วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

'อดทน'คู่'อดกลั้น' คนสู้ชีวิตต้องมีให้ครบ

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

ความอดทนควบคู่กับความอดกลั้น เพราะความอดทนเป็นการทนต่อจิตใจ ในความเป็นจริง นอกจากคน 2 กลุ่ม คือ "คนบ้า" กลุ่มหนึ่งและ "คนอัจฉริยะ" อีกกลุ่มหนึ่ง คลาดล้ำกันไป คนแต่ละกลุ่มก็จะมีความอดทนแตกต่างกันไป

คนที่ทนกับความลำบากทางกายที่ทำงานยากหนักและลำบากมากกว่าคนอื่นๆ ทนต่อการว่าร้ายนินทาใส่ร้าย ป้ายสีได้ ย่อมจะเป็นคนที่จะประสบความสำเร็จในการทำงานและชีวิตส่วนตัวรวมไปถึงครอบครัวได้

หญ้าแม้เป็นเพียงพืชต้นเล็กๆ แต่เพราะมีความทนทรหด จึงสามารถแพร่พันธุ์ไปได้ทั่วโลกฉันใด คนเราแม้กำลังทรัพย์ กำลังความรู้ กำลังความสามารถจะยังน้อย แต่หากมีความอดทนแล้ว ย่อมสามารถฝึกฝนตนเองให้ประสบความสุขความสำเร็จในชีวิตได้ฉันนั้น

ประเภทของความอดทน
1. อดทนต่อความลำบากตรากตรำ เป็นการอดทนต่อสภาพธรรมชาติ ดินฟ้าอากาศ ความหนาว ความร้อน ฝนตก แดดออก ฯลฯ ก็ทนทำงานเรื่อยไป ไม่ใช่เอาแต่โทษเทวดาฟ้าดิน แล้วอ้างสาเหตุเหล่านี้แล้วไม่ทำงาน

2. อดทนต่อทุกขเวทนา เป็นการอดทนต่อการเจ็บไข้ได้ป่วย ความไม่สบายใจของเราเอง ความปวด ความเมื่อย ผู้ที่ขาดความอดทนประเภทนี้เวลาเจ็บป่วยจะร้องครวญคราง พร่ำเพ้อรำพัน หงุดหงิด ฉุนเฉียวง่าย พวกนี้จึงป่วยเป็น 2 เท่า คือนอกจากป่วยกายที่เป็นอยู่แล้ว ยังต้องป่วยใจแถมเข้าไปด้วย ทำตัวเป็นที่เบื่อหน่ายแก่คนทั้งหลาย

3. อดทนต่อความเจ็บใจ เป็นการอดทนต่อความโกรธ ความไม่พอใจ ความขัดใจ อันเกิดจากคำพูดที่ไม่ชอบใจ กริยามารยาทไม่งาม เพื่อนร่วมงาน และลูกน้อง สูงถึงผู้บังคับบัญชา มีกริยาทราม และการบีบคั้น รวมไปถึงความอยุติธรรมต่าง ๆ ในสังคม ระบบงานต่าง ๆ ที่ไม่คล่องตัว ฯลฯ

โลกแต่ละที่คนแต่ละคนมีความแตกต่างกันมาก โอกาสที่จะได้ทุกอย่างเป็นอย่างใจเราต้องการนั้นอย่าพึงคิด เพราะฉะนั้นเมื่อเริ่มเข้าหมู่คนหรือมีคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปให้เตรียมขันติไว้ต่อต้านความเจ็บใจ แต่หากขันแตก ความอดทนอดกลั้นหมดขึ้นมาเมื่อไหร่ อาจทำให้เกิดโศกนาฏกรรมอย่างกรณีกราดยิงที่โคราชได้

4. อดทนต่ออำนาจกิเลส เป็นความอดทนต่ออารมณ์อันน่าใคร่น่าเพลิดเพลิน อดทนต่อสิ่งที่เราอยากได้อยากทำแต่ไม่สมควรทำ เช่น อดทนไปเที่ยวเตร่ ไม่เล่นการพนัน ไม่เสพสิ่งเสพติด ไม่รับสินบน ไม่ทุจริตคอรัปชั่น ไม่ผิดลูกผิดเมียเขา ไม่เห่อยศ ไม่บ้าอำนาจ ไม่ขี้อวด เป็นต้น

การอดทนข้อนี้ทำได้ยากที่สุด โบราณเปรียบไว้ว่า
“เขาด่าแล้วไม่โกรธ      ว่ายากแล้ว
เขาชมแล้วไม่ยิ้ม                    ยิ่งยากกว่า”

อานิสงส์ของการมีความอดทน
1. ทำให้กุศลธรรมทุกชนิดเจริญขึ้นได้
2. ทำให้เป็นคนมีเสน่ห์ เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
3. ทำให้ตัดรากเหง้าแห่งความชั่วร้ายทั้งหลายได้
4. ทำให้อยู่เย็นเป็นสุขทุกอิริยาบถ
5. ชื่อได้ว่าได้เครื่องประดับอันประเสริฐของนักปราชญ์
6. ทำให้ศีลและสมาธิตั้งมั่น
7. ทำให้ทราบพรหมวิหารโดยง่าย
8. ทำให้บรรลุมรรคพลนิพพานโดยง่าย

“บุคคลอดทนต่อคำผู้สูงกว่าได้ เพราะความกลัว อดทนถ้อยคำของผู้เสมอกันได้ เพราะเหตุผลแห่งความแข่งดี ส่วนผู้ใดในโลกนี้ อดทนต่อคำของคนเลวกว่าได้ สัตบุรุษทั้งหลายกล่าวว่าความอดทนนั้นสูงสุด”

ฉะนั้นทั้งความอดทนและอดกลั้น จึงมีความสำคัญแก่ชีวิตคนเราให้ผ่านพ้นปัญหา อุปสรรคต่างๆ ได้ จึงจะประสบความสุขความสำเร็จในชีวิตกันได้

วันนี้คุณ'อดทน' มากพอหรือยัง?!

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์