วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561

อบจ.ลำปาง หนุนการท่องเที่ยวสนับสนุนการจัดงาน “คาวบอยแลนด์ แดนรถม้า” ประจำปี 2561

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว มีบทบาทสำคัญมากต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนกลุ่มต่างๆอย่างกว้างขวางอีกทั้งเป็นช่องทางการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาค “รถม้าลำปาง” ถือเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคู่เมืองลำปางมาช้านาน เริ่มจากการนำม้ามาใช้เพื่อเดินทางสัญจร จนกระทั่งใช้เพื่อนำนักท่องเที่ยวชมทัศนียภาพของเมืองลำปาง ม้าเป็นสัตว์ที่ฉลาดและมีศักยภาพสูง สามารถนำความสัมพันธ์ระหว่างคนกับม้ามาสร้างเป็นกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ สร้างความสุขและสนุกสนานได้เป็นอย่างดี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มีอำนาจหน้าที่ในการคุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยว  จึงร่วมกับสมาคมท่องเที่ยวนครลำปาง จัดงาน“คาวบอยแลนด์ แดนรถม้า ครั้งที่ 4”ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 12-16 ธันวาคม 2561 ณ บ้านคาวบอยวิลเลจ บ้านโทกหัวข้าง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ทั้งนี้ อบจ.ลำปาง ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน“คาวบอยแลนด์ แดนรถม้า” มาโดยตลอดเป็นประจำทุกปี เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสความเป็นวิถีชีวิตของจังหวัดลำปางอย่างแท้จริง อีกทั้งสนองนโยบายจังหวัดลำปางที่ส่งเสริมให้จังหวัดลำปางเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว “ลำปาง ปลายทางฝัน” ภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง และสอดรับกับนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้ปี 2561 เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน และเพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชนท้องถิ่น

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1209 วันที่ 14 - 20 ธันวาคม 2561)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์