วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562

มั่นใจแล้งนี้ไม่แล้งน้ำ ผอ.ชลฯยันสำรองล้น

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

ผอ.ชลประทานลำปางแจง แล้งนี้สถานการณ์น้ำหมดห่วง มีใช้ 290 ล้านลูกบาศก์เมตร  ส่วนพื้นที่นอกเขตชลประทาน พร้อมช่วยเหลือ แสตนบายเครื่องสูบน้ำตลอด 24 ชั่วโมง

นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ลำปาง เปิดเผยว่า  จังหวัดลำปางเรามีแอ่งน้ำขนาดใหญ่อยู่สองแห่ง คือที่เขื่อนกิ่วคอหมา และเขื่อนกิ่วลม ซึ่งมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 172 ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ำขนาดกลางอยู่อีก 28 แห่ง มีปริมาณน้ำโดยรวมประมาณ  66 ล้านลูกบาศก์เมตร และแหล่งน้ำขนาดเล็กอีก 101 แห่ง มีปริมาณน้ำที่ใช้การได้ประมาณ 28 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมเวลานี้รวมเรามีปริมาณน้ำที่ใช้ได้อยู่ถึง 266 ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่อยู่นอกเขตชลประทานอีกประมาณ 20 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั้นเวลานี้เราจะมีน้ำรวมแล้วประมาณ 280-290 ล้านลูกบาศก์เมตร

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ลำปาง  กล่าวว่า  คาดการณ์ว่าในช่วงฤดูแล้งนี้ประชาชนรวมทั้งเกษตรกรที่ทำการเกษตรในช่วงนี้จะใช้น้ำกันจริงอยู่ที่ประมาณ 30-40 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น ดังนั้นในเขตของชลประทานเราจะไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างแน่นอน เพราะว่าลำปางเรามีแห่งน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็กอยู่ค่อนข้างมาก แต่ที่จะมีปัญหาอยู่บ้างก็จะอยู่ที่แหล่งน้ำขนาดเล็กที่มี 101 แห่ง จะมีแหล่งน้ำประมาณ 10 กว่าอ่างที่มีปริมาณน้ำค่อนข้างต่ำ แต่ก็ยังไม่ส่งผลกระทบมากนัก เพราะมีกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ค่อยบริหารจัดการน้ำในอ่างให้มีใช้ได้ตลอดฤดูแล้งนี้ โดยการไม่ปลูกข้าวนาปังในช่วงนี้ แต่จะเก็บน้ำเอาไว้ใช้สำหรับอุปโภค บริโภคเท่านั้น ปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่จึงไม่ส่งผลประทบมากนัก แต่ในจังหวัดลำปางช่วงนี้ก็จะมีปัญหาบ้างอยู่บ้างเพราะจะอยู่ในช่วงเอลนีโญ่อ่อนๆ ฉะนั้นสภาพน้ำในลำน้ำในปีนี้จะผิดปกติอยู่เล็กน้อย อ่างเก็บน้ำบางแห่งจะค่อนข้างแห่งขอดเร็ว แต่ก็ไม่รุนแรงอะไร เพราะขณะนี้กรมชลประทานได้เตรียมความช่วยเหลือเอาไว้แล้ว โดยการส่งเครื่องสูบน้ำออกไปตามจุดที่คาดว่าจะเกิดภัยแล้วและประชาชนต้องการใช้น้ำในการทำการเกษตรเล็กเล็กน้อยๆในบางจุดจำนวน 19 เครื่อง  มีเครื่องสูบน้ำสำรองอยู่ที่สำนักชลประทานอีก 11 เครื่อง และมีสำรองอยู่ที่ศูนย์เครื่องกลที่จังหวัดเชียงใหม่อีก 10 เครื่อง ดังนั้นเวลานี้เราจึงมีเครื่องสูบน้ำสำรองมากพอที่จะสามารถนำมาใช้งานได้เลยใน 4 จังหวัดที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานชลประทานที่ 2 ลำปาง  คือ เชียงราย น่าน พะเยา และ ลำปาง หากจุดใดมีปัญหาประชาชนก็ให้ร้องขอเข้ามาได้ เราพร้อมที่จะออกไปให้ความช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่ เพราะเรายังมีรถบรรทุกน้ำอยู่อีก 7 คัน พร้อมออกไปให้ความช่วยเลือกประชาชนเช่นกัน

ในส่วนของพื้นที่ ที่อยู่ห่างไกลจากแหล่งน้ำและอยู่นอกเขตชลประทาน อย่างเช่นพื้นที่ในอำเภอแม่พริก และอำเภอเสริมงาม บางส่วนหากต้องการความช่วยเหลือสำนักชลประทานที่ 2 ลำปางก็จะเร่งส่งรถบรรทุกน้ำ หรือเครื่องสูบน้ำออกไปยังจุดที่ชาวบ้านต้องการได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้ร้องขอผ่านมาทาง อบต.ในพื้นที่ของตนเองได้เลย แต่คาดการณ์ว่าในปีนี้พื้นที่ทั้งหมดจะไม่เกิดภัยแล้งมากนัก เพราะการสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่แต่ละแห่ง หากไม่ได้อยู่ในโครงการพระราชดำริ หลังสร้างเสร็จแล้วก็สร้างกลุ่มผู้ใช้น้ำขึ้นมาคอยดูแลการใช้น้ำแล้วถ่ายโอนไปให้ อบต.ในพื้นที่เป็นผู้ดูแลต่อ จากนั้นก็จะมีกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่นั้นๆ ก็บริหารจัดการน้ำกันเอง โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานชลประทานเข้าไปคอยเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ ว่าปริมาณน้ำในอ่างมีความพอเพียงหรือไม่ ถ้ามีพอเราก็จะแนะนำให้เกษตรกรทำการปลูกข้าวนาปังหรือปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย ก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่นั้นๆ หากมีปริมาณน้ำน้อยก็จะแนะนำให้งดการปลูกข้าวเอาไว้ก่อนแล้วให้เก็บน้ำเอาไว้สำหรับอุปโภค บริโภคแทน ฉะนั้นแหล่งน้ำทุกแห่งที่เราเข้าไปสร้างให้ก็จะไม่มีการขาดแคลนน้ำแต่ก็ไม่ถือว่าขาดแคลนอะไรมากนักเพราะแต่ละอ่างแม้ว่าน้ำจะน้อยแต่ก็ยังมีน้ำอยู่ประมาณ 1 แสนคิวต่ออ่าง ดังนั้นการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปีทั้ง 4 จังหวัดที่สำนักงานชลประทานที่ 2 ลำปางคอยดูแลอยู่จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน  ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ลำปาง กล่าวในที่สุด

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1225 วันที่ 12 - 25เมษายน 2562)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์