วันอังคารที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563

รำลึก พ่อเจ้าทิพย์ช้าง


จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

ชาวบ้านตำบลบ้านเอื้อม ร่วมกันบูรณะสถานที่อนุสรณ์สถานพ่อเจ้าทิพย์ช้างบ้านหนาดคำ พร้อมเตรียมจัดบวงสรวงก่อนจะนำรูปปั้นเหมือนพ่อเจ้าทิพย์ช้าง และ แม่เจ้าพิมพาขึ้นประดิษฐาน ให้ชาวบ้านในพื้นที่และนักท่องเที่ยวได้เข้ากราบไหว้


เมื่อสัปดาห์ก่อน ชาวบ้านตำบลบ้านเอื้อม ได้ช่วยกันบูรณะสถานที่ประดิษฐาน อนุสรณ์สถานพ่อเจ้าทิพย์ช้างบ้านหนวดคำ ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง จ.ลำปาง  โดยมี ดร.อุดมศักดิ์  ศักดิ์มั่นวงค์  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง นายบุญสาย  สุรินทร์  นายกสมาคมคนเลี้ยงม้า จังหวัดลำปาง  นายไชยยันต์  เปรมทอง  นายกสมาคมผู้สื่อข่าวนครลำปาง  เข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย


ดร.อุดมศักดิ์  ศักดิ์มั่นวงค์  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง กล่าวว่า จะดำเนินการให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จ.ลำปาง พร้อมประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติเข้ามาเที่ยว โดยจะมีสินค้าโอทอปภูมิปัญญาของชาวบ้านไว้จำหน่าย และจะได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของพ่อเจ้าทิพย์ช้างวีรบุรุษผู้กู้แผ่นดินภาคเหนือในอดีต จนได้รับอุสสาภิเษกเป็นเจ้าผู้ครองเขลางค์นคร และเชื้อเจ้าเจ็ดตน  โดยนายบุญสาย สุรินทร์ ศิษย์ใกล้ชิดหลวงพ่อเกษม เขมโก และนายกสมาคมผู้สื่อข่าวนครลำปาง ที่รับเป็นผู้ดำเนินเนินการจัดสร้างรูปเหมือน พร้อมจัดพิธีเบิกเนตรนิมนต์พระผู้ใหญ่หลายรูปร่วมทางพิธีสงฆ์ และพิธีพราหมณ์ นิมนต์เกจิดัง 5 รูป นั่งปรกรูปเหมือน และเหรียญพ่อเจ้าทิพย์ช้างและแม่เจ้าพิมพายิ่งใหญ่


การบูรณะสถานที่ประดิษฐานพ่อเจ้าทิพย์ช้างในครั้งนี้  เป็นการเตรียมสถานที่ๆจะนำรูปปั้นเหมือนพ่อเจ้าทิพย์ช้าง 1.99 เมตรและแม่เจ้าพิมพา( ปิมปา ) มาประดิษฐานแทนรูปถ่ายเดิม สถานที่แห่งนี้เป็นเป็นบ้านเดิมของพ่อเจ้าแม่พิมพา มเหสีพ่อเจ้าทิพย์ช้าง โดยตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านหนาดคำ ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง บริเวณสถานที่แห่งนี้เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านสืบต่อกันมาช้านาน 

ทั้งนี้นายบุญสาย สุรินทร์ และ นายไชยยันต์ เปรมทอง ที่ได้รับมอบหมายจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง  ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างรูปปั้นเหมือนพ่อเจ้าทิพย์ช้าง และแม่เจ้าพิมพา ได้กล่าวว่า ก่อนจะเข้ามาดำเนินการในเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับวันเกิดของหลวงพ่อเกษม เขมโก ทางกลุ่มผู้สูงอายุบ้านวังหม้อ ได้เห็นชอบกันว่าน่าจะเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของพ่อเจ้าทิพย์ช้างที่ทรงมีต่อชาวภาคเหนือ และท่านยังเป็นเจ้าผู้ครองเขลางค์นครมาตั้งแต่ยุคต้นๆ อีกทั้งยังเป็นต้นตระกูล ณ ลำปาง ณ ลำพูน ณ เชียงใหม่ และสกุลต่างๆในสายสกุลของของเจ้าเจ็ดตนผู้ปกครองเมืองต่างๆแห่งล้านนา อย่างร่มเย็นเป็นสุขมาตราบจนเท่าทุกวันนี้

“หลังจากที่หลายฝ่ายเห็นต้องกัน จึงได้จัดหาชุดเสื้อผ้าสมัยโบราณ เพื่อเตรียมแต่งเค้าโครงพ่อเจ้าทิพย์ช้าง แต่ทั้งนี้ก่อนถึงวันงานผมได้เดินทางไปพร้อมกับคุณไชยยันต์ เพื่อขออนุญาตแต่กายคล้ายพ่อเจ้ทิพย์ช้างที่อนุสาวรีย์พ่อเจ้าทิพย์ช้างที่ประดิษฐานอยู่บริเวณถนนพหลโยธิน ตรงกันข้ามสวนอาหารเรือนแพแล้ว และยังเดินทางไปที่อนุสรณ์สถานของพ่อเจ้าทิพย์ช้างอีกแห่งหนึ่งที่บ้านหนาดคำ ต.บ้านเอื้อม เมื่อเข้าไปแล้วพบว่าพื้นที่รกรุงรังหลายอย่างทั้งเศษใบไม้ใบหญ้า กิ่งไม้ปกคลุมลงมา และสถานที่ประดิษฐานพ่อเจ้าทิพย์ช้างเป็นแค่ป้ายไวนิลดูแล้วไม่สวยงาม  ผมจึงได้ปรึกษากับคุณไชยยันต์ว่าเราน่าจะสืบเสาะประวัติของพ่อเจ้าทิพย์ช้าง และเข้าพบกับ ดร.อุดมศักดิ์ ศักดิ์มั่นวงศ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปางพร้อมคณะกรรมการเพื่อหารือในการดำเนินการจัดสร้างรูปปั้นเหมือนพ่อเจ้าทิพย์ช้างและแม่เจ้าพิมพา ซึ่งก็ได้เห็นชอบให้ผมกับคุณไชยยันต์เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างรูปปั้นทั้ง 2 พระองค์ ดังกล่าวในครั้งนี้”

