วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

กฟผ.แม่เมาะ มอบหมายภารกิจให้กับกลุ่มจิตอาสาในการช่วยอำนวยความสะดวก แก่ผู้เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 ที่จะจัดขึ้นวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม นี้

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องรักองค์การ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายพัฒนพงศ์ ขันทา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-2 พร้อมด้วยผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ ร่วมประชุมมอบหมายภารกิจแก่กลุ่มจิตอาสา กฟผ.แม่เมาะ กว่า 200 คน ในการอำนวยความสะดวก ให้ความช่วยเหลือ และแนะนำขั้นตอนต่างๆ แก่ผู้ที่มาร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่1 สำหรับจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ของโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 (MMRP2) ที่กำหนดจัดขึ้นวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม นี้ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

ทั้งนี้ จากการประเมินข้อมูลการเข้าพบกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน คาดการณ์ว่าจะมีผู้เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 ถึง 2,500 คน นอกจากนั้น กฟผ.แม่เมาะ ยังได้ถอดบทเรียนจากความสำเร็จและความผิดพลาดจากการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 4-7 (MMRP1) ที่ผ่านมา เพื่อให้การดำเนินการของเวทีรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 เป็นไปอย่างราบรื่นและประชาชนผู้เข้าร่วมได้รับความสะดวกสบายที่สุด

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1237 วันที่ 12 - 18 กรกฎาคม 2562)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์