วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

วิถีมะเก่า ชาวล้านนาเป็นรูปแบบการแพทย์พื้นบ้านของชาวบ้านในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ใช้วิธีการ ตามภูมิปัญญา ความเชื่อและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมตามวัฒนธรรมของชุมชนที่สืบทอดกันมาโดย เป็นผู้มีบทบาทในการใช้ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านล้านนาช่วยดูแลสุขภาพและรักษาโรคให้กับผู้ป่วยในชุมชนด้วยการใช้ยาและพืชสมุนไพรรวมทั้งวิธีการอื่นๆ เพื่อให้มี “สุขภาพดี” (Good Health Approach) ตลอดช่วงชีวิตตั้งแต่เกิดจนแก่ มากกว่าปล่อยให้มี “สุขภาพในเชิงเจ็บป่วย” (Sick Health Approach) ต้องคอยบำบัดรักษาอาการของโรคเป็นหลัก

โครงการผลิตชุดความรู้สำหรับการสอนแพทย์ทางเลือก “วิถีมะเก่า ชาวล้านนาเป็นโครงการที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)โดยมี ดร.รชพรรณ  ฆารพันธ์ นักวิจัยศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหัวหน้าโครงการเพื่อเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ และบันทึกข้อมูลจากหมอพื้นบ้าน หรือหมอเมืองในพื้นที่ล้านนาจำนวน 6 คน ซึ่งเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้แล้วนำมาจัดทำเป็นบทเรียนออนไลน์ (E-Learning) และโปสเตอร์จำนวน 12 บทเรียน ได้แก่1. นายอินสม  สิทธิตัน อายุ 67 ปี หมอพื้นบ้านล้านนา เวชกรรมไทย ครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่ 6 ด้านการแพทย์แผนไทย (แบบองค์รวม) พ.ศ. 2552 และหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2557 (บ้านป่าป๋วยตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน) ถ่ายทอดบทเรียนเรื่องการนวดตอกเส้น และ การทำยาจู้ หรือลูกประคบสมุนไพร2. นายอินปั๋น ทาคำสมอายุ 84 ปี หมอพื้นบ้านล้านนา เวชกรรมไทย(บ้านธงน้อย ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน)ถ่ายทอดบทเรียนเรื่องย่ำขาง และการทำสมุนไพรตะไคร้หอม3. นายสุพัฒน์ สายยืดอายุ 60 ปี หมอพื้นบ้านล้านนา เวชกรรมไทย(หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่)ถ่ายทอดบทเรียนเรื่องการเข้าเฝือก และยาน้ำสมุนไพรในการรักษาแผลเรื้อรัง4. นายสวัสดิ์ คุณชมภู (หมอจันทร์) อายุ 62 ปี หมอพื้นบ้านล้านนา เวชกรรมไทย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสมุนไพร แพทย์ทางเลือก ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น นักวิจัยพืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน( หมู่ที่ 9 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง)ถ่ายทอดบทเรียนเรื่อง สมุนไพรแก้โรคเก๊าท์ และ อาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ5. นายแก้ว ใจยืน อายุ 84 ปี หมอพื้นบ้านล้านนา เวชกรรมไทย( หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา) ถ่ายทอดบทเรียนเรื่อง สมุนไพรแก้เบาหวาน และเครื่องนวดจากไม้6. นายบุญ อุปนันท์อายุ 62 ปี หมอพื้นบ้านล้านนา(ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่)ถ่ายทอดบทเรียนเรื่อง การนวดลั่นม่าน และน้ำคลอโรฟิลล์สมุนไพร

“วิถีมะเก่า ชาวล้านนา” จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาดูแลผู้ป่วยด้วยภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้าน ตามความเชื่อ และวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมตามวัฒนธรรมของชุมชนที่สืบทอดกันมา มุ่งเน้นในการดูแลรักษาสุขภาพเพื่อให้เกิดความสมดุลของร่างกายและจิตใจเป็นสำคัญ หรือมุ่งรักษาคนมากกว่ามุ่งรักษาโรค สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจน คือ การใช้คาถาอาคมและพิธีกรรมเข้ามาร่วมในการสร้างเสริม ป้องกัน และดูแลรักษาสุขภาพอยู่เสมอ พโดยที่มองว่าการรักษาโรคนั้นไม่อาจรักษาเพียงด้านร่างกาย แต่ต้องบำบัดรักษาทางด้านจิตใจควบคู่ไปด้วย

ภาพ : ดร.ปณต สุสุวรรณ
เรื่อง : ดร.รชพรรณ ฆารพันธ์

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์