วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563

ก้าวใหม่ ‘ลานนาโพสต์’

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

ลานนาโพสต์ จะหยุดตีพิมพ์ นับจากฉบับที่ 1253 เป็นต้นไป เป็นการยุติฉบับพิมพ์ แต่ไม่ได้ยุติบทบาทของสื่อมวลชน ในชื่อ “ลานนาโพสต์” พลังงานของความเป็นสื่อที่ยึดมั่นในหลักการ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ยังคงขับเคลื่อนลานนาโพสต์ต่อไป ในช่องทางอื่นๆโดยไม่อยู่ในเงื่อนไขของรูปแบบและกาลเวลาอีก

ในยุคที่ภูมิทัศน์สื่อเปลี่ยนไป เทคโนโลยีการสื่อสาร ทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงช่องทางสารที่หลากหลาย และรวดเร็วมากขึ้น รูปแบบหรือช่องทางสารแบบเดิมๆ ลดบทบาทความสำคัญลง สิ่งที่จะเข้ามาแทนที่คือ บทบาทของผู้ผลิตเนื้อหา หรือ Content Provider

ตลอดระยะเวลา 23 ปีที่ลานนาโพสต์ รับใช้คนลำปางในรูปของหนังสือพิมพ์ และนับสิบปีในช่องทางออนไลน์  เราคือผู้ผลิตเนื้อหา ที่ตระหนักถึงบทบาทความเป็นสื่อชุมชน บทบาทการเสนอข่าวสารข้อมูลที่ยึดถือประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ อีกทั้งได้ตระหนักถึงความเป็นสื่อท้องถิ่นลำปาง ที่ผู้คนควรได้ประจักษ์ในระดับประเทศด้วย
ลานนาโพสต์ เป็นองค์กรสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ที่มีบทบาทในการกำกับดูแลเรื่องจริยธรรม และบุคลากรของลานนาโพสต์ยังเป็นสมาชิกของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย องค์กรวิชาชีพหลักของสื่อมวลชน ที่มีบทบาทในการยกระดับคุณภาพการทำงานของคนข่าว

ไม่เพียงการเป็นองค์กรสื่อ ที่มีบทบาทร่วมกับองค์กรวิชาชีพสื่อระดับชาติเท่านั้น ลานนาโพสต์ยังเป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเพียงฉบับเดียว ที่มีผลงานข่าว บทบรรณาธิการ ได้รับรางวัลเกียรติยศระดับชาติรวม 13 รางวัล สูงสุดในประเทศด้วย

รางวัลระดับชาติที่ลานนาโพสต์ เคยได้รับ ประกอบด้วย

รางวัลบทนำดีเด่น ประจำปี 2555 สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เรื่อง แม่เมาะ “ฤาปิดแผ่นฟ้าด้วยฝ่ามือ” เป็นบทนำที่สะท้อนปัญหาความห่วงใยในสวัสดิภาพและความปลอดภัย ของคนที่อยู่บริเวณแม่เมาะ

รางวัลชมเชยข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2556  จากชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากผลงานข่าว ปลุกสำนึก ลำปาง ฟื้น แม่วังสายน้ำแห่งชีวิต

รางวัลชมเชย บทบรรณาธิการระดับภูมิภาค ประจำปี 2556 จาก บทบรรณาธิการ เรื่อง ความหวังของลำน้ำวัง 

รางวัลชมเชยข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2557 จากชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากผลงานข่าว มหันตภัยเงียบจอกหูหนู รุกเขื่อนกิ่วลม

รางวัลบทบรรณาธิการดีเด่น ประจำปี 2557 จากบทนำเรื่อง สื่อท้องถิ่น บทบาทที่หายไป

รางวัลดีเด่น สื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน ประเภทสื่อภูมิภาค ประจำปี 2558 โดยแอมเนสตี้อินเตอร์เนชันแนล ประเทศไทย จากผลงานข่าว “สิทธิชุมชน คนแม่เมาะ การต่อสู้ยังไม่สิ้นสุด” เป็นข่าวที่ ลานนาโพสต์เฝ้าติดตามและนำเสนอข่าวมาตลอด 20 ปี

