วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562

ใช้สิทธิไม่ผิดพลาด ลำปางร่วมฟื้นฟูประชาธิปไตย

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์
นถึงวันนี้ “ลานนาโพสต์” ในมือท่าน จะมีทั้งช่วงเวลาก่อนการเลือกตั้ง และหลังการเลือกตั้ง ดังนั้น บทบรรณาธิการชิ้นนี้ จะมีทั้งย้ำเตือนให้ท่านไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด รวมทั้ง ให้ท่านได้เฝ้าติดตามสถานการณ์ภายหลังการเลือกตั้ง ซึ่งจะเป็นการช่วงชิงอำนาจระหว่างฝ่ายประชาธิปไตย และฝ่ายอำนาจนิยมที่พยายามสืบทอดอำนาจรัฐต่อไป

พื้นที่จังหวัดลำปาง แบ่งเป็น 4 เขต เลือกตั้ง ส.ส. 4 คน มีผู้สมัคร ส.ส.ทั้งสิ้น 117 คน จาก 30 พรรค ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา จังหวัดลำปางมีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งมากเป็นอันดับ 7 ของประเทศ นับว่าเป็นพื้นที่ที่มีการตื่นตัวทางการเมืองมาก ครั้งนี้ก็คาดหวังว่า คนลำปางจะไปใช้สิทธิเลือกตั้งมากเช่นกัน ยิ่งไปใช้สิทธิมาก ก็จะเป็นการป้องกันไม่ให้อำนาจนอกระบบเข้ามาแทรกแซงได้

เลือกตั้งครั้งนี้ที่ลำปาง มีพรรคการเมืองเสนอตัวเป็นทางเลือกมาก ทั้งพรรคขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก ซึ่งคนลำปางอาจพิจารณาพรรคการเมืองขนาดเล็กที่มีศักยภาพ และความมุ่งมั่น เพื่อให้โอกาสพวกเขา แม้เพียงคะแนนเสียงจะไปคำนวณหาส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อของพรรค

ในขณะเดียวกัน ก็มีพรรคการเมืองเกิดใหม่ พรรคการเมืองของคนรุ่นใหม่ ที่มีความคิด มีอุดมการณ์ที่ชัดเจน พรรคการเมืองแนวนี้ น่าจะมีพื้นที่ที่เขาจะพิสูจน์ตัวเองว่า นโยบายที่สะท้อนถึงความก้าวหน้าของพรรค สามารถจะนำไปปฎิบัติได้จริงหรือไม่

ทุกพรรคควรมีโอกาส ทุกผู้สมัคร ส.ส.ทั้ง ผู้สมัครหน้าใหม่ และส.ส.เก่า ยกเว้นพรรคการเมือง และผู้สมัคร สังกัดพรรคการเมือง ที่แจกเงินอย่างโจ้งแจ้ง ประชาชนอาจรับเงินได้ แต่ไปใช้สิทธิไม่เลือกผู้สมัครรายนั้น เพื่อให้บทเรียนกับพรรคการเมืองนั้น

ใช้สิทธิไม่ผิดพลาด เลือกพรรค เลือกคน ที่ไม่แจกเงิน เลือกพรรค เลือกคน ที่ได้แสดงให้เห็นประจักษ์ว่ามีความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้พี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะอยู่ในเทศกาลเลือกตั้งหรือไม่ คนลำปางต้องรวมพลังให้เห็นว่า เงินซื้อไม่ได้

ในระดับประเทศ การเลือกตั้งครั้งนี้ มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 50 ล้านคน จำนวนนี้ 2.6 ล้านคน ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าไปแล้ว 2.6 ล้านคน แบ่งตามกลุ่มอายุ มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เป็นคนรุ่นใหม่ อายุระหว่าง 18-26 ปี มีจำนวน 7.3 ล้านคน คนจำนวนนี้ อาจเป็นตัวแปรชัยชนะให้กับพรรคการเมืองใหม่บางพรรค

เราย้ำเตือนกันมาทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งว่า ต้องการให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชุดที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จะต้องกำกับ ดูแลให้การเลือกตั้งเป็นไปตามกติกา ไม่ให้เกิดข้อครหาได้ว่าทำตามใบสั่งใคร

การเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นการเลือกตั้งเพื่อฟื้นฟูประชาธิปไตย หลังจากประเทศไทยทั้งระบบตกอยู่ภายใต้การครอบงำของอำนาจนอกวิถีประชาธิปไตย คนลำปางจะต้องตระหนักถึงภารกิจอันสำคัญนี้ก่อนเดินเข้าคูหาเลือกตั้ง
 รูปภาพจาก ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1222 วันที่ 22 มีนาคม 2562)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์