วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

พี่น้อง 2 ชนเผ่า และชาวบ้านพื้นที่ลุ่ม บ้านร่องเห็ด อ.งาว ร่วมเต้นระบำจะคึ ฉลองการเปิดใช้งานถนน

จำนวนผ้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

ผวจ.ลำปาง ลงพื้นที่ต่อเนื่องเดินหน้าสานงานพัฒนาเชิงรุก นำทีมตรวจเยี่ยมพบปะชาวบ้าน ติดตามงานโครงการงบพัฒนาจังหวัด ร่วมกันแบ่งปัน สร้างสรรค์ปันสุข ให้แก่พี่น้องประชาชนทั้งกลุ่มพื้นที่ราบ และกลุ่มพี่น้องชนเผ่าในเขตท้องที่อำเภองาว

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภองาวในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเดินทางลงพื้นที่ปฏิบัติงานเชิงรุก สร้างสรรค์ปันสุข ให้แก่ประชาชนชาวลำปางทำการออกตรวจเยี่ยมพบปะชาวบ้านในชุมชนเขตท้องที่ตำบลบ้านแหง อำเภองาว พร้อมตรวจติดตามผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการต่างๆ ที่ทางหน่วยงานท้องถิ่นได้ขอใช้งบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อใช้ดำเนินงานในการซ่อมแซม-ปรับปรุง หรือ ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคพื้นฐานของชุมชนในเขตท้องที่
ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ทำการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กเส้นทางสายอ่างเก็บน้ำห้วยส้ม บ้านร่องเห็ด หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแหง อำเภองาว พร้อมกับได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีการเปิดใช้งานถนน โดยได้ให้ชาวบ้านในชุมชนพื้นที่ ทั้งชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ลุ่ม และชาวบ้านกลุ่มพี่น้องชาวไทยภูเขา ชนเผ่าลีซอ กับ ชนเผ่าลาหู่ (มูเซอ) ได้ร่วมกันตัดริบบิ้นทำพิธีเปิดใช้งานถนนกันเอง ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมแบ่งปันและเติมเต็มความสุขให้แก่ชาวบ้าน ให้คนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมงานโครงการของรัฐ เพื่อจะได้รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของในสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคภายในหมู่บ้าน และจะได้ช่วยกันดูแลรักษาให้เป็นสมบัติส่วนรวมเพื่อจะได้ใช้งานอย่างสมประโยชน์ตามความต้องการของชุมชน

โดยบรรยากาศของการเปิดใช้งานถนนครั้งนี้เป็นไปอย่างชื่นมื่น มีชาวบ้านกลุ่มพี่น้องชาวไทยภูเขาชนเผ่าลาหู่ หรือ มูเซอ ได้ร่วมกันออกมาเต้นระบำ จะคึเพื่อเป็นการแสดงถึงความดีใจและร่วมเฉลิมฉลองกับเส้นทางถนนสายใหม่ที่เป็นเส้นทางเข้าออกของหมู่บ้านด้วย โดยการเต้นระบำดังกล่าว ถือเป็นคติความเชื่อของชนเผ่าลาหู่ ที่เชื่อกันว่าเป็นการเต้นเพื่อบวงสรวงเทพเจ้า เพื่อเทพเจ้าจะได้ประทานพรนำความสุขความร่มเย็นมาสู่แก่พี่น้องคนในพื้นที่ชุมชน ซึ่งในโอกาสเดียวกันนี้ก็ได้มีชาวบ้านจากชนเผ่าลีซอ และชาวบ้านกลุ่มพื้นที่ลุ่ม ในเขตชุมชนบ้านร่องเห็ด ได้ออกมาร่วมกันเต้นระบำ จะคึทำให้การเปิดใช้งานถนนครั้งนี้เป็นไปอย่างครึกครื้น ชาวบ้านที่มาร่วมงานมีแต่รอยยิ้มกับเสียงหัวเราะ

ทั้งนี้ สำหรับถนนที่ได้เปิดใช้งานดังกล่าว เป็นเส้นทางที่ชาวบ้านในพื้นที่มีความต้องการให้หน่วยงานภาครัฐได้ช่วยดำเนินการก่อสร้างให้ เพื่อใช้ในการสัญจรเดินทางไปทำงานรวมถึงใช้เป็นเส้นทางขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งแต่เดิมเป็นถนนลูกรังผิวการจราจรเป็นหลุมเป็นบ่อ ชาวบ้านในพื้นที่มีความยากลำบากในการสัญจร เมื่อมีฝนตกมักเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง รวมไปถึงเกษตรกรที่ต้องใช้เส้นทางเพื่อการขนส่งผลิตผลทางการเกษตร มักต้องประสบปัญหาในเรื่องของผลผลิตที่เกิดความเสียหายระหว่างการขนส่ง โดยการก่อสร้างถนนเส้นทางสายนี้ได้ใช้งบพัฒนาจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2562 รวมจำนวนกว่า 3,922,000 บาท มาใช้ในการดำเนินการจัดสร้าง ระยะทางรวมกว่า 2 กิโลเมตร ซึ่งปัจจุบันถนนได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้วเป็นที่เรียบร้อย โดยมีชาวบ้านในพื้นที่ได้รับประโยชน์รวมมากกว่า 300 ครัวเรือน อย่างก็ไรตามในส่วนของความช่วยเหลือเพิ่มเติมชาวบ้านบ้านร่องเห็ด ยังมีความต้องการให้ทางหน่วยงานภาครัฐช่วยเหลือในเรื่องของไฟฟ้าแสงสว่าง เนื่องจากบางพื้นที่ยังไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ โดยในส่วนนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้รับที่จะให้การช่วยเหลือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาสำรวจตรวจสภาพพื้นที่ดูถึงความเป็นไปได้ ซึ่งจะได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ชาวบ้านในชุมชนตามความเหมาะสมต่อไป

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1238 วันที่ 19 - 25 กรกฎาคม 2562)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์