วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562

ปลื้มปิติสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิด รพ.เวชชารักษ์ ลำปาง

จำนวนผู้เข้าชม counter for blog

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง  โรงพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพแห่งแรกของภาคเหนือ ให้บริการ 17 จังหวัด ช่วยเหลือผู้พิการทั้งทางร่างกายและทางสมอง

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง โดยมีศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ  นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  พร้อมด้วยนายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ข้าราชการ และประชาชน เฝ้ารับเสด็จ  ในการนี้ทรงพระราชทานเข็มที่ระลึกเนื่องในวโรกาส เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงพยาบาลเวชชารักษ์ลำปาง แกผู้มีอุปการคุณจำนวน 105 ราย

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ  นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  กล่าวว่า โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง เดิมชื่อ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ภูมิภาค จังหวัดลำปาง กระทรวงสาธารณสุขได้อนุมัติให้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2554  เป็นหน่วยงานสังกัดกรมการแพทย์ เพื่อดำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ในระดับตติยภูมิ โดยมีเขตความรับผิดชอบในส่วนภูมิภาคของทางภาคเหนือ 17 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ์ พิจิตร นครสวรรค์ กำแพงเพชร และอุทัยธานี  เพื่อให้ผู้ป่วยและคนพิการ เข้าถึงการบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่มีมาตรฐาน ทันเวลา และเหมาะสมกับสภาพความพิการ เพื่อสร้างเครือข่ายการให้บริการด้านกายภาพระดับตติยภูมิ และระบบสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการในสวนภูมิภาค ภายในการกำกับดูแลของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

โรงพยาบาลแห่งนี้ มีจุดกำเนิดเริ่มจากการสนองพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีความสนพระทัยในเรื่องของผู้พิการ ดังนั้นสถาบันสิรินธรจึงได้กำเนิดโรงพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ส่วนภูมิภาคแห่งแรกที่ภาคเหนือ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระราชดำริให้ตั้งที่จังหวัดลำปาง เนื่องจากจังหวัดลำปางนั้นอยู่จุดศูนย์กลางของภาคเหนือ  เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2558 ได้เปลี่ยนชื่อจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ภูมิภาคจังหวัดลำปาง เป็นชื่อ โรงพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ลำปาง ได้มีการก่อสร้างอยู่เป็นเวลา 2 ปี   กระทั่งก่อสร้างเสร็จเมื่อเดือนกันยายน 2561 บนพื้นที่ประมาณ 32 ไร่ งบประมาณในการก่อสร้าง 340 ล้านบาทเศษ  เปิดให้บริการผู้ป่วยนอกตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 และรับผู้ป่วยในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561  ต่อมาวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานชื่อโรงพยาบาลว่า “โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง” หมายถึง โรงพยาบาลที่เป็นสถานที่รักษาทางการแพทย์แห่งจังหวัดลำปาง โดยมีแพทย์หญิงสุนีย์ ศรีสว่าง เป็นผู้อำนวยการ

การให้บริการของโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง  จะมีงานกายภาพบำบัด งานกิจกรรมบำบัด งานแก้ไขการพูด งานกายอุปกรณ์ศูนย์สาธิตอุปกรณ์ช่วยคนพิการ ส่วนกลุ่มผู้ให้บริการที่สามารถเข้ารับการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เช่นผู้ที่มีความผิดปกติทางระบบประสาท อัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมองอัมพาตจากการบาดเจ็บไขสันหลัง การบาดเจ็บของเส้นประสาทส่วนปลาย ผู้ที่มีอาการทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อเช่นปวด ข้อยึดอาการชา อาการบาดเจ็บ ผู้ป่วยทางการผ่าตัด ผู้สูญเสียอวัยวะแขนขาขาด หรือต้องการความช่วยเหลืออุปกรณ์คนพอการ เด็กมีปัญหา ด้านการเคลื่อนไหว พัฒนาการล่าช้า กลุ่มอาการออทิสติก สมาธิสั้น กลุ่มอาการบกพร่องทางสติปัญญา และการเรียนรู้ ผู้มีปัญหาด้านภาษาและการพูดทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เป็นต้น

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 1214 วันที่ 25- 31 มกราคม 2562)

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์