วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำปางจัดทำแผนบูรณาการความปลอดภัยทางถนน

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

ผู้ว่าฯลำปาง สั่งบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ส่วนมาตรการ 7 วันอันตรายปีใหม่ คุมเข้มทุกด่าน เพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิตให้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาลงไปครึ่ง หรือไม่เสียชีวิตได้ดีที่สุด


เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้ร่วมกับบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายแห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ทำหน้าที่จ่ายค่าสินไหมทดแทนผู้ที่ประสบภัยจากรถ กรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 MIS FOR SUSTAINABLE ROAD SAFETY โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุม ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่มาวิเคราะห์ และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัดด้วยระบบ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน รวมถึงการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มีเป้าหมายที่ชัดเจน และมีทิศทางการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่

 
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาที่ประเทศไทยให้ความสำคัญ โดยจากข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน  ในปี 2561 มีผู้เสียชีวิต จำนวน 20,169 คน เฉลี่ยเสียชีวิตวันละ 55 คน และข้อมูลการเสียชีวิตและบาดเจ็บ ในปี 2561 ที่ผ่านมาของจังหวัดลำปาง มีจำนวนผู้เสียชีวิต  198 ราย  บาดเจ็บ  5,793  ราย  โดยสาเหตุหลักส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ ได้แก่ ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เมาสุรา ตัดหน้ากระชั้นชิด และแซงรถผิดกฎหมาย ซึ่งผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน ถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด  คือ ถนนในหมู่บ้าน ชุมชน และรถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด 

 
สิ่งสำคัญที่ต้องปฏิบัติคือการสร้างจิตสำนึกให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์มักจะใส่หมวกกันน็อคเพราะกลัวถูกตำรวจจับ แต่ไม่กลัวว่าตัวเองจะประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต จึงต้องเริ่มจากการสร้างจิตสำนึก หรือ Sense of Safe  เริ่มตั้งแต่เด็กและเยาวชน รวมไปถึงกลุ่มข้าราชการให้เป็นต้นแบบ นอกจากนั้นยังต้องเตรียมพร้อมในการเข้าถึงที่เกิดเหตุได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดอุบัติเหตุใหญ่เพื่อลดการสูญเสียให้มากที่สุด  ในช่วงวันหยุดยาวหรือเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ที่จะมีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน และเป็นช่วงประกาศ 7 วันอันตราย ดังนั้น จึงได้มีการประชุมและเตรียมมาตรการคุ้มเข้มในห้วงดังกล่าวโดยจะนำกฎหมายจราจรทางบกมาบังคับใช้อย่างเข้มข้น รวมไปถึงการให้บริการผู้สัญจรทางถนนได้รับความสะดวกและปลอดภัยมากที่สุดเพื่อที่จะป้องกันการเกิดอุบติเหตุในพื้นที่ให้ลดน้อยลง โดยเป้าหมายในปีนี้คือการลดอัตราการเสียชีวิตให้เหลือครึ่งหนึ่ง หรือให้น้อยมากที่สุด
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์