วันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562

สมาคมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน นับร้อยคน รวมตัวยื่นหนังสือ ขอให้พิจารณาไม่ยกเลิกตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในท้องที่เทศบาล

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์


สมาคมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน จ.ลำปาง นับร้อยคน รวมตัวยื่นหนังสือ ขอให้พิจารณาไม่ยกเลิกตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในท้องที่เทศบาล ระบุตำแหน่งนี้มีมานานกว่า 120 ปีแล้ว หากยกเลิกไป ห่วงชาวบ้านจะติดต่อประสานงานเองไม่สะดวก ทำให้เสียประโยชน์ 

เมื่อเวลาประมาณ 09.30 น. วันที่ 24 ก.ย. 62  สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดลำปาง นำโดยนายแสงเมือง คงสามารถ นายกสมาคมฯ  พร้อมด้วยกลุ่มกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดลำปาง ร่วม 100 คน เดินทางมายังศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  รวมจำนวน 6 ฉบับ  ขอให้พิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  โดยมีนายพินิจ แก้วจิตคงทอง ปลัดจังหวัดลำปาง  เป็นผู้รับมอบหนังสือ


นายแสงเมือง คงสามารถ นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดลำปาง  เปิดเผยว่า ทางสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านฯ   ได้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ พ.ร.บ.เทศบาล  พ.ศ. 2496  ซึ่งได้ระบุในมาตรา 4 ว่า เมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่มีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะท้องถิ่นให้เป็นเทศบาลเมือง หรือเทศบาลนครแล้ว ห้ามมิให้ใช้กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ ในส่วนที่บัญญัติถึงการแต่งตั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  และให้บุคคลเหล่านี้พ้นจากตำแหน่งและหน้าที่เฉพาะในเขตท้องถิ่นนั้น

การจะให้ยกเลิกตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ออกจากการปกครองท้องที่ในเขตเทศบาลเมือง และเทศบาลนคร  ทางสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านฯ ไม่เห็นด้วย รวมถึงชาวบ้านก็ไม่เห็นด้วยเช่นกัน  เพราะเกรงว่าจะขาดการประสานงานกับชาวบ้านในพื้นที่  ขาดความเชื่อมโยงกับทางภาครัฐ เนื่องจากชาวบ้านไปติดต่อประสานงานที่เทศบาลเอง บางครั้งก็ติดต่อยากลำบาก ทำให้ชาวบ้านเสียผลประโยชน์  นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดลำปาง  กล่าวอีกว่า  พร้อมกันนี้ต้องการให้ทางหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตเทศบาลที่ไม่มีการเลือกในขณะนี้ โดยให้บังคับใช้ พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2552   รวมทั้งให้สวัสดิการช่วยเหลือรักษาพยาบาล เช่นเดียวกับสวัสดิการของ อสม.  สำหรับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่เกษียณไปแล้ว มีสิทธิแต่งเครื่องแบบสีกากีคอพับ และชุดเครื่องแบบปกติขาวได้  ในโอกาสอันควรตามที่กำหนดไว้ตามระเบียบ  และปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทน ตามมติ กระทรวงมหาดไทย  คือ กำนัน 15,000 บาท ผู้ใหญ่บ้าน 13,000 บาท  แพทย์  สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้าน 8,000 บาท  ขึ้นอยู่กับการประเมินผลงาน

ดังนั้น ทางสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จ.ลำปาง จึงได้มายื่นหนังสือให้กับทางรัฐบาล พร้อมหน่วยงานที่รับผิดชอบ ผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อพิจารณาให้ยกเลิกกฎหมายดังกล่าว เพราะกำนันผู้ใหญ่บ้านมีมานานกว่า 121 ปี แล้ว อยากฝากให้ทางกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบดูแลในส่วนนี้ด้วย

ทางด้านนายพินิจ แก้วจิตคงทอง ปลัดจังหวัดลำปาง กล่าวว่า กำนันผู้ใหญ่บ้านถือว่ามีความสำคัญในการประสานงานและดูแลความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ซึ่งในเรื่องนี้ทางจังหวัดจะได้นำส่งให้ทางกระทรวงได้พิจารณาอีกครั้ง เพื่อความยุติธรรมให้กับทุกฝ่าย

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์