วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

พยาบาลร้องแพะรับบาป คดีโกง สปสช. ยันไม่ได้เซ็น จี้กก.ทบทวน

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

เจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพ เทศบาลตำบลแม่เมาะแทบทรุด  หลังทราบผลการสอบวินัยร้ายแรง โดนโทษหนักสุด เอี่ยวคดีโกงเงิน สปสช.  ร้องขอความเป็นธรรม ยันไม่ได้มีส่วนร่วมในการเซ็นเบิกจ่ายเงิน แต่กลับโดนโทษหนักกว่า ครวญเหมือนตนเป็นแพะรับบาป  ขณะที่ขั้นตอนต่อไปเตรียมส่งเรื่องให้คณะกรรมการ กทจ.พิจารณาลงมติอีกครั้งภายใน 90 วัน

จากกรณีที่เทศบาลตำบลแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  ได้ดำเนินการตรวจสอบพบความผิดปกติทางการเงินของบัญชีระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่เมาะ พบว่ามีการเบิกถอนเงินสดในบัญชีธนาคารของกองทุนฯ เกินงบประมาณของระเบียบกองทุนกำหนดไว้  โดยพบว่ามีการเบิกถอนเงินตั้งแต่วันที่ 12 ธ.ค.57  ถึงวันที่ 4 ก.ย.59 มากกว่า 30 ครั้ง  ซึ่งการถอนแต่ละครั้งจะมียอดเงินอยู่ระหว่าง 20,000-80,000 บาท  รวมเป็นเงินกว่า 3  ล้านบาท

และมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงขึ้น กระทั่ง เมื่อเดือน พ.ย.60 ที่ผ่านมา จังหวัดลำปางได้แจ้งผลการสอบสวนข้อเท็จจริง เป็นหนังสือตอบกลับมายังเทศบาลตำบลแม่เมาะให้นิติกรดำเนินการแจ้งความดำเนินคดี กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว รวม 6 คน เนื่องจากพบว่ามีการทุจริตเงินกองทุนดังกล่าวจริง  จากนั้น เมื่อวันที่ 2 มี.ค.61 ที่ผ่านมา   นายเอกชัย คำใส นิติกรชำนาญการ เทศบาลตำบลแม่เมาะ จึงได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อ พ.ต.ท.ยงศักดิ์ มาวงษ์ หัวหน้าพนักงานสอบสวน สภ.แม่เมาะ เพื่อเอาผิดกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ต่อมา วันที่ 25 เม.ย.61 คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง (ก.ท.จ.ลำปาง) มีมติ ครั้งที่ 4/2561 ให้พักราชการปลัดเทศบาลตำบลแม่เมาะชั่วคราว เพื่อไม่ให้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐาน อาจจะทำให้พยานไม่กล้าให้ข้อมูลและให้การอย่างตรงไปตรงมาได้  พร้อมกันนี้ ทางเทศบาลตำบลแม่เมาะได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยขึ้น โดยให้ทาง ก.ท.จ.คัดเลือกผู้ที่จะเข้ามาเป็นคณะกรรมการสอบสวน เนื่องจากนายกเทศมนตรีเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนี้ด้วย

สำหรับความคืบหน้าในเรื่องนี้ จากรายงานข่าวทราบว่า ทางคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง ได้มีการลงมติสรุปสำนวนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย ปลัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ ให้ปลดออกจากราชการ   ขณะที่ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้ลดขั้นเงินเดือน  ส่วน เจ้าหน้าที่ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  และพนักงานจ้างทั่วไป มีมติให้ไล่ออกจากราชการ

ต่อมาวันที่ 18 ก.พ.62  นางณิชชา ตันติอำไพ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมในการสอบสวนการกระทำผิดวินัยร้ายแรงในการทุจริตเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลแม่เมาะ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะประธานคณะกรรมการเทศบาลจังหวัดลำปาง ขอให้ทบทวนการมติการสอบสวนวินัยร้ายแรงดังกล่าว เนื่องจากยืนยันว่าตนเองไม่ได้มีส่วนรู้เห็นในการเซ็นเบิกจ่ายเงินแต่อย่างใด

