วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประชุมด่วนคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ติดตามผลปฏิบัติมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อ "โควิด-19" เผยควบคุมกลุ่มเสี่ยงได้ 100 เปอร์เซ็นต์

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

หลังจากที่ทางจังหวัดลำปาง มีการประกาศมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ "โควิด-19" เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมีคำสั่งให้ปิดสนามชนไก่ ชนโค ตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง และมีคำสั่งให้ปิดสถานบริการ สถานบันเทิง ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 เป็นการชั่วคราว 14 วัน รวมทั้งมีคำสั่งให้งดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โรงเรียนนานาชาติ สถาบันกวดวิชา และทุกสถาบันในพื้นที่จังหวัดลำปาง เป็นการชั่วคราว 14 วัน นับแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งพบว่าในมาตรการดังกล่าวหลายหน่วยงานยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติ เนื่องจากหากดำเนินการแล้วจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการและพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่จำนวนมาก
          เพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีการปฏิบัติ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง จึงได้มีการเรียกประชุมด่วนคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง เพื่อร่วมปรึกษาวางแนวทางการดำเนินงานตามมาตรเร่งด่วนของจังหวัดที่ได้มีการประกาศใช้ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยหลังการประชุมจังหวัดลำปาง ได้มีการออกหนังสือประกาศด่วนที่สุด เรื่อง "มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ "โควิด-19" ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 ซึ่งได้เพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติไว้คือ กรณีให้ปิดสถานบริการ สถานบันเทิง ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 เป็นการชั่วคราว 14 วัน นับแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 ให้หมายความรวมถึงสถานประกอบการ ร้านค้า ที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายกับสถานบริการ ตามข้อ 4 แห่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 และกรณีให้งดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โรงเรียนนานาชาติ สถาบันกวดวิชา และทุกสถาบันในพื้นที่จังหวัดลำปาง เป็นการชั่วคราว 14 วัน นับแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 ให้หมายความรวมถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์โรงเรียนพระปริยัติธรรมสถานรับเลี้ยงเด็ก/สถานสงเคราะห์เด็ก และสถานศึกษาทุกแห่ง
          นอกจากนี้ ได้มีคำสั่งเพิ่มเติมให้ทำการปิดสถานประกอบกิจการที่เป็นแหล่งชุมนุมกลุ่มคนไว้ชั่วคราวเป็นเวลา 14 วัน นับแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 อาทิ สถานประกอบกิจการเล่นบิลเลียด สนุ๊กเกอร์ หรือสถานที่ที่มีการเล่นในลักษณะคล้ายกัน สถานประกอบกิจการโรงภาพยนต์ โรงละคร โรงมหรสพ สถานประกอบกิจการเล่นเกมส์ สถานประกอบกิจการคาราโอเกะ สถานประกอบกิจการที่ออกกำลังกาย ฟิตเนส หรือที่มีลักษณะคล้ายกัน ตลอดจนให้ทำการปิดสถานประกอบกิจการอื่นๆ เช่น สถานประกอบกิจการสปา นวดเพื่อสุขภาพ หรือ เพื่อเสริมความงาม ยกเว้นการให้บริการดังกล่าวจะอยู่ในสถานพยาบาล ตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น
          สำหรับในส่วนสถานการณ์พื้นที่ เกี่ยวกับมาตรการติดตามบุคคลที่เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังทางจังหวัดลำปางมีรายงานสถิติข้อมูลเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 พบว่าในพื้นที่ทั้งจังหวัดมีจำนวนผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศเกาหลี 151 คนเดินทางกลับมาจากประเทศตามประกาศกระทรวง (จีน อิตาลี อิหร่าน) 41 คนเดินทางกลับมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง 169 คนมีผู้ใกล้ชิดบุคคลกลุ่มเสี่ยง 139 คน และมีบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง 176 คน รวมจำนวนคนที่ต้องเฝ้าระวัง 676 คน ในจำนวนนี้มีผู้ผ่านการติดตามเฝ้าระวังทำการกักตัวครบ 14 วัน รวมแล้ว 382 คน คงเหลือบุคคลต้องเฝ้าระวัง 274 คน  โดยทั้งหมดเจ้าหน้าที่สามารถติดตามทำการกักตัวเพื่อเฝ้าดูอาการได้ครบทุกคน 100 เปอร์เซ็นต์
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์