รางวัลชมเชยข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 จากผลงานข่าว “พลังบริสุทธิ์ชาวบ้านป่าเหียงต้านโรงไฟฟ้าขยะปัก ธงหมู่บ้านปลอดพิษ”

รางวัลบทบรรณาธิการดีเด่น ประเภทหนังสือพิมพ์ภูมิภาค จากสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ประจำปี 2558 จากบทบรรณาธิการเรื่อง “ความตายที่แม่เมาะ”

รางวัลชมเชย ข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ประเภทสื่อหนังสือพิมพ์ระดับท้องถิ่น ประจำปี 2559 โดยแอมเนสตี้อินเตอร์เนชันแนล ประเทศไทย จากผลงานข่าว “คนบ้านแหง ต้านการเมือง โค่นป่า ระเบิดภูเขา ถมลำธารทำเหมือง”

รางวัลชมเชยข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559 จากชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากผลงานข่าว “ข้าวโพดแสนไร่ รุกป่า ต้นเหตุปัญหาหมอกควัน” และ “ชาวบ้านแหงชักธงรบ อิทธิพลการเมือง ผลประโยชน์ทับซ้อน โค่นป่าทำเหมือง”

รางวัลบทบรรณาธิการดีเด่น ประเภทหนังสือพิมพ์ภูมิภาค จากสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ประจำปี 2561 จากบทบรรณาธิการเรื่อง “ทลายกำแพงระบบอุปถัมภ์ เปิดเส้นทางสิทธิชุมชนคนแม่เมาะ”

รางวัลชมเชย ช่อสะอาด ประจำปี 2562 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จากผลงาน “ทลายกำแพงระบบอุปถัมภ์ เปิดทางสิทธิชุมชนคนแม่เมาะ”

ในโลกที่ใครๆก็เป็นสื่อได้ ในโลกที่ข่าวสาร ข้อมูล วิ่งเข้าหาตัวเราทุกนาที แต่เรายังเชื่อว่า สื่ออาชีพที่ทำงานอยู่บนพื้นที่สาธารณะ ด้วยความตระหนักในความรับผิดชอบ และการผลิตเนื้อหาที่อยู่บนพื้นฐานของความจริง ครบถ้วน และรอบด้าน ยังเป็นที่พึ่งพาและไว้วางใจได้ มากกว่าความรวดเร็ว และฉาบฉวย ที่ทำให้สังคมตกเป็นเหยื่อของเฟคนิวส์

ในมหาสมุทรแห่งข้อมูล ข่าวสาร ความสะดวกง่ายดายในการเข้าถึงสาร หาได้เป็นหลักประกันความเชื่อถืออันเป็นหัวใจของการผลิตเนื้อหาสื่อไม่ ยิ่งข่าวสารท่วมท้น ยิ่งอุตสาหกรรมสื่อแข่งขันการผลิตเนื้อหาที่มุ่งต่อการขายมากกว่าความรับผิดชอบมากเพียงใด สังคมก็จะเรียกว่าสื่อมืออาชีพมากขึ้น

ลานนาโพสต์ ยังคงก้าวต่อไป ด้วยรูปแบบ เนื้อหาคุณภาพ ที่สังคมได้ประจักษ์มาแล้วกว่า 20 ปี โปรดติดตามก้าวต่อไปของลานนาโพสต์ สื่อคุณภาพของคนลำปาง จากนี้ในทุกช่องทางสื่อ  ไม่มีวันหยุด ไม่มีวันพัก และไม่มีวันหนีหน้าไปไหน

           ด้วยจิตคารวะ
กองบรรณาธิการลานนาโพสต์
    

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์