วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ผู้ว่าฯ ลำปาง ลงพื้นที่ อ.แจ้ห่ม ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง เดินหน้าช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบแก่ประชาชน

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม สานงานต่อเนื่องแผนพัฒนาเชิงรุก ลำปางเดินหน้า สร้างสรรค์ปันสุข ให้แก่พี่น้องประชาชนชาวลำปางทำการออกเยี่ยมเยือนชุมชนพบปะกับกลุ่มตัวแทนเกษตรกรชาวบ้านในเขตท้องที่อำเภอแจ้ห่ม ร่วมตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง เยี่ยมชมผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการตามนโยบายสำคัญของรัฐ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปี พ.ศ. 2562 และโครงการช่วยเหลือบรรเทาปัญหาภัยแล้งในเชิงยับยั้งป้องกัน ซึ่งทางหน่วยงานท้องถิ่นได้ขอรับงบประมาณจากทางจังหวัด มาใช้ในการดำเนินงานขุดลอกลำห้วยและสร้างพื้นที่กักเก็บน้ำ สำหรับใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคภายในเขตท้องที่ชุมชน

โดยการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมทำการตรวจติดตามสถานการณ์และผลกระทบจากภัยแล้งในเขตท้องที่ชุมชนบ้านแม่สุกสามัคคี หมู่ที่ 12 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม ซึ่งได้รับทราบข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่ พบว่าตลอดช่วงหน้าแล้งที่ได้เพิ่งผ่านพ้น ชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนบ้านแม่สุกสามัคคี ต่างต้องประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ ทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภค ทั้งนี้เนื่องจากชุมชนบ้านแม่สุกสามัคคี เป็นชุมชนห่างไกลอยู่นอกเขตพื้นที่ชลประทาน มีลำน้ำแม่สุกเป็นลำน้ำสายหลักเพียงสายเดียว เมื่อถึงช่วงหน้าแล้งน้ำในลำน้ำจะแห้งขอดทำให้ชุมชนขาดแคลนน้ำใช้ แต่เมื่อถึงช่วงฤดูฝนน้ำจะไหลหลากจนไปกัดเซาะแนวตลิ่งลำน้ำให้พังเสียหายและถนนขาด ชาวบ้านต้องประสบกับความเดือดร้อน ซึ่งปัญหาภัยแล้งและน้ำไหลหลากที่เกิดขึ้นได้เป็นปัญหาซ้ำซาก เป็นทุกข์ของชาวบ้านที่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในส่วนนี้เพื่อเป็นการแก้ไขบรรเทาปัญหาความทุกข์ยากให้กับชาวบ้าน เบื้องต้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก ได้จัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากทางจังหวัด เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนตามความต้องการของชาวบ้าน จำนวน 2 โครงการ เป็นโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ประจำปี 2562 ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการขุดลอกลำน้ำ โดยจะดำเนินการขุดลอกเปิดทางน้ำในลำน้ำแม่สุกด้วยการใช้เครื่องจักรระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร พร้อมจัดสร้างทำนบดินชั่วคราว เพื่อช่วยชะลอการไหลของน้ำและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในลำน้ำให้กับชุมชนด้วย

และอีกหนึ่งโครงการที่ได้ดำเนินการแล้ว เป็นโครงการจัดสร้างกล่องเกเบี้ยนกำแพงหิน ป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่สุก เพื่อแก้ปัญหาน้ำกัดเซาะแนวตลิ่งพัง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 260 เมตร สูงเฉลี่ย 3 เมตร โดยทางท้องถิ่นได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากงบพัฒนาจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวนเงินกว่า 1,492,500 บาท มาใช้ในการดำเนินการจัดสร้าง โดยปัจจุบันการก่อสร้างได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ต่างรู้สึกดีใจและโล่งอกที่ปัญหาความเดือดร้อนที่สั่งสมมานานได้ถูกแก้ไขไปแล้วในส่วนหนึ่ง โดยตัวแทนกลุ่มชาวบ้านบ้านแม่สุกสามัคคี ได้ออกมากล่าวถึงความรู้สึกในเรื่องปัญหาความเดือดร้อนที่ได้รับการแก้ไขในครั้งนี้ พร้อมกับได้ชื่นชมฝากคำขอบคุณผ่านไปถึงยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงรัฐบาล ที่ได้ให้การสนับสนุนมอบงบประมาณ มาเพื่อใช้ในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน และพร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ยังได้ร่วมแสดงความยินดีกับชาวบ้านชุมชนบ้านแม่สุกสามัคคี ที่ได้รับกล่องเกเบี้ยนกำแพงหินป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่สุก โดยได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ ซึ่งได้มีผู้อาวุโสในชุมชนเป็นตัวแทนนำกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ร่วมทำการตัดริบบิ้น ทำพิธีเปิดใช้งานกันเองท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1232 วันที่ 7 - 13 มิถุนายน 2562)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์