วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง นำเจ้าหน้าที่พนักงาน รวมไปถึงช้าง ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายพระภิกษุ จำนวน 29 รูป เนื่องในวันมฆบูชา

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

เมื่อเวลา 08.30 น.วันนี้ที่ 7 กุมภาพันธุ์ 2563 ที่บริเวณ บริเวณสันอ่างเก็บน้ำแม่สัน สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ได้มีพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายพระภิกษุ จำนวน 29 รูป โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง ควาญช้างง และช้าง ของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยฯรวมไปถึงประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมพิธี เริ่มต้นด้วยพิธีสวนเจริญพระพุทธมนต์ ฟังพระธรรมเทศหนาเนื่องในวันมาฆบูชา 
เพื่อที่จะให้ผู้ร่วมงานได้นำหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน จากนั้นพระภิกษุสงฆ์ให้ศีลให้พรแล้วเริ่มต้นตักบาตรบริเวณสันอ่าง บรรยากาศทั่วไปเป็นไปอย่างคึกคักเนื่องจาก ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปาง ได้จัดพิธีตักบาตรเนื่องในวัน มาฆบูชา หน้านาก่อนหนึ่งวัน เพื่อส่งเสริมประพระพุทธศาสนา สืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามให้ยั่งยืนสืบไปอีกทั้งเจ้าหน้าที่ควาญช้างส่วนใหญ่จะกินนอนประจำในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ทำให้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ไม่ค่อยสะดวก ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปาง จึงได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์สามเณรจำนวน 29 รูป มาประกอบพิธีทำบุญตักบาตรในครั้งนี้สำหรับ วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ อันเป็นหลักคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนาแก่พระสงฆ์ จำนวน 1,250 รูป เป็นครั้งแรก ได้แก่ การไม่ทำบาปทั้งปวง การทำความดีให้ถึงพร้อม และการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ หลักธรรมคำสอนดังกล่าวถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนา ที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยจะต้องได้ศึกษาหลักธรรมและ ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อขัดเกลาจิตใจให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์