วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562

สาธารณสุข จ.ลำปาง แนะประชาชนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก และโรคฉี่หนูที่มักพบในฤดูฝน

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า จังหวัดลำปางพบผู้ป่วยด้วยโรค มือ เท้า ปาก อยู่ในอันดับที่ 8 ของภาคเหนือตอนบน ซึ่งสถานการณ์ ของ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน พบผู้ป่วยอยู่ที่ 4,480 ราย คิดเป็น 76.40 ต่อแสนประชากร เรียงลำดับจากจังหวัดที่พบมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดแพร่ จังหวัดลำพูน จังหวัดพะเยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน และจังหวัดเชียงใหม่

โดยสถิติของจังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 10 สิงหาคม 2562 พบผู้ป่วย 196 ราย คิดเป็นอัตราผู้ป่วย 26.32 ต่อแสนประชากร ซึ่งมีอัตราป่วยต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และต่ำกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี โดยอำเภอที่พบมาก 3 อันดับแรกได้แก่ อำเภอเถิน อำเภองาว อำเภอแม่เมาะ

สำหรับโรคนี้ ควรหลีกเลี่ยงการให้เด็กคลุกคลีหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วย ให้รักษาอนามัยส่วนบุคคล โดยเฉพาะผู้เลี้ยงดูเด็กเล็ก ควรล้างทำความสะอาดมือ ก่อนหยิบจับอาหารให้เด็กรับประทาน และรับประทานอาหารที่สุก สะอาด ปรุงใหม่ ไม่มีแมลงวันตอม ดื่มน้ำสะอาด ไม่ใช้ภาชนะในการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น โดยเฉพาะช้อน จาน ชาม แก้วน้ำ ขวดนม เป็นต้น

ในส่วนของสถานการณ์โรค Leptospirosis หรือโรคฉี่หนูที่รู้จักกันในทั่วไป สถานการณ์จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 10 สิงหาคม 2562 พบผู้ป่วย 4 ราย อัตราป่วยคิดเป็น 0.54 ต่อแสนประชากร โดยพบผู้ป่วยที่อำเภอเถิน และอำเภอแม่ทะ โดยจังหวัดลำปางอยู่ในลำดับที่ 6 ในกลุ่ม 8 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน และอยู่ในลำดับที่ 45 ของประเทศ

จึงขอให้ประชาชน หลีกเลี่ยงการว่ายน้ำ แช่หรือลุยในน้ำที่อาจปนเปื้อนเชื้อจากปัสสาวะสัตว์นำโรค หรือถ้าจำเป็นควรสวมรองเท้าบู๊ต หากพบสัตว์ติดเชื้อ ต้องแยกออกจากกัน เพื่อป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อไปยังสัตว์ตัวอื่น ๆ นอกจากนี้ต้องควบคุม กำจัดหนูในบริเวณที่อยู่อาศัยของคน โดยเฉพาะในเขตชนบทและบริเวณที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน แหล่งพักผ่อนท่องเที่ยว เป็นต้น

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1242 วันที่ 16 - 22 สิงหาคม 2562)

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์