วันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ชาวบ้าน 6 ตำบล ร่วมตรวจสุขภาพ “โครงการตรวจสุขภาพประชาชนโดยรอบพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ”

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมกับ คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ และ ศูนย์เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลแม่เมาะ จัดโครงการตรวจสุขภาพประชาชนโดยรอบพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ ระหว่างวันที่ 5-10 ตุลาคม 2562 ได้แก่ ตำบลแม่เมาะ ตำบลสบป้าด ตำบลนาสัก ตำบลจางเหนือ ตำบลบ้านดง และตำบลบ้านเสด็จ จังหวัดลำปาง ซึ่งในปีนี้มีผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ จำนวน 1,481 คน โดยมีนายวีระ ตั้งวิชาชาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ-1 นายสุชาติ ตุ่นแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ-1. นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้ากองสิ่งแวดล้อมเหมืองแม่เมาะ กฟผ.เหมืองแม่เมาะ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมติดตามการปฏิบัติงาน

สำหรับโครงการตรวจสุขภาพประชาชนฯ ดังกล่าว มีกลุ่มเสี่ยงจากการตรวจสุขภาพเมื่อปี 2561 และกลุ่มผู้สูงอายุเข้ารับการตรวจสุขภาพ อาทิวัดความดัน อัตราการหายใจ ประเมินความเครียด เจาะเลือด เพื่อตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด เป็นต้น

ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขแนบท้ายประทานบัตร โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ คำขอประทานบัตรที่ 14-36/2553 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกัน ได้กำหนดให้จัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ สำหรับโครงการเหมืองแร่ลิกไนต์ฯ ทั้งหมด 6 ตำบล ในการดำเนินการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมการเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยหรือการตรวจสุขภาพของประชาชน รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขของชุมชน และร่วมกันบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ให้เป็นไปตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพสำหรับโครงการเหมืองแร่ โดยมีคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ของตำบลนั้นๆ เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนฯ
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์