วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

คุยเฟื่องเรื่องศาสตร์สัมพันธ์ วันที่ 25 กมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2563

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

ในฉบับนี้เรามาว่ากันต่อ เรื่องของเส้นสายลายมือและเครื่องหมายต่าง ๆ บนฝ่ามือของเรา เพื่อความต่อเนื่องสำหรับผู้ที่สนใจ

บุคคลใดที่มีเส้นจากเนินศุกร์ตัดเส้นชีวิตออกมาแล้วเป็นเกาะและเลยไปตัดเส้นความคิด เส้นหัวใจ กามารมณ์อันผิดพลาด จะนำไปสู่ความวิบัติ และทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ซึ่งเป็นเหตุให้การดำเนินชีวิตมีแต่ความทุกข์ได้

บุคคลใดที่มีเส้นจากเนินศุกร์แล้วตัดเส้นชีวิตออกมาบรรจบเส้นโชค ชีวิตของการต่อสู้เพื่อให้การดำรงของชีวิตเป็นไปอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ และจะนำไปสู่การมีชื่อเสียงดี เนื่องจากจะได้รับความช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ ของญาติพี่น้องเป็นอย่างดีด้วย

บุคคลใดที่มีเส้นตัดตอนต้นเส้นชีวิต เลยมาระหว่างเส้นความคิดและขนานหรือจากเส้นหัวใจแล้วตัดเส้นอาทิตย์ เมื่อเยาว์วัยหรือตอนที่ยังเด็กๆ อยู่ จะเป็นคนที่ลำบากหรือเสียทรัพย์สิน เกิดจากพฤติกรรมทำให้เกิดการผิดพลาดอย่างน่าอายของบิดา มารดา ของตนเอง จึงทำให้ชีวิตลำบาก

บุคคลใดที่มีดอกพิกุลตัดเส้นโชค ประมาณอายุ 5 ปี มีเส้นเนินอังคารต่ำตัดเส้นชีวิต แล้วเลยไปตัดเส้นอาทิตย์ด้วย แต่เส้นโชคเป็นเส้นที่ดี และตอนปลายเส้นแตกแยกออกเป็นสามง่าม ในเยาว์วัยหรือตอนเป็นเด็กบิดามารดาของตนเองสูญเสียทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก แต่ด้วยความมุมานะอุสาหะ จึงทำให้มีความสำเร็จกลับมาตั้งตัวและสร้างฐานะให้กับตนเองจนมีชื่อเสียงและมั่งมีเงินทองต่อภายหลัง

บุคคลใดที่มีเส้นจากเนินศุกร์ ตัดเส้นชีวิต เลยมาตัดเส้นอาทิตย์ ญาติพี่น้องจะทำให้สิ่งที่ดีที่เราคิดว่าน่าจะนำความสำเร็จมาสู่ตนเองนั้นต้องหลุดลอยไป หรือว่าญาติพี่น้องเป็นคนที่ขัดโชคลาภนั่นแหละจึงต้องระวังไว้บ้าง

บุคคลใดที่มีเส้นจากเนินศุกร์ ตัดเส้นแขนงแยกจากเส้นชีวิต แล้วเลยไปบรรจบเส้นอาทิตย์ จะเกิดคดีความกับญาติพี่น้อง แต่ตนเองนั้นจะเป็นฝ่ายชนะ เว้นแต่เส้นนั้นจะตัดเลยเส้นอาทิตย์ไป ตนเองจึงจะเป็นฝ่ายแพ้ในคดีความได้

บุคคลใดที่มีเส้นจากเนินศุกร์แล่นขึ้นไปตัดเส้นสมรส การใช้ชีวิตครอบครัวนั้นประสบความล้มเหลว และนำไปสู่การอย่าร้างกันในที่สุด

บุคคลใดที่มีเส้นจากเนินศุกร์ตัดเส้นชีวิตออกมาแล้วเป็นเกาะแล่นไปตามเส้นสมรส การหย่าร้างเกิดมาจากความผิดในเรื่องของความรัก

