วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ยุติแผนสร้างรถบุษบก โอน 5.8 ล้าน ซ่อมถนนบุญวาทย์

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์


ยุติโครงการสร้างรถบุษบก โอนงบ 5.8 ล้านมาทำถนนบุญวาทย์แทน พร้อมจัดซื้อครุภัณฑ์ด้านการศึกษา  กิตติภูมิเผยรถบุษบกเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เหลือเวลา 2 เดือนเศษก่อนหมดปีงบประมาณ ไม่อาจก่อหนี้ผูกพันได้ทัน จึงต้องโอนเงินไปทำโครงการที่มีความจำเป็นก่อน

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 62 ที่ผ่านมา เทศบาลนครลำปางได้จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาญัตติที่ขอรับความเห็นชอบต่อสภาฯ  และเรื่องอื่นๆ โดยมีนายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม  ทั้งนี้ การประชุมได้มีระเบียบวาระสำคัญคือ เรื่องการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  3 ญัตติด้วยกัน ประกอบด้วย โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนบุญวาทย์  จำนวน 5.8 ล้านบาท  จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน กองสาธารณสุขฯ จำนวน 7 หมื่นบาทเศษ  และจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 2 ชุด และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ให้โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)  โดยงบประมาณที่ทำการโอนรายจ่ายในครั้งนี้ เป็นการโอนจากงบประมาณโครงการจัดทำรถลากจูงพร้อมบุษบก ประดิษฐานองค์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เมืองลำปาง 9 คัน จำนวน 9.99 ล้านบาทเศษ  เท่ากับว่าโครงการจัดทำรถบุษบก ต้องยุติโครงการไป

ในเรื่องนี้  นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง  เปิดเผยว่า ในงบประมาณปี 62 ได้ยกเลิกงบการก่อสร้างรถบุษบกไปแล้ว โดยการโอนงบประมาณนำมาใช้ในโครงการอื่นๆ 3 โครงการ คือ โครงการปรับปรุงถนนบุญวาทย์ 5.8 ล้านบาท  จัดซื้อคอมพิวเตอร์ให้เด็กนักเรียน และทำระบบคอมพิวเตอร์บันทึกข้อมูลของกองสาธารณสุข 7 หมื่นบาท  ส่วนที่เหลือประมาณ 3 ล้านบาทเศษก็จะตกเป็นเงินสะสมไป

สำหรับการยกเลิกโครงการรถบุษบก และนำงบประมาณมาตั้งเป็นโครงการใหม่ ถือว่าเป็นการบริหารจัดการทั่วไป  เนื่องจากพิจารณาตามลำดับความสำคัญ ประกอบกับรถบุษบกค่อนข้างจะละเอียดอ่อนในการออกแบบ เหลือระยะเวลาอีกประมาณ 2 เดือนเศษ จะหมดปีงบประมาณแล้ว ถ้าแบบยังไม่แล้วเสร็จการผูกสัญญายังไม่เกิดขึ้นงบก้อนนี้ก็จะตกไป  จึงพิจารณาให้ชะลอโครงการในปีงบประมาณนี้ไปก่อน ไว้ค่อยมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง และนำงบประมาณดังกล่าวไปใช้ในส่วนที่เร่งด่วน ก็คือ การปรับปรุงถนนบุญวาทย์เป็นหลักก่อน 

นายกเทศมนตรี กล่าวอีกว่า การปรับปรุงถนนบุญวาทย์ก็ได้เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว  หลังจากทำสายไฟเสร็จและเริ่มจั๊มไฟเข้าครัวเรือนแล้ว  รอสายสื่อสารปล่อยสัญญาณเข้าบ้านเรือนอีกส่วนหนึ่ง  ทางการไฟฟ้าก็จะเริ่มถอนเสาไฟฟ้าออก  ก็จะไปประจวบเหมาะกับโครงการปรับปรุงฟุตบาททางเท้าและไฟกิ่ง ซึ่งเป็นงบประมาณอีกส่วนหนึ่ง เมื่อส่วนนี้เสร็จแล้วก็จะทำถนนใหม่ต่อไป โครงการก็จะเสร็จไล่เลี่ยกัน 

สำหรับโครงการจัดทำรถลากจูงพร้อมบุษบก ประดิษฐานองค์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เมืองลำปาง 9 คัน จำนวน 9.99 ล้านบาทเศษ เมื่อครั้งนำเข้าในการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561  เมื่อวันที่ 29 ส.ค.61 ที่ผ่านมา เพื่อบรรจุในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  วาระที่ 2 และวาระที่ 3 ทางสมาชิกสภาเทศบาลได้มีการอภิปรายในประเด็นนี้กันอย่างกว้างขวาง โดยเห็นว่า งบประมาณดังกล่าว เป็นงบประมาณที่สูงมาก รวมถึงการสถานที่จัดเก็บรถบุษบกทั้ง 9 คันก็ยังไม่มีสถานที่จัดเก็บ ควรจะนำงบประมาณไปทำอะไรที่เป็นประโยชน์มากกว่านี้  แต่ปรากฏว่าเมื่อประธานสภาได้ขอมติในที่ประชุม  มีสมาชิกสภาเห็นชอบให้คงร่างนี้ไว้ 10 เสียง และมีผู้ไม่เห็นชอบ 8 เสียง

นอกจากนั้น ในสื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะกลุ่มลำปางซิตี้ ได้มีการตั้งข้อสังเกตว่าการใช้งบประมาณในโครงการต่างๆมีความสมเหตุสมผลหรือไม่ โดยเฉพาะการจัดทำรถลากจูงพร้อมบุษบกจำนวน 9 คัน  ซึ่งมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากกว่า 100 ข้อความ  และส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการใช้งบประมาณในการจัดทำรถดังกล่าว   จนกระทั่งล่าสุด ทางนายกเทศมนตรีได้ยุติโครงการจัดทำรถบุษบกและโอนงบประมาณไปใช้ประโยชน์ในโครงการอื่นแล้ว

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1239 วันที่ 26 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2562 )
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์