วันศุกร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563

กฟผ.แม่เมาะ มอบรายได้จากงานเดิน-วิ่งฯ กว่า 365,000 บาท เป็นทุนการศึกษาให้กับเยาวชน จ.ลำปาง

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

เมื่อวันที่ 23  ธันวาคม 2562 ณ ห้องรักองค์การ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายพลศรี สุวิศิษฏ์อาษา ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 เป็นประธานมอบทุนการศึกษาจากกองทุนสงเคราะห์และพัฒนาจังหวัดลำปางประจำปี 2561แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดลำปาง ที่มีอุปนิสัยดี การเรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์และผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากโรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 73 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 365,000 บาท ซึ่งกองทุนสงเคราะห์ฯจังหวัดลำปางเป็นกองทุนจากรายได้ในการจัดงานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ในจังหวัดลำปางและสนับสนุนด้านการศึกษาทั้งอุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษาแก่เยาวชนในจังหวัดลำปางโดยได้มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2536 จนถึงปัจจุบัน


นายพลศรี สุวิศิษฏ์อาษา ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 กล่าวว่า  ขอแสดงความชื่นชมนักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับทุนในครั้งนี้ ความสำเร็จที่ได้มาเกิดจากความประพฤติมีวิริยะ อุตสาหะ อดทนและมีวินัย จนมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯกำหนด ขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ ทั้ง พ่อ แม่ ครู อาจารย์ รวมทั้งคณะกรรมการดำเนินการที่เห็นความสำคัญของการสนับสนุนการศึกษาและได้จัดทำเป็นประจำทุกปี หวังว่าทุนที่ได้รับวันนี้จะเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งในการสร้างขวัญและกำลังใจในการมุ่งมั่นที่จะศึกษาและเป็นเยาวชนที่มีคุณธรรม เพื่อขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

นายปุญญาพัฒน์ ตาใจ นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคลำปาง กล่าวว่า ได้รับทุนการศึกษาครั้งนี้เป็นครั้งแรกเหตุผลที่คณะกรรมการพิจารณาคงมาจากการที่เป็นคนขยันเรียน ใช้เวลาว่างในการช่วยพ่อกับแม่ทำงาน รู้สึกดีใจที่ได้รับทุนฯ โดยจะนำเงินจำนวนนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันเพราะจะช่วงแบ่งเบาภาระทางการเงินของครอบครัว


นางสาวอาทิยา โชครวย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา อ.เมืองปาน จ.ลำปาง กล่าวว่าส่วนตัวเป็นคนชอบร่วมกิจกรรมของโรงเรียน และมีผลการเรียนดีจึงเป็นเหตุผลที่โรงเรียนคัดเลือกให้ได้รับทุนฯในครั้งนี้ ขอบคุณกองทุนสงเคราะห์และพัฒนาจังหวัดลำปาง ที่เห็นความสำคัญของการศึกษา ส่วนตัวจะนำเงินส่วนนี้ไปใช้เป็นทุนการศึกษาให้เกิดประโยชน์มากที่สุด)

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์