วันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563

อยู่กับความ'เครียด'ให้เป็น

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

หนึ่งในอารมณ์ ความรู้สึกที่เกิดได้กับทุกเพศ ทุกวัย ยิ่งเวลาที่แก้ปัญหาและอุปสรรคที่ขวางกั้นไม่ได้ เจอความมืดมนไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ สมองคงจะตื้อ คงจะตันอัดกันแน่น ก็คงด้วยตัวปัญหาและอุปสรรคนั้นๆ จิตใจไม่ค่อยจะดี ทางแก้ควรจะต้องไปถามไปหาความรู้จากผู้มีประสบการณ์หรือผู้มีความรู้ด้านนั้นๆ เพื่อจะได้ไขหรือแก้ปัญหาและอุปสรรคกันได้ และอย่าได้ไปถามคนไม่รู้เรื่องนั้น เพราะคำตอบของเขานั้น หาใช่ความรู้ สิ่งที่เขามาบอกกล่าว ก็เป็นเพียงความคิดของเขาเท่านั้นเอง ซึ่งคงจะไม่มีประโยชน์อะไรแก่เราเลย ทั้งก็เสียเวลาถาม และคำตอบของเขาอาจทำให้เราเองตัดสินใจอะไรผิดไปก็ได้ ฉะนั้นจะถามอะไร เรื่องอะไร ควรจะได้ถามผู้รู้ ในเรื่องเหล่านั้นโดยตรงกัน

 ความเครียดคืออะไร
ความเครียดเป็นเรื่องของจิตใจที่เกิดความตื่นเต้น ตื่นตัวเตรียมรับเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งไม่น่าพอใจ และเป็นเรื่องที่เราคิดว่าหนักหนาสาหัส เกินกำลังความสามารถที่จะแก้ไขได้ ทำให้เกิดความรู้สึกหนักใจ และพลอยทำให้เกิดความผิดปกติทางร่างกายขึ้นด้วย หากความเครียดนั้นมีมาก และคงอยู่เป็นเวลานานๆ

ความเครียดที่ไม่มากนัก จะเป็นแรงกระตุ้นให้คนเราเกิดแรงมุมานะที่จะเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้ คนที่มีความรับผิดชอบสูงจึงมักหนีความเครียดไปไม่พ้น

แต่ถ้าหากคนเราไม่รู้จักผ่อนคลาย ความเครียดเสียบ้าง ปล่อยไว้จนสะสมมากเข้า ในที่สุดอาจมีปัญหาความผิดปกติทางร่างกายและจิตตามมา ส่งผลให้ชีวิตไร้สุข ครอบครัวมีปัญหาและการทำงานด้อยลง

ดังนั้นเราจึงควรเรียนรู้และฝึกการคลายเครียดเอาไว้บ้างก็คงจะดี

สาเหตุของความเครียด
1. สาเหตุทางด้านจิตใจ ได้แก่ ความกลัว ว่าจะไม่ได้ดังหวัง กลัวจะไม่สำเร็จ หนักใจในงานที่ได้รับมอบหมาย รู้สึกตัวเองต้องทำสิ่งที่ยากเกินความสามารถ มีความวิตกกังวลล่วงหน้ากับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น

2. สาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงในชีวิต ได้แก่ การเปลี่ยนวัน การแต่งงาน การเริ่มเข้าทำงาน การเกษียณอายุ การย้ายบ้าน การสูญเสียคนรัก เป็นต้น

3.สาเหตุจากการเจ็บป่วยทางร่างกาย ได้แก่ การเจ็บไข้ ไม่สบายรุนแรง ตลอดไปจนถึงการเจ็บป่วยด้วยโรคที่รุนแรงและเรื้อรัง เช่น เบาหวาน มะเร็ง ความดันโลหิตสูง เป็นต้น

เหตุการณ์อะไรบ้างที่ทำให้เครียด
ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตคนเรา จะก่อให้เกิดความเครียดได้ทั้งนั้น นักวิชาการได้ทำการศึกษาค้นคว้าแล้วพบว่า ส่วนใหญ่เหตุการณ์ที่ทำให้เครียดมาก ได้แก่
1.การตายจากของสามีหรือภรรยาที่รัก
2.การหย่าร้าง
3.การแยกกันอยู่ของสามีภรรยา
4.การติดคุก
5.การตายจากของคนใกล้ชิดในครอบครัว
6.การเจ็บป่วย
7.การแต่งงาน
8.การถูกไล่ออกจากงาน
9.การกลับมาคืนดีกันใหม่อีกครั้งของสามีภรรยา
10.การเกษียณอายุทำงาน

จะเห็นได้ว่าเหตุการณ์นั้นบางอย่างเราอาจนึกไม่ถึงว่าจะทำให้เครียดและก็ทำให้เครียดได้ จึงควรตระหนักในเหตุการณ์เหล่านั้นเอาไว้ด้วย

ควรรู้ตัวให้ได้ก่อนว่าตอนนี้กำลังเครียด
รู้จักทบทวนสาเหตุของความเครียด เมื่อพบสาเหตุแล้วจะหาวิธีแก้ไข
 รู้จักยอมรับความเป็นจริงในชีวิตปัจจุบัน จะปรับเปลี่ยนเท่าที่จะทำได้เพื่อทำชีวิตให้ดีขึ้น
เต็มใจที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงตนเอง
กลยุทธการในการจัดการกับความเครียด

เตรียมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง หากเมื่อเจอการสภาพการณ์ที่ทำให้เครียด เตรียมจิตใจให้พร้อม ยิ่งในช่วงเศรษฐกิจถอดถอย ชะลอตัว รัดเข็มขัด การเลย์ออฟพนักงานมากจนน่าวิตก คนที่พัฒนาตัวเองทั้งจิตใจ ความสามารถ และดูแลสุขภาพตัวเองอยู่เสมอ เมื่อเจอความเครียดก็จะหาทางออกเจอเสมอ เมื่อใดมีความเครียด ทำใจอย่าเครียดกันเลย

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์