ามาเสนอผลประโยชน์ให้กับนักศึกษาว่าจะช่วยพัฒนาเรื่องดังกล่าวก็จะเรียกความสนใจจากนักศึกษาได้มาก

นโยบายที่คนรุ่นใหม่ต้องการ
นายธรากร แก้วคำปัน ประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎจังหวัดลำปาง กล่าวว่า กลุ่มพรรคการเมืองที่เยาวชนให้ความสนใจในตอนนี้ มุ่งไปทางพรรคการเมืองหน้าใหม่มากกว่า เพราะส่วนใหญ่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง ปัจจุบันหลายฝ่ายเล็งเห็นว่าเยาวชนจะเป็นตัวชี้ขาดอนาคตของ ประเทศ เสียงของกลุ่มเยาวชนในตอนนี้น่าจะสามารถขับเคลื่อนและสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ และคิดว่าโอกาสที่คนรุ่นใหม่จะพลิกหน้าการเมืองมีสูงกว่า 50 เปอร์เซ็นต์

นายธรากร ให้สัมภาษณ์ต่อว่า ส่วนปัญหาหลักที่อยากให้คนที่เข้ามาบริหารแก้ไขเป็นอันดับแรกคือ เรื่องการศึกษา รัฐบาลใหม่ควรมีการจัดการเรื่องการศึกษาให้มีการ กระจายอำนาจในการทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และควรจะปรับปรุงให้สถานศึกษามีอิสระในการออกแบบหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนให้มากขึ้น

ความคิดเห็นเรื่องการเลือกตั้งลำปางจากสายตาประชาชน
นายภูมินทร์ บุตรอินทร์
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ลำปาง


คนรุ่นใหม่พร้อมจะเลือกตั้ง และเด็กรุ่นใหม่เติบโตมาพร้อมกับสื่อไม่โดนจำกัดการเข้าถึง รัฐไม่สามารถปกปิดข่าวสารได้ทำให้เขาค่อนข้างมีอิสระที่จะเลือกนักการเมืองนายธรากร แก้วคำปัน 
ประธานสภานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภั
จังหวัดลำปาง

อยากให้รัฐบาลใหม่จัดการเรื่องการศึกษา ยึดความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก และคิดว่าโอกาสที่คนรุ่นใหม่จะพลิกหน้าการเมืองมีสูงกว่า 50 เปอร์เซ็นต์


นายยามารุดดิน ทรงศิริ
ประธานสภานักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ลำปางมธ.ลำปางมีนักศึกษาที่ย้ายทะเบียนบ้านมา พวกเขาก็นับเป็นคนลำปางเช่นกัน พวกเรามองหาหน่วยงานที่สามารถแก้ปัญหาเรื่องความปลอดภัย โดยเฉพาะไฟส่องสว่าง


(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1208 วันที่ 7 - 13 ธันวาคม 2561)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์