วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562

รองผู้ว่าฯขอนแก่นโชว์พลิ้วดีดพิณ เปิดงานร้อยแก่นสารสินธุ์มหกรรมของดีบุกเมืองเหนือ

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลำปาง นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดงาน ร้อยแก่นสารสินธุ์  สะออน ออนซอนเดย์ โรดโชว์ 2019”   ทั้งนี้ท่องเที่ยวและ กีฬาจังหวัดขอนแก่น,รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง,พัฒนาการชุมชนจังหวัดลำปาง,ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่า และแขกผู้มีเกียรติร่วมจากหลายจังหวัด ร่วมเปิดงานฯ


นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า "เนื่องจากจังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดให้เป็นเมือง Mice City และเป็นประธานกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ซึ่งประกอบด้วย จังหวัด ร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์ มีภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่ศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถเชื่อมโยงไปยังทุกจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยังสามารถเชื่อมโยงไปยังภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย

 

นอกจากนั้นกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ยังเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยว ทั้งด้านการท่องเที่ยวทางโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม มีศาสนสถานที่โดดเด่นและมีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ตลอดจนมีสินค้าที่สำคัญของกลุ่มจังหวัด ได้แก่ผ้าไหม และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่นๆ อีกมากมาย

 

ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำการตลาดเชิงรุกเพื่อประชาสัมพันธ์และนำเสนอสินค้าและบริการของกลุ่มจังหวัดที่มีอยู่เป็นจำนวนมากไปสู่สาธารณชนให้นักท่องเที่ยวในทุกภูมิภาครับทราบเพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้าและบริการทั้งในระดับกลุ่มจังหวัด และระดับจังหวัด ช่วยกระจายรายได้เข้าสู่ภาคประชาชน อีกทั้งการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว จึงมีความจำเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับกิจกรรมและเทศกาลงานท่องเที่ยวทั้งในระดับกลุ่มจังหวัดและในระดับประเทศ ที่มีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกๆปีเพื่อเป็นการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยงด้วยศักยภาพของกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการ"ร้อยแก่นสารสินธุ์ สะออน ออนซอน เดย์ โรดโชว์ 2019" (Roi-Kaen-Sara-Sin Saon Onsorn Day Road Show 2019) ขึ้น

 

โดยนำสมาคมการท่องเที่ยว และการโรงแรม หอการค้า ผู้ประกอบการร้านของฝาก ของที่ระลึก นำผลิตภัณฑ์และการบริการการท่องเที่ยว ไปแสดงและจำหน่าย พร้อมจับคู่ธุรกิจ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยง โดยมอบหมายให้สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการนี้ในพิธีเปิดฯ และรองผู้ว่าฯ ยังเป็นผู้เล่นพิณโปร่ง เปิดงานเองด้วย พร้อมกันนี้ยังมีนายสุพจน์ วงศ์พรหมท้าว ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น ในนามผู้จัดงาน "ร้อยแก่นสารสินธุ์ สะออน ออนซอน เดย์ โรดโชว์ " (Roi-Kaen-Sara-Sin Saon Onsorn Day Road Show 2019) กล่าวว่า "เพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและเติบโตมากขึ้น จึงได้จัดให้มี งานร้อยแก่นสารสินธุ์ สะออน ออนซอนเดย์ โรคโชว์ 2019 (Roi-Kaen-Sara-Sin Saon Onsorn Day Road Show 2019) โดยกำหนดจัดงานขึ้น 4 ครั้งในพื้นที่ 4 จังหวัด ใน 4 ภูมิภาค"

ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ณ จังหวัดลำปาง เป็นการจัดงานในครั้งที่ 3โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 23 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาชาลำปาง จังหวัดลำปาง โดยภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค้า และบริการผลิตภัณฑ์ ของดีของเด่นจากจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมทั้ง ผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าทำมือสินค้าแฮนเมด กิจกรรม Business Matching การแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสาน กิจกรรมส่งเสริมการขายและการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำ อาทิ ข้าวทิพย์ ธิดาดิน เต๋า ภูศิลป์ ,โบว์ ซุปเปอร์วาเลนไทน์นุช วิลาวัลย์, เอิ้นขวัญ วรัญญา จึงขอเชิญชวนชาวลำปางและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมชมงานในครั้งนี้

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์