วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563

รพ.ลำปาง รณรงค์ 5 ส จิตอาสาป้องกันการแพร่ระบาด ไวรัสโคโรนา และ รณรงค์รวมพลังป้องกันฝุ่น PM2.5 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ที่บริเวณลานหน้าพระราชานุสาวรีย์ฯ โรงพยาบาลลำปาง

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

นายแพทย์ประเสริฐ  กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม รณรงค์ 5 ส จิตอาสาป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา และ รณรงค์รวมพลังป้องกันฝุ่น PM2.5 ป้องกันฝุ่น  เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ผู้รับบริการในโรงพยาบาลโดยเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ได้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดความตระหนักถึงอันตราย และสามารถ ปฏิบัติตัวในการป้องตนเองให้ปลอดภัย


โดยนายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผอ.โรงพยาบาลลำปาง กล่าวว่า จากการปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายให้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่งจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อ ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าและดำเนินกิจกรรม 5 ส  จากสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019  และ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้ยกระดับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินเป็นระดับ 3 เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเพิ่มการเฝ้าระวังที่โรงพยาบาลสนับสนุนการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการรับมือโรคโรคติดต่ออุบัติใหม่โดยครอบคลุมระบบบริการสาธารณสุขทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนแหล่งท่องเที่ยว กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดแนวทางให้ทุกระดับตั้งแต่ ประเทศ เขต และจังหวัด มีการติดตามประเมินสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากาเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธ์ใหม่ 2019  ประกอบกับ ในปัจจุบันของจังหวัดลำปางฝุ่น PM2.5 เป็นปัญหาที่สำคัญ ซึ่งในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปี  จะมีหมอกควันปกคลุมในพื้นที่ สาเหตุหลัก เกิดจากไฟป่าและการเผาเศษวัตถุทางการเกษตร

เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดลำปาง ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน ลักษณะเป็นแอ่งกระทะ มีภูเขาล้อมรอบ  ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา ค่าฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่จังหวัดลำปางอยู่ในระดับที่เกินค่ามาตรฐาน  ที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน  ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น  คัดจมูก น้ำมูกไหล แสบจมูกและลำคอ ฯลฯ โรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น เหนื่อยง่าย เท้าบวม  หัวใจเต้นเร็ว ฯลฯ โรคทางระบบผิวหนัง เช่น อาการคัน  มีผื่นแดงตามร่างกาย ฯลฯ โรคระบบทางตา เช่น อาการแสบหรือคันตา ตาแดง น้ำตาไหล และมองภาพไม่ค่อยชัด ฯลฯ  โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ กลุ่มเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีโรคประจำตัว  เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคปอด หอบหืด ภูมิแพ้ เป็นต้น เมื่อได้รับสัมผัสฝุ่น PM2.5 เข้าสู่ร่างกาย จะทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยหรือผลกระทบต่อสุขภาพรุนแรงและมากกว่าประชาชนทั่วไป  ดังนั้น ประชาชนจึงจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทราบเกี่ยวกับคำแนะนำในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันอันตรายจากฝุ่น PM2.5

 
จากสถานการณ์ดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขได้ตระหนักและห่วงใยการดูแลและป้องกันสุขภาพประชาชนในทุกระดับ จึงได้จัดกิจกรรม รณรงค์ 5 ส จิตอาสาป้องกันการแพร่ระบาด ไวรัสโคโรนา และ รณรงค์ รวมพลังป้องกันฝุ่น PM2.5 ดังกล่าวขึ้น  เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ผู้รับบริการในโรงพยาบาลโดยเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ได้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดความตระหนักถึงอันตราย และสามารถ ปฏิบัติตัวในการป้องตนเองให้ปลอดภัย

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์