บุคคลใดที่มีเส้นจากเนินศุกร์ตัดเส้นแขนงที่แยกจากเส้นชีวิต แล้วเลยไปบรรจบเส้นสมรส  แสดงให้เห็นว่าการหย่าร้างกันนั้น กลับดีกว่าที่จะอยู่ร่วมกันต่อไป เพราะการที่ใช้ชีวิตที่อยู่ร่วมกันนั้นมีแต่ความทุกข์ และจะหาเจริญก็ไม่มี

บุคคลใดที่มีเส้นออกจากที่เนินศุกร์ตัดเส้นแขนงที่แยกจากเส้นชีวิต และมีกากะบาดบนเนินพฤหัสบดี ความรักที่ทำให้เกิดการสมรสนั้นในที่สุดก็ต้องแยกทางจากกันไปเพราะความไม่เข้าใจกัน

บุคคลใดที่มีเส้นออกจากดอกพิกุลบนเนินศุกร์ตัดเส้นชีวิต ญาติพี่น้องหรือคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัว จะตายจากไปในช่วงอายุที่มีเส้นที่เส้นชีวิตถูกตัดวิธีนับอายุให้ดูเส้นชีวิตจากต้นเส้นถึงปลายเส้นนั้นจะกำหนดอายุไว้ประมาณ 80 ปี ถ้าถูกตัดตอนไหนก็ให้ถือชีวิตช่วงนั้นอันตราย

บุคคลใดที่มีเส้นจากดอกพิกุลบนเนินศุกร์ ตัดเส้นชีวิต แล่นไปสู่เนินเสาร์ตอนปลายแตกเป็นง่าม  ในชีวิตของการสมรสนั้นจะหาความสุขไม่ได้เลย ชีวิตสมรสจะมีแต่ความทุกข์เศร้าไม่มีสุข ในที่สุดคู่สมรสก็อาจจะตายหรือกลายเป็นคนวิกลจริตได้

บุคคลใดที่มีเส้นจากดอกพิกุลบนเนินศุกร์ ตัดเส้นชีวิต เส้นความคิด เส้นหัวใจไปสู่เนินอาทิตย์ ชีวิตจะเกิดอันตรายถึงกับชีวิต สาเหตุจากการทะเลาะวิวาทกัน และอาจจะเป็นผลที่ทำให้เกิดการตายของญาติพี่น้อง หรือเพื่อนรักที่สนิทใกล้ชิดกัน

บุคคลใดที่มีเส้นจากดอกพิกุลบนเนินศุกร์แล่นขึ้นสู่เนินศุกร์ ตอนปลายเส้นแยกเป็นง่าม และมีดอกพิกุลบนเส้นโชค สตรีผู้เยาว์วัย หรืออายุยังน้อยคนหนึ่ง ได้แต่งงานกับชายชรา ซึ่งต่อมาฝ่ายชายตาย ผลสุดท้ายชีวิตของสตรีผู้นั้นราบรื่นดี การใช้ชีวิตที่มีความสุขสมบูรณ์ดี

บุคคลที่มีเส้นออกจากดอกพิกุลบนเนินศุกร์ ตัดเส้นชีวิตมาบรรจบเส้นโชคใต้เส้นความคิด การทะเลาะวิวาทกันจะสงบลง เมื่อผลประโยชน์ลงตัว หรือทำความเข้าใจกันได้ โชคลาภต่าง ๆ ที่ดีหรือที่ได้กันทั่วหน้าก็จะทำให้มีความสุข

ในฉบับหน้าค่อยมาติดตามการอ่านเส้นลายมือต่อ จงใช้สติปัญญาความดีของตนเองเป็นโล่กำบัง อย่าใช้ดาบหรืออาวุธเป็นเกาะป้องกันตน สวัสดีคับShare:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์