นายบุญสาย สุรินทร์ กล่าวไว้ตอนหนึ่ง และกล่าวเสริมอีกว่า ยังได้เข้าพบกับนายทวีศักดิ์ นพคุณ ปลัด อบต.บ้านเอื้อม รักษาการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม ในฐานะที่ดูและและรับผิดชอบในพื้นที่ก็ได้ให้การสนับสนุน พร้อมแนะนำให้ไปพบกับนายนิคม  กิตติแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง หลังจากแจ้งวัตถุประสงค์ให้ทราบแล้วก็มีการทำประชาคมกับชาวบ้านในพื้นที่ถึงการที่จะสร้างรูปปั้นเหมือนพ่อเจ้าทิพย์ช้างและแม่เจ้าพิมพาให้ทราบ โดยชาวบ้านต่างลงมติเห็นชอบในการดำเนินการดังกล่าวในครั้งนี้

 ส่วนขั้นตอนการดำเนินการนั้นตอนนี้อยู่ระหว่างการว่าจ้างช่างปั้นปูนให้จัดสร้างรูปเหมือนพ่อเจ้าทิพย์ช้างขนาดความสูง  1.99 เมตร และรูปปั้นเหมือนแม่เจ้าพิมพาขนาดความสูง 1.89  เมตร โดยรูปปั้นทั้งสองพระองค์จะแล้วเสร็จในราวต้นเดือนเมษายน 2563 นี้ พร้อมจะมีการทำพิธีเบิกเนตร ทางพิธีพราหมณ์ และ พิธีสงฆ์ มีพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่หลายรูปเข้าร่วมพิธี และนอกจากนี้ยังได้นิมนต์พระเกจิสงฆ์ดังอีก 5 รูป ทำพิธีปลุกเสกรูปปั้น ของ 2 พระองค์ และเหรียญที่ระลึกพ่อเจ้าทิพย์ช้าง มีทั้งเหรียญทอง(ตามสั่งจอง) เหรียญเงิน  เหรียญนวะ และ เหรียญทอง  ใครร่วมทำบุญจะได้รับเหรียญที่ระลึกสมนาคุณ วัตถุประสงค์เพื่อหาทุนมาพัฒนาอนุสรณ์สถานบ้านหนาดคำให้สะอาดสะอ้าน และปรับปรุงอีกหลายๆย่าง รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วจะมอบเป็นกองทุนให้กับทางผู้ใหญ่นิคมและคณะกรรมการที่จะแต่งตั้งขึ้นมาเป็นผู้รับผิดชอบเอาไว้ใช่จ่ายกับทางอนุสรณ์สถานแห่งนี้ต่อไป


สำหรับการปรับปรุงสถานที่ดังกล่าว ได้เริ่มมีการขออนุมัติงบประมาณจากจังหวัดลำปาง เมื่อครั้งที่นายสุวรรณ กล่าวสุนทร เป็น รอง ผวจ.ลำปาง ผ่านไปทางนายอมรพันธ์ นิมานันท์ อดีต ผวจ.ลำปาง ที่ได้อนุมัติเงินจากกองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะให้จำนวนทั้งสิ้น 4,500,000 บาท  (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) ให้มาดำเนินการก่อสร้างอนุสรณ์สถานพ่อเจ้าทิพย์ช้าง จนเป็นผลสำเร็จ หลังสร้างเสร็จได้มอบหมายให้ทาง อบต.บ้านเอื้อม เป็นผู้ดูแล  จากนั้นของบมาเพิ่มเติมจากทาง จ.ลำปาง เพื่อนำมาทำความสะอาดและจัดซ่อมแซมอาคารที่เสียหายไป และการทำนุบำรุงรักษาต่างๆ  แต่ไม่ได้รับการอนุมัติ  สุดท้ายทาง อบต.ก็ปรึกษาหารือกับทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง เพื่อคืนการดูแลในอนุสรณ์สถานกลับไปอยู่ในความดูแลของสภาวัฒนธรรมอีก  กระทั่งนายบุญสาย สุรินทร์ และนายไชยยันต์ เปรมทอง ได้เข้ามาปรึกษากับประธานสภาวัฒนธรรม และคณะกรรมการสภา ถึงการจะจัดสร้างรูปปั้นเหมือนพ่อเจ้าทิพย์ช้างและแม่เจ้าพิมพา โดยจะดำเนินการหางบมาจัดสร้างรูปปั้นด้วยตนเอง โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้น ทางสภาวัฒนธรรม จึงได้นำเรื่องเข้าประชุมกับคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม และให้ความเห็นชอบให้ดำเนินการ

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์