วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ผู้ว่าฯ ลำปาง ลงพื้นที่ อ.แม่ทะ ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการ “อ่างกักเก็บห้วยแหน”

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ออกเยี่ยมชุมชนลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการน้ำ เตรียมการก่อสร้างอ่างกักเก็บน้ำห้วยแหน เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนการขาดแคลนน้ำใช้ ให้แก่พี่น้องประชาชนชาวบ้านในชุมชนเขตท้องที่อำเภอแม่ทะ

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางสุรีย์ มาปลูก นายอำเภอแม่ทะ และเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันเดินทางลงพื้นที่ไปยังหัวงานสถานที่จัดเตรียมการ ดำเนินงานก่อสร้างโครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยแหน อันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเป็นโครงการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่อำเภอแม่ทะ ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำ ทั้งเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค ซึ่งทางจังหวัดลำปาง โดยสำนักงานชลประทานที่ 2 ได้กำหนดจุดเตรียมการที่จะดำเนินการก่อสร้างอ่างกักเก็บน้ำขึ้น ในเขตพื้นที่ชุมชนบ้านนาคต หมู่ที่ 3 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ และจะมีการก่อสร้างทำนบดินกั้นเขตแนวเขา ตรงจุดบริเวณเส้นทางขึ้น วัดพระธาตุดอยพระฌานแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดลำปาง โดยการลงพื้นที่เพื่อจะติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการฯ รวมทั้งเพื่อจะพบปะกับกลุ่มตัวแทนพี่น้องประชาชนชาวบ้านในเขตพื้นที่โครงการฯ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนที่ชาวบ้านอาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินงาน ซึ่งจะได้เป็นข้อมูลสำหรับใช้เป็นแนวทางนำไปแก้ไขปรับปรุงแผนการดำเนินงานโครงการฯ ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่

โดยการติดตามผลความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการในครั้งนี้ นายทรงชัย สุวรรณตันทุลา หัวหน้าฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา สำนักงานชลประทานที่ 2 ได้กล่าวให้ข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับการดำเนินงานในขณะนี้ว่า การก่อสร้างโครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยแหน อันเนื่องมาจากพระราชดำริปัจจุบันกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการสำรวจออกแบบ โดยขณะนี้ทางสำนักงานชลประทานที่ 2 ได้เริ่มทำการเจาะสำรวจทางธรณีเพื่อหาสภาพข้อมูลชั้นหินฐานราก และหาวัสดุที่จะนำมาใช้ในการก่อสร้างตัวเขื่อน คือ ดินเหนียวซึ่งหลังจากนี้ทางหน่วยงานจะได้ดำเนินการในเรื่องการออกแบบตัวเขื่อน พร้อมระบบส่งน้ำ รวมถึงเส้นทางถนนสายใหม่ที่จะต้องสร้างทดแทนเส้นทางสายเดิมที่จะต้องถูกน้ำท่วม และเมื่อการออกแบบแล้วเสร็จจึงจะทำการยื่นเรื่องขอผ่อนผันใช้พื้นที่ป่า และยื่นเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุน จากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยคาดว่าจะสามารถเสนอเรื่องเข้าแผนก่อสร้างได้ประมาณช่วงกลางปี 2562 ถึงต้นปี 2563 และจะเริ่มดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ ได้ภายในปี 2564 โดยในส่วนของภาพรวมเกี่ยวกับการก่อสร้าง นายศราวุธ โลหะโชติ วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ ได้กล่าวว่า โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยแหน อันเนื่องมาจากพระราชดำริที่กำลังจะมีการก่อสร้างขึ้นนี้ จะเป็นโครงการอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก มีสันเขื่อนเป็นทำนบดิน โดยมีแกนกลางเป็นดินเหนียว ขนาดสันเขื่อนกว้าง 8 เมตร ยาว 135 เมตร สูง 21 เมตร มีอาคารควบคุมระบบน้ำล้น พร้อมระบบส่งน้ำด้วยท่อ PVC ยาว 4 กิโลเมตร ซึ่งหากโครงการแล้วเสร็จก็จะสามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ 220,000 ลบ.ม. และสามารถที่จะส่งน้ำช่วยเหลือสนับสนุนครอบคลุมพื้นที่ทำการเกษตรได้มากกว่า 300 ไร่ ทั้งในตำบลป่าตัน และตำบลบ้านกิ่ว รวมกว่า 5 หมู่บ้าน โดยมีชาวบ้านในชุมชนพื้นที่กว่า 800 หลังคาเรือน ที่จะได้รับประโยชน์มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

ทั้งนี้สำหรับ อ่างเก็บน้ำห้วยแหนแห่งนี้ ชาวบ้านชุมชนบ้านนาคต หมู่ที่ 3 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ ได้เคยร่วมกันยื่นถวายฎีกาขอพระราชทานโครงการฯ มาตั้งแต่ปี 2529 และเพิ่งจะได้รับการอนุมัติ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยแหนไว้ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งการได้รับพระราชทานโครงการในครั้งนี้ชาวบ้านในชุมชนพื้นที่ต่างรู้สึกซาบซึ้ง ปลาบปลื้มดีใจและยินดีเป็นอย่างยิ่ง โดยคาดหวังว่าในอนาคตจะได้ใช้พื้นที่ อ่างเก็บน้ำห้วยแหนแห่งนี้ให้เกิดประโยชน์ เป็นทั้งแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการหล่อเลี้ยงชีวิตให้กับชุมชน พร้อมทั้งจะเป็นสถานที่ที่จะช่วยส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว วัดพระธาตุดอยพระฌานให้ดูโดดเด่นสวยงามมากยิ่งขึ้น เป็นสถานที่ดึงดูดให้ผู้คนได้เข้ามาแวะเวียน ซึ่งจะสามารถสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนพื้นที่ได้อีกทางหนึ่งด้วย

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1237 วันที่ 12 - 18 กรกฎาคม 2562)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์