วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562

พาณิชย์จังหวัดลำปาง เผย สถานการณ์สินค้าเกษตรสับปะรดมีแนวโน้มดีขึ้น หลังเกษตรกรเริ่มทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิตช่วง มิ.ย. นี้

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

พาณิชย์จังหวัดลำปาง เผย สถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรสับปะรดมีแนวโน้มดีขึ้น หลังเกษตรกรเริ่มทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนมิถุนายน 2562

นางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำปาง เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรสับปะรด ในพื้นที่ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม และตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ว่า เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในพื้นที่ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม ประสบปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่ยังอาศัยแหล่งน้ำจากธรรมชาติ ซึ่งส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตในช่วงต้นฤดู แต่หลังจากมีฝนตกในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ทำให้คุณภาพและปริมาณสับปะรดบางส่วนฟื้นตัว และสามารถทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 นี้ เป็นต้นไป

นอกจากนี้ยังพบว่ามีเกษตรกรบางส่วนทำการปลูกสับปะรดแบบประณีต ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการทำการเกษตร ส่งผลให้ผลผลิตสับปะรดเป็นที่ต้องการของตลาด และจำหน่ายได้ในราคาที่พึงพอใจ รวมทั้งยังมีรายได้จากพืชชนิดอื่นร่วมด้วยอย่างต่อเนื่อง

ส่วนในพื้นที่ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญหาภัยแล้งเช่นเดียวกัน ทำให้ผลผลิตสับปะรดลดลงจากปีที่ผ่านมามาก โดยผลผลิตในรุ่นแรกได้ออกสู่ตลาดหมดแล้ว สำหรับผลผลิตในรุ่นที่สองจะทยอยเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 นี้


อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ด้านราคารับซื้อสับปะรดโรงงานและสับปะรดผลสดมีการปรับตัวสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะมีแนวโน้มที่ดี เนื่องจากขณะนี้ปริมาณผลผลิตสับปะรดยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด โดยปัจจุบันสับปะรดโรงงานรับซื้อในราคา กก. ละ 6 - 7 บาท และสับปะรดผลสดราคา กก. ละ 8 - 13 บาท ทั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปางได้เชิญชวนให้ประชาชนหันมาบริโภคสับปะรดผลสดให้มากขึ้น พร้อมขอให้เกษตรกรรักษาคุณภาพของผลผลิตที่นำออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องด้วย

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1232 วันที่ 7 - 13 มิถุนายน 2562)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์