วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562

ครูนับร้อยชุมนุมแต่งดำ ค้าน พ.ร.บ.การศึกษา

จำนวนผู้เขาชม เว็บเคาน์เตอร์

สหพันธ์ครูภาคเหนือ กว่า 100 คน แต่งชุดดำแถลงการณ์คัดค้านร่าง พ.ร.บ.การศึกษาฉบับใหม่  หวังการเลือกตั้งได้รัฐสภาชุดใหม่แล้ว จะนำเข้าพิจารณาอย่างถูกต้องอีกครั้ง  หลังจากได้ฟังเสียงสะท้อนจากคณะครูทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา15.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) อ.เมืองลำปาง ดร.วีรบูล เสมาทอง ประธานสหพันธ์ครูภาคเหนือ(สคน.) พร้อมด้วยนายมานพ จิระนา ประธานสหพันธ์ข้าราชการบำนาญแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาสหพันธ์ครูภาคเหนือ  นายพรเทพ ดวงปันสิงห์ เลขาธิการสหพันธ์ครูภาคเหนือ พร้อมคณะครูจาก 16 จังหวัดภาคเหนือ รวมประมาณ 100 คน ได้ร่วมประชุม สหพันธ์ครูภาคเหนือ (สคน.) พร้อมพบปะผู้นำองค์กรครูสหพันธ์ครูภาคเหนือและบรรยายพิเศษสถานการณ์เศรษฐกิจการเมืองและสังคมในยุคปัจจุบัน

พร้อมกันนี้ ทางคณะครูได้ร่วมกันแต่งชุดดำเป็นเชิงสัญลักษณ์ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ คัดค้านการบังคับใช้ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.......  โดย ดร.วีรบูล เสมาทอง ประธานสหพันธ์ครูภาคเหนือ(สคน.) ได้อ่านแถลงการณ์สหพันธ์ครูภาคเหนือ(สคน.) ถึงการคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ฯดังกล่าว หลังจากได้ผ่านการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา และกำลังจะประกาศใช้เป็นกฎหมายในอนาคตอันใกล้นี้

ดร.วีรบูล เสมาทอง ประธานสหพันธ์ครูภาคเหนือ กล่าวว่า ประเด็นที่เป็นสาระสำคัญและเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างในร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฯ ฉบับนี้คือ ารออกใบรับรองความเป็นครู แทนการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ส่งผลให้ศักดิ์และสิทธิของความเป็นวิชาชีพครูหมดลงอย่างสิ้นเชิง  เนื่องจาก พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่ถูกยกเลิกไปนั้น ได้กำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา(วิชาชีพครู) เป็นวิชาชีพควบคุม มีมาตรฐานตำแหน่งวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพควบคุมการประกอบวิชาชีพ อันเป็นหลักประกันสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาไทย และกำหนดให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง  แต่ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่กำลังจะประกาศใช้เป็นกฎหมายนี้ ได้ทำลายความเป็นวิชาชีพชั้นสูงของ วิชาชีพครู คือ การออกใบรับรองความเป็นครู

ทั้งนี้ ทางกลุ่มครูจึงมีการได้แสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ โดยการแต่งกายชุดดำเพื่อเป็นการไว้อาลัยต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่ถูกยกเลิกไป ระหว่างวันที่ 11-23 มีนาคม 2562 พร้อมกับขอความร่วมมือแสดงสัญลักษณ์โดยการเปิดไฟหน้ารถ ติดริ้บบิ้นสีดำบนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ส่วนตัวในสื่อโซเซียลมีเดีย ในส่วนของสถานศึกษาทุกแห่งจะติดป้ายแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์คัดค้านร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.ฉบับนี้ และจะได้มีการยื่นหนังสือไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เพื่อร้องเรียนไปยังนายกรัฐมนตรี  รวมทั้งยื่นต่อศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด และ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ขยายการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฉบับใหม่ออกไป จนกว่าการเลือกตั้งแล้วมีรัฐสภา  เข้ามาทำหน้าที่พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ ให้ครอบคลุมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างรอบด้าน และมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง

ขณะเดียวกัน ขอความร่วมมือครูทุกคนในสถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศไทยดำเนินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนในสถานศึกษาแต่ละแห่งทั่วประเทศไทยเพื่อเป็นการดูแลและช่วยเหลือนักเรียนอันเป็นหน้าที่หลักของครูในการประสานสัมพันธ์ผู้ปกครองนักเรียนในการดูแลบุตรหลานร่วมกัน  ประธานสหพันธ์ครูภาคเหนือ กล่าว

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1221 วันที่ 15 - 21 มีนาคม 2562)


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์