วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ปศุสัตว์ลำปางเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ช่วงหน้าฝน

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

ปศุสัตว์จังหวัดลำปางเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ในช่วงฤดูฝน หากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่เพื่อควบคุมป้องกันโรคทันที

นายศร ธีปฏิมากร ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูฝนนี้ขอให้เกษตรกรดูแลสุขภาพสัตว์ปีกเป็นพิเศษ เนื่องจากมีฝนตกชุกในหลายพื้นที่ประกอบกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง อาจทำให้สัตว์ปีกเกิดความเครียด มีผลต่อระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายของสัตว์ปีก ทำให้อ่อนแอ โดยเฉพาะสัตว์ปีกที่ต้องมีการเคลื่อนย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง สัตว์ปีกที่ไม่แข็งแรงจะไม่มีภูมิต้านทานต่อโรคต่างๆ ทำให้ติดเชื้อโรคได้ง่าย และยังเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้โรคระบาดต่างๆ แพร่กระจายไปยังพื้นที่อื่นได้อีกด้วย จึงควรมีการเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดในสัตว์ปีกอย่างใกล้ชิด

สำหรับโรคระบาดในสัตว์ปีกที่เกษตรกรควรเฝ้าระวังในช่วงฤดูฝน ได้แก่ โรคไข้หวัดนก โรคนิวคาสเซิล และโรคอหิวาต์สัตว์ปีก ทั้งนี้ เกษตรกรควรเตรียมรับมือและหาทางป้องกัน โดยจัดทำเล้าหรือโรงเรือนสำหรับสัตว์ปีกที่มีรั้วปิดมิดชิด ป้องกันลม ฝน นกธรรมชาติ สัตว์พาหะ เพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาด ทำวัคซีนป้องกันโรคที่สำคัญในสัตว์ปีกที่แข็งแรง เช่น วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลและหลอดลมอักเสบ วัคซีนอหิวาต์สัตว์ปีก และวัคซีนฝีดาษไก่ เป็นต้น หากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่เพื่อควบคุมป้องกันโรคได้อย่างทันท่วงที หรือขอรับคำแนะนำ/ปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง โทร. 054-218127

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1232 วันที่ 7 - 13 มิถุนายน 2562)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์