วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2562

แล้งนี้แค่ไหน

จำนวนผุ้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

ฤดูแล้งมาถึงแล้วอย่างแท้จริง เมื่อน้ำในลำน้ำวังก็เริ่มแห้ง และมีข่าวเรื่องราวขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในเขตชลประทานกันหลายพื้นที่ต่อเนื่อง

ล่าสุด ที่ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร ก็ มีปัญหาน้ำไม่มีและแย่งกันสูบน้ำในคลองชลประทานกันบ้างแล้ว ส่วนที่อำเภอเกาะคา เขตทางใต้ ก็ประสบปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคเริ่มขาดหาย นับจากทางทิศใต้ลงไปจากที่ว่าการอำเภอเกาะคา ทุกหมู่บ้านที่ใช้ประโยชน์ จากลำน้ำวังเริ่มเดือดร้อน และเกิดการร้องเรียน เมื่อมีบริษัทเอกชน เข้ามาตั้งโรงงานขนาดใหญ่ในพื้นที่อำเภอเกาะคา หากแต่การก่อตั้งโรงงานก็มีประเด็นเรื่องของการสูบน้ำจากแม่น้ำวังขึ้นไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่โรงงาน

จนชาวบ้านละแวกนั้นร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปางเพื่อขอคัดค้าการสูบน้ำจากลำน้ำวังขึ้นไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมโรงงาน โดยก่อนหน้านี้ทางโรงงานเอกชนได้มีการขออนุญาตสูบน้ำบาดาล แต่ก็ดันไปสูบน้ำจากแม่น้ำด้วย ชาวบ้านจึงคัดค้านการสูบน้ำอย่างเป็นทางการ โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งนี้ ชาวบ้านจับตามองเป็นพิเศษ เพราะชาวบ้านประสบปัญหาน้ำบาดาลและประปาไม่ไหล และน้ำในลำน้ำวังแห้งขอด จากปกติที่มีน้ำล้นจกฝายน้ำล้นอำเภอเกาะคา ปัจจุบันน้ำไหลลงจากฝายน้อยมาก

ขณะที่ประชาชนในตลาดเกาะคาตั้งข้อสังเกตว่า ช่วงนี้มีปลาแม่น้ำขึ้นไปขาย รายละ 7-8 กก.หลายราย นั่นหมายถึงว่า น้ำแห้งจึงจับปลาได้จำนวนมากกว่าปกติ เรื่องนี้ ชาวบ้านกลุ่มที่คัดค้านและเฝ้าระวังการใช้ประโยชน์จากลำน้ำวัง อำเภอเกาะคา เตรียมหลักฐานเข้าร้องและยุติการสูบน้ำอีกครั้ง

โดยตั้งประเด็นว่าการ ใช้ประโยชน์จากลำน้ำสาธารณะของโรงงานอุตสาหกรรม ต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมของการใช้น้ำ ที่ไม่ควรเอาเปรียบชุมชน นำน้ำสาธารณะไปใช้ในโรงงานเกินขอบเขตที่ควรจะเป็น ซึ่งอาจเลยไปถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม ที่ห้ามก่อผลกระทบต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมในชุมชน  เรื่องนี้คงรบกันอีกยาว ธุรกิจที่ตั้งอยู่ในชุมชน ต้องเดินคู่ขนานกันอย่างเป็นธรรม

แล้งนี้จะแล้งแค่ไหนก็พอจะประมาณได้ แล้งน้ำใจ แล้งคุณธรรมสำคัญกว่าอื่นใดที่ทุกฝ่ายต้องตระหนักถึงและพิจารณา

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 1221 วันที่ 15 - 21 มีนาคม 2562)

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์