วันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562

อบจ.ลำปาง : การพัฒนาสวนสาธารณะหนองกระทิง

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

ตามที่กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยให้จังหวัดคัดเลือกสวนหย่อม/สวนสาธารณะที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม หรือเศรษฐกิจ หรือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด เพื่อดำเนินการปรับปรุง ดูแลรักษา สวนหย่อม/สวนสาธารณะและพัฒนาภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม รวมทั้งปลูกต้นไม้ ดอกไม้ให้ร่มรื่นและสวยงาม

โดยจังหวัดลำปางได้พิจารณาคัดเลือกและกำหนดให้สวนสาธารณะหนองกระทิงเป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดลำปางตั้งอยู่ที่หมู่บ้านน้ำโท้งตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ซึ่งอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นสวนสาธารณะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นสถานที่ออกกำลังกายของประชาชนโดยทั่วไป


ด้วยอาณาบริเวณที่กว้างขวาง ร่มรื่น และได้มีการปรับปรุงและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องส่งผลทำให้ในปัจจุบันมีประชาชนนิยมออกกำลังกายภายในสวนฯ เป็นจำนวนมาก

ล่าสุด ในระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคมที่ผ่านมา  กองช่าง อบจ.ลำปางได้ติดตั้งไฟฟ้าเพิ่มแสงสว่างเพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของประชาชน โดยติดตั้งไฟเพิ่ม 6 โคมบริเวณลานวิ่งใหม่ เพิ่มไฟฟ้าอีก 2 จุด และซ่อมแซมโคมไฟที่ชำรุด 3 จุด

และนางสุพรรณีสุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดอบจ.รักษาราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.ลำปางพร้อมด้วยผู้อำนวยการกองช่างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่สำรวจเพื่อดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงให้เหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นสถานที่ออกกำลังกายที่ประชาชนทุกเพศทุกวัยสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน  สามารถรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย มีความปลอดภัย สะอาดและการจัดสวนที่ร่มรื่นสวยงาม ฯลฯ

อบจ.ลำปางร่วมบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาพื้นที่สีเขียว และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์