วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2562

หนุน‘กาดบ้านดอน’ จุดพักเชื่อมห้างฉัตร

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

ในวันที่มีผู้คนกลุ่มเล็กๆ มานั่งประชุมบนโต๊ะกินข้าว เล่าเรื่องของความฝันอยากทำกรเชื่อมโยงเรื่องการเกษตร การท่องเที่ยวและชุมชนของอำเภอห้างฉัตร เข้าด้วยกันผ่านการพูดคุยง่ายๆ ผูกเป็นแผนและแนวทางร่วมกัน โดยการนำของ อาจารย์บุญประสงค์ มิ่งเชื้อ นักวิชาการและนักขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งปลุกปั้นตลาดบ้านดอน ให้เป็นตลาดสินค้าและศูนย์อาหารบ้านๆริมทาง ติดถนนขาล่องจากเชียงใหม่เข้าสู่ลำปางสำเร็จภายใน 3 ปี มีแนวคิดพัฒนาจากตลาดริมถนนธรรมดา ให้เป็นกาด(ตลาด) เป็น FOOD CENTER สไตล์บ้านๆ มีอาหารและพืชผักพื้นบ้านปลอดภัยขายครบวงจร และเป็นศูนย์ข้อมูล เส้นทางแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ในอำเภอห้างฉัตรอยู่ที่นี่

ด้วยเหตุนี้ อาจารย์ประสงค์จึงชักชวน เพื่อนมิตรที่ทำเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยและ คนวัยใกล้เกษียณ ที่หันมาทำบ้านพัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท ตลอดจนเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ต.เวียงตาล  ต.ปงยางคก มาวางแผนร่วมกันขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวิถีชุมชน โดยเปิดพื้นที่ 26 ไร่ บริเวณตลาดบ้านดอน เป็นแปลงรวม สำหรับเกษตรกรที่รักการปลูกพืชผักสวนครัวมาใช้พื้นที่ปลูก มีน้ำและไฟฟ้าใช้ฟรีๆ มีศูนย์จำหน่ายผักปลอดภัยที่ตลาดรับซื้อผลผลิตตลอดทั้งปี“ที่ดิน 26 ไร่ ด้านหลังเพิงตลาด ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแปลงปลูกพืชผักปลอดภัยไร้เคมี ขายให้คนเดินทางผ่านไปมา ที่หน้าตลาดแห่งนี้  ขณะนี้ผมได้ร่วมกับ คมกริช วงค์สวัสดิ์ คนห้างฉัตร ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมเกษตร 4.0 ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ มาใช้เป็นพลังงานหลัก ควบคู่กับการวางระบบควบคุมน้ำในการปลูกผัก มาทดลองใช้ และยังมีลุงนิคม มิ่งเชื้อ เกษตรกร ที่ทำเกษตรปลอดภัยสร้างรายได้สำเร็จมาแล้ว เป็นทีมพัฒนาด้านการเกษตร ร่วมกับทีมเกษตรอำเภอ เพื่อรองรับแผนการเปิดพื้นที่ให้กับเกษตรกรผู้สนใจมาร่วมกันใช้พื้นที่นี้ปลูกผักขายด้วยกัน ตอบโจทย์ของตลาดผักปลอดภัยที่มีผลผลิตขายหน้าตลาดตลอดทั้งปี”

คมกริช วงค์สวัสดิ์ กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีการเกษตรก้าวไปไกลมาก นวัตกรรมด้านพลังงานกับเทคโนโลยีโครงข่ายอินเทอร์เนต WIFI ในการควบคุมระบบการจัดการเกษตรได้ไม่ยาก แต่ชาวบ้านเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีที่ว่านี้ ดังนั้นการทำแปลงสาธิตและนำเทคโนโลยีมาใช้ในพื้นที่ปลูกผักของตลาดนอกจากเป็นเรื่องเกษตรแล้วยังเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวเกษตรที่น่าสนใจในอนาคต

การประชุมกลุ่มเล็กครั้งนี้ มีแนวร่วมจากเจ้าของกิจการรีสอร์ท และ กลุ่มคนรักบิ๊กไบท์ มาร่วมจุดประกายส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเวียงตาล ซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวซึ่งมาสามารถเชื่อมโยงไปยังเส้นทางบ้านห้วยเรียน เส้นทางถนนกับเส้นทางรถไฟ ไปดอยขุนตาล จังหวัดลำพูน เชียงใหม่ ที่มีความเป็นธรรมชาติความสวยงาม ให้เป็นเส้นทางสายโรแมนติก (Romantic Route) ซึ่งใช้ศูนย์เกษตรด้านหลังตลาดบ้านดอน เป็นจุดนัดพบรวมพล มีข้อมูลเส้นทางเชื่อมโยงอื่นๆ ให้กลายเป็นโปรแกรมเที่ยวห้างฉัตรที่มีคุณภาพ 

ขณะที่ตัวแทนจากเกษตรอำเภอห้างฉัตร และ อบต.เวียงตาล ตลอดจนกำนันตำบลปงยางคก มองว่า การรวมกันของกลุ่มคนท้องถิ่นที่ทำงานด้วยใจรัก ด้านวิถีเกษตร และชุมชน จะมีส่วนช่วยต่อยอดการพัฒนาท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชนได้แบบค่อยเป็นค่อยไป และมีความเป็นธรรมชาติที่ดึงดูดให้ผู้คนรู้จักอำเภอห้างฉัตรในแง่มุมใหม่ๆ รวมถึงแนวทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่รัฐบาลเองก็กำลังส่งเสริมสนับสนุนให้คนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาสร้างสรรค์ร่วมกัน ดึงรายได้จากคนนอกพื้นที่เข้ามายังอำเภอห้างฉัตรในรูปแบบที่ต่างออกไป

ในการพบปะพูดคุยครั้งนี้เป็นการจุดประกายทางความคิดแผนโครงการเล็กๆ ผลักดันจุดเริ่มต้น ตลาดนัดชุมชนคนห้างฉัตรเป็น กิจกรรมแรก เพื่อรวมรวมของดี อาหารพื้นบ้าน สินค้าเกษตร อำเภอห้างฉัตรมาขายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 12-17 เม.ย. 2562  ซึ่งเป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดจากจังหวัดเชียงใหม่เข้าลำปาง หรือขาล่องไปกรุงเทพแวะที่ตลาดแห่งนี้ จะได้มีโอกาสรู้จักอำเภอห้างฉัตรผ่านสินค้าพื้นบ้าน และเป็นการเชิญชวนให้กลับมาแวะเที่ยวอำเภอห้างฉัตร จ.ลำปางในอนาคต

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 1221 วันที่ 15 - 21 มีนาคม 2562)


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์