วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

รองผู้ว่าฯ ประชุมวอร์รูมภัยแล้งฯ ลำปางปัญหาบ่อน้ำในพื้นที่แห้งขอดไม่เพียงพอต่อการเกษตรมากที่สุด เตรียมวางแผนให้การช่วยเหลือพื้นที่อำเภอที่ต้องการเร่งด่วน ขณะที่หลายหน่วยงานออกแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือประชาชน


จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

วันที่ 20 มีนาคม 2563 ที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะทำงานจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดลำปางประจำสัปดาห์ครั้งที่ 3 โดยได้มีการติดตามผลการลงพื้นที่สำรวจไม้ผลเสี่ยงยืนต้นตายในพื้นที่ 9 อำเภอเมื่อวันที่ 17 มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 39 ตำบล พื้นที่เสี่ยง 2,219.75 ไร่ พบว่าเกษตรกรได้รับผลกระทบจากสภาพปัญหาบ่อน้ำในพื้นที่แห้งขอดไม่เพียงพอต่อการเกษตรเป็นลำดับแรก รองลงมาคือบ่อน้ำไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ อีกทั้งบางแห่งไม่มีแหล่งน้ำในพื้นที่ แหล่งน้ำตามธรรมชาติ(แม่น้ำวัง)แห้งไม่สามารถสูบมาใช้ได้ เบื้องต้นทางหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรแก้ไขปัญหาในระยะสั้นทั้งการตัดแต่งทรงพุ่ม การหาวัสดุคลุมดิน การทำระบบน้ำหยด การขอรับสนับสนุนน้ำจากอปท.ในพื้นที่ตลอดจนการขอสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงเป็นต้น
สำหรับด้านพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง แจ้งว่า มีหมู่บ้านที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงขาดแคลนน้ำจำนวนทั้งสิ้น 305 แห่ง มากที่สุดในพื้นที่อำเภองาว อำเภอแม่ทะ อำเภอเสริมงาม ซึ่งแต่ละอำเภอได้ทำการสำรวจความต้องการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านเสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภครายงานมายังศูนย์ War Room ภัยแล้งจังหวัดแล้ว โดยจะมีการหารือร่วมกับทางอำเภอต่างๆในวันที่ 23 มี.ค. 63 อีกครั้งเพื่อวางแผนการให้ความช่วยเหลือตามความเร่งด่วนต่อไป

 
         ขณะที่หลายหน่วยงานได้ออกช่วยเหลือแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน  โดย มทบ.32 ค่ายสรุศักด์มนตรี โดยการอำนวยการสั่งการของ พล.ต.สุรคล  ท้วมเสม ผบ.มทบ.32/ผบ.ศบภ.มทบ.32  มอบหมายให้ พ.อ.บรรจง  คะวงศ์ดอน  หก.กกร.มทบ.32  พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาฯ มทบ.32  นำน้ำสะอาด สำหรับอุปโภค-บริโภค จำนวน  15,000 ลิตร  แจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งในพื้นที่บ้านบุญเกิด หมู่ 2 ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง         ด้าน แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 โดยหมวดทางหลวงสบปราบ ช่วยเหลือภัยแล้ง  บ้านวัฒนา  ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง ตามมาตรการช่วยเหลือภัยแล้งกรมทางหลวง จำนวน 9,000  ลิตร  และแขวงทางหลวงลำปางที่ 2  โดยหมวดทางหลวงแจ้ห่ม ได้นำน้ำไปแจกจ่ายช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ให้กับประชาชนในพื้นที่ ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค จำนวน 2 รอบ รวมจำนวน 3,000 ลิตร
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์