วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562

ปภ.เขต 10 ลำปาง เตรียมพร้อมป้องกันภัยแล้ง นำเครื่องจักรลุยขุดลอกลำห้วยในพื้นที่ ต.แม่ปะ อ.เถิน

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

ปภ.เขต 10 ลำปาง เตรียมพร้อมป้องกันภัยแล้ง นำเครื่องจักรลุยขุดลอกลำห้วย หวังเป็นแหล่งกักเก็บน้ำในพื้นที่ ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง

ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง ขุดลอกลำห้วยในพื้นที่ ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นแหล่งกักเก็บน้ำต้นทุนให้กับพื้นที่ ต.แม่ปะ ให้ชาวบ้านได้นำมาใช้ในช่วงฤดูแล้ง รวมทั้งช่วงฤดูฝน สามารถกักเก็บน้ำ ป้องกันการเกิดน้ำไหลหลากท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ทำการเกษตรของชาวบ้าน


นายเพิ่มวิทยา  กันทะทรง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง เปิดเผยว่า ทุกๆปี ที่ผ่านมาช่วงฤดูแล้ง หลายพื้นที่มักจะประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทำเกษตรกรรม และการใช้น้ำอุปโภค บริโภค แหล่งน้ำในพื้นที่มักจะตื้นเขิน  ช่วงเข้าสู่หน้าแล้งไม่สามารถกักเก็บน้ำเอาไว้ได้  หากปีไหนฝนตกลงมาหนัก ก็ทำให้เกิดน้ำหลากท่วมพื้นที่ทำการเกษตร สิ่งสาธารณูปโภคได้รับความเสียหายเป็นประจำ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปางดังนั้น ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง จึงได้นำเครื่องจักรกล เข้าดำเนินการขุดลอกที่บริเวณลำห้วยแม่ปะ  เขตหมู่บ้านหมู่ 1  2  7 ในตำบลแม่ปะ  เข้าดำเนินการขุดลอกลำห้วยมีความกว้าง  10  เมตร ยาว 4,759  เมตร  ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง กล่าวว่า ทางศูนย์ ได้นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม ซึ่งผลการดำเนินงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2562 นี้  คาดว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นแหล่งกักเก็บน้ำต้นทุนให้กับพื้นที่ตำบลแม่ปะได้เป็นอย่างดี  โดยจะทำให้ชาวบ้านได้นำน้ำมาใช้ช่วงฤดูแล้งได้ในระดับหนึ่ง  ส่วนช่วงฤดูฝน ก็จะสามารถกักเก็บน้ำ ป้องกันการเกิดน้ำไหลหลากท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ทำการเกษตรของชาวบ้านได้อีกทางหนึ่งต่อไป

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 1222 วันที่ 22 มีนาคม 2562)


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์