วันเสาร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2563

สรุปผลการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 ที่ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง เพื่อร่วมสรุปผลการดำเนินงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดลำปางในช่วงเทศกาล เจ็ดวันเฝ้าระวังอันตรายตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 พร้อมร่วมรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น เพื่อปรับปรุงวิธีการและแนวทางปฏิบัติ เตรียมมาตรการความพร้อมเพื่อจะนำไปใช้ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงในเดือนเมษายน นี้

 

โดยการประชุมได้มีการชี้แจงสรุปผลการดำเนินงานการรณรงค์ป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งผลสรุปในช่วงระยะเวลาดังกล่าว จังหวัดลำปางมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมดรวม 98 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 106 ราย มีผู้เสียชีวิตรวม 6 ราย และเมื่อเทียบสถิติกับปี 2562 ที่ผ่านมา พบว่าจังหวัดลำปาง มีการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น 18 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้น 26 ราย แต่มีจำนวนผู้เสียชีวิตลดลงจากปีที่ผ่านมารวม 2 ราย ส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขับขี่รถในขณะมึนเมาสุรา คิดเป็นสัดส่วนมากถึงร้อยละ 52.04 และยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ รถจักรยานยนต์ ส่วนผู้ที่ประสบอุบัติมากที่สุด เป็นบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป นอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับกฎจราจรถูกจับและปรับจำนวนมาก จากสถิติเรียกตรวจทั้งหมดในช่วงเทศกาลเจ็ดวัน รวม 45,525 ครั้ง มีผู้ถูกดำเนินคดี 22,009 ราย ในจำนวนนี้มีผู้ถูกปรับเนื่องจากขับรถเร็วเกินกำหนดมากที่สุด รองลงมาคือ การไม่สวมหมวกนิรภัย, ไม่มีใบอนุญาตขับขี่, ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย, ยานพาหนะมอเตอร์ไซค์ไม่อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย และขับรถในขณะมึนเมาสุรา สำหรับในส่วนของการเสียชีวิตพบว่าพฤติกรรมเสี่ยงส่วนใหญ่ เกิดจากการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์และไม่สวมหมวกนิรภัย ส่วนสาเหตุรองลงมา คือ เกิดจากการเมาสุรา

 

จากสถิติข้อมูลและสาเหตุปัญหาที่พบ ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะให้นำแนวทางปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่มีอยู่ไปใช้ให้เกิดความต่อเนื่อง ทั้งหลังช่วงเทศกาล และก่อนเทศกาลอื่นๆ ที่จะมีขึ้นต่อจากนี้ เฉพาะอย่างยิ่งเทศกาลสงกรานต์ที่ใกล้จะมาถึงในเดือนเมษายน โดยการปฏิบัติที่ประชุมได้เสนอให้มีการใช้มาตรการที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้น เน้นการเพิ่มด่านจุดจุดสกัด กวดขันการใช้ความเร็วเกินกำหนด การขับรถย้อนศร ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่มีใบขับขี่ แซงรถในที่ขับขัน มึนเมาสุรา ไม่สวมหมวกนิรภัย มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย ใช้โทรศัพท์ในขณะขับรถ ตลอดจนให้เข้มงวดในการจำหน่ายสุราในช่วงเทศกาล นอกจากนี้จะต้องมีการขยายผลเอาผิดขั้นเด็ดขาดกับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ที่ปล่อยให้บุตรหลานเยาวชนออกมากระทำผิดกฎหมาย, บุคคลเจ้าของรถที่ปล่อยให้ผู้มึนเมาสุรานำรถออกมาขับขี่บนท้องถนน, รวมถึงร้านค้าร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่จำหน่ายสิ่งของมึนเมาให้กับเด็กเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี นอกจากนี้ได้เสนอให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนมาตรการบังคับ ทั้งการประชาสัมพันธ์เชิงรุก การจัดเจ้าหน้าที่ชุดพิเศษเข้าดูแลในพื้นที่เสี่ยงตามชุมชนจุดต่างๆ ที่มีการจัดงานเลี้ยงงานฉลอง การจัดกิจกรรมทางศาสนาดึงคนเข้าวัดเพื่อลดอัตราการเฉลิมฉลองช่วงเทศกาลด้วยสิ่งอบายมุข การอบรมขับขี่ปลอดภัย การเพิ่มป้ายสัญลักษณ์จุดเตือนต่างๆ เพื่อเตือนสติให้ประชาชนไม่เกิดความประมาท การปรับใช้สัญญาณไฟจราจรให้เหมาะสม ทั้งนี้สำหรับข้อเสนอแนะและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว ทางจังหวัดลำปางจะได้นำไปบูรณาการร่วมกับหน่วยงานองค์กรในพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครภาคประชาชน ดำเนินการในแต่ละพื้นที่ให้เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ใกล้จะมาถึงนี้ เพื่อจะควบคุมคอยเฝ้าระวังให้มีการเกิดอุบัติเหตุ และมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลฯ ให้น้อยที่สุด

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์