วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562

เกาะติดน้ำจางแล้ง ผู้ว่าฯ ลุยช่วย 2 ชุมชน

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลำน้ำแม่จางร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในชุมชนพื้นที่ท้ายน้ำ หลังมีชาวบ้าน 2 ชุมชน ในเขตตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา ได้รับผลกระทบ ขณะที่พื้นที่กลางน้ำได้เร่งช่วยเหลือกันด้วยการใช้ระบบ กาลักน้ำ ระบายน้ำไปยังชุมชนท้ายน้ำ

นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ทำการลงพื้นที่ชุมชนบ้านวังพร้าวพัฒนา หมู่ที่ 7 และบ้านวังพร้าว หมู่ 2 ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ที่เกษตรกรกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ผืนที่นากว่า 500 ไร่  ไม่มีน้ำเพียงพอเพื่อจะนำมาใช้ในการเพาะปลูกข้าว เพื่อเร่งติดตามสถานการณ์และดูผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการลงพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชาวบ้านในชุมชนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ  ทราบว่าปัญหาสาเหตุหลักของการขาดแคลนน้ำของ 2 หมู่บ้าน ดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่น้ำในลำน้ำแม่จางไม่สามารถไหลผ่านลงไปยังพื้นที่ท้ายน้ำได้ เนื่องจากในลำน้ำแม่จางได้มีการสร้างฝายขวางกั้นลำน้ำอยู่จำนวนหลายฝาย และฝายบางแห่งยังเป็นฝายแบบน้ำล้นที่ไม่มีประตูระบายน้ำ เมื่อน้ำในลำน้ำมีน้อยจึงไม่สามารถไหลข้ามผ่านลงไปยังพื้นที่ท้ายน้ำได้

 
ซึ่งปัญหาในส่วนนี้เบื้องต้นทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาแบบเร่งด่วน โดยได้ทำการเร่งระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่จาง อำเภอแม่เมาะ ลงมาเพิ่มเติมเพื่อจะยกระดับน้ำในลำน้ำแม่จางให้สูงขึ้นพ้นข้ามระดับแนวกั้นของฝาย และได้ขอความร่วมมือให้สถานีสูบน้ำที่อยู่ในพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ รวมกว่า 20 สถานี งดสูบน้ำไว้เป็นการชั่วคราวเพื่อจะให้น้ำล้นผ่านส่งไปถึงยังพื้นที่ชุมชนปลายน้ำ แต่จนถึงขณะนี้ได้พบว่า ปริมาณน้ำที่ระบายส่งมาจากอ่างเก็บน้ำแม่จาง ยังไม่สามารถส่งไปถึงพื้นที่ทำการเกษตรในชุมชนบ้านวังพร้าวพัฒนาได้ สาเหตุเนื่องจากในลำน้ำแม่จาง มีวัชพืชขึ้นปกคลุมหนาแน่นอยู่เป็นจำนวนมาก จึงทำให้น้ำไหลผ่านไปได้ช้า

 

อย่างไรก็ตาม ในส่วนนี้ทางชุมชนบ้านวังพร้าวพัฒนา ยังมีอ่างเก็บน้ำแม่ธิ ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อยู่ในบริเวณเขตพื้นที่ซึ่งขณะนี้ทางหน่วยงานชลประทานได้เร่งสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่ธิ จัดส่งมาตามรางระบบส่งน้ำของชลประทาน เพื่อให้การช่วยเหลือแก่เกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้ง 2 หมู่บ้านแล้ว นอกจากนี้ทางคณะ ได้ทำการลงพื้นที่ต่อเนื่องติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำบ้านหนอง หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นพื้นที่ตอนกลางของลำน้ำแม่จาง โดยพบว่าที่บริเวณฝายเก็บน้ำแห่งนี้ได้เริ่มมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น และทางชุมชนกำลังได้เร่งระบายน้ำเพื่อจะส่งน้ำไปช่วยเหลือแก่ชาวบ้านในพื้นที่ท้ายน้ำด้วยเช่นกัน

นางสุรีย์  มาปลูก นายอำเภอแม่ทะ ได้กล่าวว่า จากปัญหาผลกระทบฝนทิ้งช่วงที่ได้เกิดขึ้นกับชุมชนบ้านวังพร้าวพัฒนา ขณะนี้หลายหน่วยงานได้เร่งที่จะดำเนินการให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ เฉพาะที่อ่างเก็บน้ำบ้านหนอง ทางชุมชนก็ได้จัดทำ “กาลักน้ำ” เพื่อจะเร่งระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำ ลงไปให้การช่วยเหลือแก่ชุมชนบ้านวังพร้าวพัฒนา โดยคาดว่าจะสามารถให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนได้ระดับหนึ่ง

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1241 วันที่ 9 - 15 สิงหาคม 2562)

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์