วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562

อบจ.ลำปาง จัดประกวดวาดภาพ บนกำแพง “ลำปางปลายทางฝัน” และ จัดประกวดแข่งขันวงดุริยางค์ ระดับประถมศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

อบจ.ลำปาง จัดประกวด วาดภาพบนกำแพง "ลำปางปลายทางฝัน"

นายทองดี จอมวงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้จัดโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ขึ้น ภายใต้แนวคิด เด็กลำปาง จิตอาสา พัฒนาด้วยนวัตกรรม 4.0” ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ณ สวนสาธารณะหนองกระทิง  ต.บ่อแฮ้ว  อ.เมืองลำปาง  จ.ลำปาง ซึ่งภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่างๆมากมาย รวมทั้งการประกวดวาดภาพบนกำแพง ในหัวข้อ ลำปางปลายทางฝันเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกด้านศิลปะในทางที่สร้างสรรค์  เสริมสร้างจินตนาการ และพัฒนาความสามารถของเด็กและเยาวชนในยุค 4.0
โดยมีหลักเกณฑ์การประกวด ดังนี้
             - ผู้เข้าประกวดต้องเป็นผู้มีภูมิลำเนาในจังหวัดลำปาง หรือกำลังศึกษาในสถานศึกษาในเขตจังหวัดลำปาง
             - สมาชิกในทีม ไม่จำกัดอายุ จํานวนไม่เกิน 5 คน
             - ผู้เข้าประกวดต้องเตรียมอุปกรณ์วาดภาพไปเองโดย อบจ.ลำปาง จะเตรียมแม่สีไว้ให้จำนวน 1 ชุด ระยะเวลาการประกวดตั้งแต่วันที่ 9 -12  มกราคม 2562 
            เงินรางวัล
            รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
            รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
            รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
            เปิดรับสมัครเพียง 15 ทีมเท่านั้น  เด็กและเยาวชนผู้สนใจติดต่อ สมัครได้ที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ www.lp-pao.go.th หัวข้อ ประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อบจ.ลำปาง จัดประกวดแข่งขันวงดุริยางค์ ระดับประถมศึกษา ชิงเงินรางวัล 15,000 บาท

นายทองดี จอมวงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้จัดโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ขึ้น ภายใต้แนวคิดเด็กลำปาง จิตอาสา พัฒนาด้วยนวัตกรรม 4.0” ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 .เป็นต้นไป ณ สวนสาธารณะหนองกระทิง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง  ซึ่งภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่างๆมากมายรวมทั้งการประกวดแข่งขันวงดุริยางค์ ระดับประถมศึกษา เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถด้านดนตรีในทางสร้างสรรค์ และพัฒนาความสามารถของเด็กและเยาวชนในยุค 4.0

โดยมีหลักเกณฑ์การประกวดแข่งขัน ดังนี้
            1.คุณสมบัติทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน
                        1.1 คุณสมบัติทั่วไป
                        กำหนดให้ 1ทีม ประกอบด้วย
                        - คฑากร จำนวนไม่เกิน  4 คน
                        - ผู้บรรเลงไม่เกิน 40 คน
                        - ผู้แสดงประกอบไม่เกิน 15  คนพร้อมอุปกรณ์การแสดง เช่น ธง ร่ม พัด หมวก ริบบิ้น พู่ คฑาไม้สั้น ฯลฯ (ควรใช้ฉากที่สามารถเคลื่อนที่ได้สะดวก ไม่ควรใช้วัสดุเชื้อเพลิง และไม่สามารถเพิ่มหรือเปลี่ยนตัวผู้แสดงได้ ยกเว้นสลับตำแหน่งผู้แสดง)
                        1.2 สมาชิกในทีมใดๆ ไม่สามารถเป็นสมาชิกของทีมอื่นได้อีก
            2.ประเภทของการประกวด
                        2.1การประกวดวงดุริยางค์ ระดับประถมศึกษา ผู้เข้าประกวดเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในสถานศึกษาของจังหวัดลำปาง หรือมีภูมิลำเนาในจังหวัดลำปาง
            3.รูปแบบและเพลงบรรเลงประกวด
                        3.1 การประกวดวงดุริยางค์จัดประกวดในรูปแบบของการบรรเลงดนตรีสนาม (Marching & Displays)
                        3.2 ไม่จำกัดเพลงในการบรรเลงและการแสดงประกอบการบรรเลงเพลง
            4.รางวัลของการประกวด
                        - รางวัลชนะเลิศ             จำนวน  15,000.- บาทพร้อมเกียรติบัตร
                         - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 13,000.- บาทพร้อมเกียรติบัตร
                        - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน  10,000.- บาท พร้อมเกียรติบัตร
           เด็กและเยาวชนผู้สนใจติดต่อสมัครได้ที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.lp-pao.go.th หัวข้อ ประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รับสมัครเพียง 10 ทีมเท่านั้นShare:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์