วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2562

กฟผ.แม่เมาะ คว้า 4 รางวัล ASEAN Coal Awards 2019 จากผลงานนวัตกรรมไฟฟ้าและ CSR สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีสากล

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

จากจุดเริ่มต้นเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2528 ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบรัฐพิธีเปิดโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 พร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี สู่วันนี้ที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้กลายเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานสำคัญของประเทศ ที่คอยส่องแสงสว่างแห่งความสุขไปยังประชาชนคนไทยมาอย่างต่อเนื่อง

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-5 เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2524 เดินเครื่องเป็นครั้งแรกในปี 2527 ขณะที่โรงไฟฟ้า แม่เมาะ เครื่องที่ 6-7 เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2525 เริ่มเดินเครื่องในปี 2528 ด้วยงบประมาณ 16,246 ล้านบาท  กำลังผลิตเครื่องละ 150 เมกะวัตต์ ที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 ได้รับรางวัลมากมายอันเป็นเครื่องการันตีถึงศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตไฟฟ้าที่ดีกว่ามาตรฐาน ตลอดจนการห่วงใยดูแลสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมๆ กับความตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบให้อยู่ดีมีสุข เสมือนครอบครัวเดียวกันเสมอมา แต่เส้นทางนั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไป ทุกย่างก้าวของการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 ย่อมต้องมีอุปสรรคระหว่างทางให้ทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานต้องผ่านไปให้ได้ ทั้งการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกและภายใน ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เข้ามามีบทบาทต่อโลกธุรกิจ รวมไปถึงการปรับยุทธศาสตร์การบริหารประเทศของรัฐบาลที่ได้นำนวัตกรรมมาเสริมสร้างศักยภาพและสร้างโอกาส สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานของ กฟผ. ให้ใช้ทรัพยากรน้อยแต่ได้ผลผลิตมาก นำไปสู่การปรับโครงสร้างโดยรวมขององค์กร แต่ไม่ว่าจะอุปสรรคใด โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 ก็ได้ยืนหยัดตั้งรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเสมอมา เพื่อประโยชน์ของประชาชนและความมั่นคงของระบบไฟฟ้าอย่างไม่หยุดยั้ง

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 ได้หยุดเดินเครื่องลงในปีที่ 34 อย่างสง่างาม   ถือเป็นการหยุดพักหลังจากได้รับใช้ชาติมาถึง 3 ทศวรรษ ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อผลประโยชน์ของประเทศมาแล้วกว่า 1.5 แสนล้านหน่วย อนาคตต่อจากนี้โรงไฟฟ้าเครื่องที่ 4-7 จะเป็นตำนาน และจะเป็นความทรงจำที่อยู่ในใจของชาวโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยจะมีโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 (MMRP1) ซึ่งมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า โรงไฟฟ้าพลังความร้อนแม่เมาะ เครื่องที่ 1 (Mae Moh Thermal Power Plant Unit-1 : MM-T1)  มาทำหน้าที่สานต่อภารกิจผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยสืบไป
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์