วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

กฟผ.แม่เมาะนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า MM-T1 แหล่งผลิตไฟฟ้าอันดับ 1 ของภาคเหนือ พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 3 โรงไฟฟ้าทดแทนเครื่องที่ 8-9 (MMRP2) ในวันที่ 22 ก.พ.63 นี้

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

นายพลศรี สุวิศิษฏ์อาษา ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2  พร้อมด้วยนายชัยพร ไพฑูรย์ ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ คณะผู้บริหาร และทีมงานแผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ นำผู้สื่อข่าว จ.ลำปาง เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังความร้อนแม่เมาะเครื่องที่ 1 หรือ Mae Moh Thermal Power Plant Unit-1: MM-T1 ที่มีกำลังการผลิตติดตั้ง 655 เมกะวัตต์  ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าเครื่องที่ 4-7 เดิม โดยได้ได้เริ่มก่อสร้างและดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายมาตั้งแต่ปี 2558  เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด ที่นำเทคโนโลยีอัลตราซุปเปอร์คริติคอล  ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบันมาใช้ในกระบวนการผลิต ลดการใช้ถ่านหินลง 24% ลดการใช้น้ำลงถึง 49%  อีกทั้งยังมีระบบลดการปล่อยมลสารให้น้อยยิ่งกว่าเดิม โดยสามารถกำจัดฝุ่นได้ถึง 99.98% กำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 98.94%  สามารถควบคุมค่าการปล่อยมลสารทุกประเภทได้ดีกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดโดยกรมควบคุมมลพิษ  ซึ่งโรงไฟฟ้า MM-T1 ได้เริ่มจ่ายไฟเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 62


นายพลศรี สุวิศิษฏ์อาษา ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2  กล่าวว่า ปัจจุบันความต้องการใช้ไฟฟ้าของภาคเหนือสูงถึง 3,430 เมกกะวัตต์ ซึ่งโรงไฟฟ้าแม่เมาะ มีกำลังการผลิต 2,220 เมกกะวัตต์ คิดเป็น 62% ของภาคเหนือ นอกจากนั้นจะมีแหล่งผลิตไฟฟ้าที่เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแม่งัด  SPP-Frim   Mini Hydro และรับซื้อจากโรงไฟฟ้าหงสาอีกส่วนหนึ่ง  ปัจจุบันโรงไฟฟ้าเครื่องที่ 4-7 ได้ปลดระวางแล้ว และได้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้า MM-T1 มาทดแทน มีกำลังการผลิต 655 เมกกะวัตต์  ในปี 2565 จะต้องทำการปลดโรงไฟฟ้าเครื่องที่ 8-9 ออก และปี 2568 จะต้องทำการปลดโรงไฟฟ้าเครื่องที่ 10-13 เนื่องจากหมดอายุการใช้งาน จึงได้มีการวางแผนก่อสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนเครื่องที่ 8-9 หรือ MMRP2 ขึ้น โดยมีกำหนดจ่ายไฟในเดือน ม.ค. 2569  ซึ่งจะไม่มีการสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนเพิ่ม เนืองจากถ่านหินลิกไนต์เหมืองแม่เมาะ เพียงพอสำหรับโรงไฟฟ้า MM-T1 และ MMRP2 เท่านั้น 


พร้อมกันนี้ทางคณะผู้บริหารได้นำสื่อมวลชน เข้าดูพื้นที่เตรียมการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทนเครื่องที่ 8-9 ซึ่งจะดำเนินการก่อสร้างบริเวณพื้นที่ด้านข้างของโรงไฟฟ้า MM-T1 พร้อมกับเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 3  โรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทนเครื่องที่ 8-9  กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 22 ก.พ. 63 ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง   เพื่อทบทวนร่างรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปจัดทำรายงาน EHIA ฉบับสมบูรณ์ 


สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ใช้ถ่านลิกไนต์จากเหมืองแม่เมาะเป็นเชื้อเพลิง มีขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 660 เมกะวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 8-9 ซึ่งจะถูกปลดออกจากระบบในปี 2565 จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 เพื่อรักษาระดับกำลังผลิตและความมั่นคงของระบบไฟฟ้าภาคเหนือ รวมถึงรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศ ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ.2561-2580  


และจะต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA: Environmental and Health Impact Assessment) ก่อนการก่อสร้างโครงการ ซึ่งบริษัทฯ ผู้ที่รับผิดชอบจัดทำรายงานฯ ต้องดำเนินการตามกระบวนการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างน้อย 3 ครั้ง เพื่อให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนสมบูรณ์ของร่างรายงานฯ ก่อนจัดทำรายงาน EHIA ฉบับสมบูรณ์ต่อไป

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์