ลานนาโพสต์ได้สอบถามไปยังนางณิชชา ตันติอำไพ  ซึ่งได้เปิดเผยว่า ตนเองมีหน้าที่รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลแม่เมาะ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557-2559  และเป็นผู้เก็บรักษาสมุดบัญชีธนาคารของกองทุนฯ จนกระทั่งปลัดเทศบาล ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการกองทุนฯ โดยตำแหน่ง ได้ให้ น.ส.สุชีรา พนักงานจ้างทั่วไป มาขอยืมสมุดบัญชีเพื่อนำไปตรวจสอบรายละเอียดยอดเงินในบัญชี จึงได้ส่งมอบสมุดบัญชีให้ไปตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย.56 โดยให้พนักงานคนดังกล่าวลงนามผู้ยืมในบัญชี จากนั้นก็ไม่ได้รับสมุดบัญชีคืนอีกเลย กรณีที่กล่าวหาว่าตนเองปล่อยปละละเลย มอบให้พนักงานจ้างทั่วไปเป็นผู้ดำเนินการต่างๆเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินกองทุนที่ตนเองรับผิดชอบอยู่โดยไม่มีการควบคุมตรวจสอบ จนเป็นเหตุให้มีการเบิกเงินสดเกินกว่าจำนวนที่ประกาศกำหนดให้เบิกได้ คือ 5,000 บาท จำนวน 64 ครั้ง  ในเรื่องนี้ตนเองชี้แจงได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของตนอยู่ในกรอบงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งได้ปฏิบัติราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และข้อเท็จจริงคำสั่งเทศบาล ไม่ได้กำหนดให้อำนาจตนเองกำกับดูแลพนักงานจ้างคนอื่นๆได้  ซึ่งพนักงานจ้างคนดังกล่าว ได้กล่าวอ้างตลอดว่าได้รับคำสั่งจากปลัดเทศบาล และคณะกรรมการกองทุนฯ ในการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบงานกองทุนฯหรือการเบิกจ่ายเงิน จะสั่งงานและส่งมอบเงินในการดำเนินการให้แก่พนักงานจ้างคนนั้นโดยตรง จึงถือว่าตนเองถูกกล่าวหาโดยปราศจากความจริง

ตลอดเวลาที่เบิกจ่ายเงินกองทุนฯ จะเป็นการเบิกถอนตามแผนงานโครงการ และก่อนจะมีการเบิกถอนเงิน คำขอเบิกถอนจะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้มีอำนาจทุกครั้ง ในช่วงปี 2557-2559 ที่ผ่านมาตนเองก็ไม่ได้มีอำนาจในการลงนามสั่งจ่ายหรือเบิกถอนเงิน และไม่เคยเบิกถอนเงินสดเกินจำนวน 5,000 บาท  จะทำการเบิกถอนเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมให้เจ้าหน้าที่ตามคำขอเบิกทุกครั้ง

นางณิชชา กล่าวต่อไปว่า ตนยังถูกกล่าวหาว่ามีการเซ็นจ่ายเช็คให้บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ  และมีการปลอมแปลงเอกสารใบถอนเงิน โดยเพิ่มเติมจำนวนตัวเลขให้มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นกว่าเอกสารที่ได้รับการอนุมัติ  ซึ่งตนเองไม่ได้รู้เห็นด้วย และยืนยันว่าเอกสารใบถอนเงินก็ไม่ใช่ลายมือของตนเอง  และที่สำคัญคือตนเองไม่ได้ลงลายมือชื่อในฐานะผู้เบิกจ่ายหรือบันทึกเสนอผ่านแต่อย่างใด เพราะการเสนองานกองทุนฯ ตั้งแต่ปี 2556 จะมีน้องพนักงานจ้างทั่วไป เป็นคนเสนอให้ปลัดเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรีในฐานะประธานกองทุนฯ เป็นผู้พิจารณาสั่งการและอนุมัติเบิกจ่าย ซึ่งผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินกองทุน จะประกอบด้วย ประธานกองทุนฯ เลขานุการกองทุนฯ  คณะกรรมการกองทุนฯ และผู้รับเงินคือพนักงานเทศบาลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย โดยตรงเองมีพยานบุคคลยืนยันการปฏิบัติงานได้ รวมทั้งยังมีข้อสงสัยว่าเหตุใดจึงไม่มีการสอบสวนหรือกล่าวโทษแก่นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ทั้งที่เป็นผู้ลงนามสั่งเบิกจ่ายเงินโดยตรง เหมือนเป็นการหาแพะรับบาปมารับโทษ ซึ่งตนเองได้รับโทษหนักที่สุด ขณะที่ผู้ที่มีตำแหน่งใหญ่กว่าและเป็นผู้รับผิดชอบสั่งจ่ายเงินโดยตรงกลับไม่ได้รับโทษอะไรเลย จึงอยากขอความเป็นธรรมให้กับตนเองด้วย

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังแหล่งข่าว ทราบว่า คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง (ก.ท.จ.) ได้มีการประชุมไปเมื่อวันที่ 21 ก.พ.62 ที่ผ่านมา แต่ยังไม่ได้มีการนำเรื่องเทศบาลตำบลแม่เมาะเข้าพิจารณาแต่อย่างใด เนื่องจากได้รับเรื่องก่อนวันประชุมเพียงวันเดียว ซึ่งหลังจากได้รับเรื่องจากคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแล้ว  จะต้องส่งให้คณะอนุวินัยพิจารณาก่อน โดยกระบวนการตามระเบียบต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน หลังจากคณะกรรมการอนุวินัยสรุปผลแล้ว จะส่งเรื่องให้คณะกรรมการฯ จังหวัดพิจารณาต่อไป  

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 1219 วันที่ 1 - 7 มีนาคม 2562)

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์