วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562

อบจ.ลำปางประชุมเตรียมพร้อมจัดงานประเพณีสงกรานต์ "จุ้มอ๊กเย็นใจ๊ปี๋ใหม่เมืองหนองกระทิง"

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

นายทองดี จอมวงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง เปิดเผยว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่งได้แก่ เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว เทศบาลตำบลต้นธงชัย อบต.บ้านเป้า และอบต.บ่อแฮ้วร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ หรือ ปี๋ใหม่เมือง เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันในการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีปีใหม่เมือง โดยกำหนดจัดงานปี๋ใหม่เมืองที่ สวนสาธารณะหนองกระทิงซึ่งอยู่ในความดูแลของ อบจ.ลำปาง เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในท้องถิ่น และเพื่อให้สวนสาธารณะหนองกระทิงเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายยิ่งขึ้น

การจัดงานประเพณีสงกรานต์ หรือ ปี๋ใหม่เมือง กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 14 เมษายน 2562 ณ สวนสาธารณหนองกระทิง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง  โดยใช้ชื่องานว่า "จุ้มอ๊กเย็นใจ๊ปี๋ใหม่เมืองหนองกระทิง"ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ ขบวนแห่สงกรานต์การจัดซุ้มของหน่วยงานและซุ้มสำหรับประชาชนเพื่อเป็นจุดในการบริการ/เล่นน้ำ เวทีรำวงย้อนยุคบรรเลงเพลงโดยวงดนตรีเพชรไหล่หิน การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่น กลองสิ้งหม้องต๊กเส้ง สะล้อซอซึง ฯลฯ

จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดลำปางและนักท่องเที่ยว เที่ยวงานประเพณีสงกรานต์ "จุ้มอ๊กเย็นใจ๊ปี๋ใหม่เมืองหนองกระทิง"ณ สวนสาธารณหนองกระทิง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง วันที่ 14 เมษายน 2562 เพื่อร่วมสืบสานและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีปี๋ใหม่เมืองของจังหวัดลำปาง

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 1221 วันที่ 15 - 21 มีนาคม 2562)Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์